Con Đường mang tên không lộ và hành trang thần chú Chuẩn Đề!

Thảo luận về giáo lý và hành pháp mật Tông và Mật giáo Tây Tạng.

Điều hành viên: kimcang

thiennhancusi
Bài viết: 3
Ngày tham gia: 09/05/12 14:56
Giới tính: Nam

Con Đường mang tên không lộ và hành trang thần chú Chuẩn Đề!

Bài viết chưa xemgửi bởi thiennhancusi » 09/05/12 14:59

CON ĐƯỜNG MANG TÊN “KHÔNG LỘ”
VÀ HÀNH TRANG THẦN CHÚ CHUẨN ĐỀ!!!

Mỗi mỗi cá nhân đến tìm cầu con đường cứu cánh Phật pháp với mỗi tâm trạng thổn thức khác nhau, với một tập nghiệp, tập khí khác nhau. Nhưng hầu đều mong tìm đến sự an lạc, hạnh phúc.

Nhà Phật chia làm nhiều Tông nhưng có ba Tông chính là Thiền Tông, Tịnh độ Tông và Mật Tông. Nhưng thực tế, chỉ có hai Tông là Hiển Giáo và Mật Giáo.

Xưa kia có một đệ tử hỏi Đức Phật về giáo pháp của Ngài tuyên nói rộng bao nhiêu thì Đức Phật nắm lấy một nắm lá cây và trả lời: “Những gì ta nói chỉ như một nắm lá cây này. Và những gì ta chưa nói ví như một rừng lá cây kia”. Những gì Đức Phật tuyên nói xưa kia qua ba kỳ đại hội đã kết tập lại thành Kinh điển ngày nay (Hiển Giáo) và những điều Ngài chưa tuyên nói rộng lớn như rừng lá cây kia nằm trong bí mật tạng (Mật Giáo), những người hữu duyên sẽ được biết đến.

Mật Tông lấy huyền linh làm phương tiện để minh chứng cho sự hiện hữu của Trời Phật hầu giúp cho con người kính tin vào Trời Phật mà quay trở về với bản tâm thanh tịnh vốn có của mình, tìm thấy Viên Ngọc Kim Cang hằng có của mình.

Người tu Mật Tông luôn có các Chư vị vô hình (Hàng Bồ tát, thiên tướng, thiên binh, Thánh, thần v..v) theo gia hộ bên mình. Hữu hình thì có các vị thầy hữu hình, người đi trước hướng dẫn để chia sẻ giúp đỡ mình trong kinh nghiệm tu tập tránh nhầm đường, lạc lối.

Người Đệ tử Mật Tông khi nhập môn trước hết phải thọ nhận phép quán đảnh hay còn gọi là buổi lễ quy y với Trời Phật do một người tu trước giúp cho mình.Buổi lễ đó là buổi lễ người hành giả được trao truyền tâm pháp, có tâm pháp đó thì có thể sẽ liên lạc được với Thánh Thần (Chư Bồ tát, thánh, thần, Trời, Phật v..v) qua sự chuyên tâm trì chú, tu học.

Thường thì những điều nhìn được bằng mắt thường đã là khó hiểu, khó biết huống chi là những điều không thể nhìn được bằng mắt thường. Cho nên, Mật tông xưa nay là Pháp môn bí truyền rất khó tìm cầu cũng như thâm nhập. Nhưng một điều may mắn cho con người thời nay Mật tông được phổ truyền một cách rộng rãi, dễ nhận, dễ tu đó cũng là hồng ân của Trời Phật dành cho con người Trần gian. Nhưng dễ như vậy lại cũng là cái khó vì căn cơ của người thế gian thấp kém, dễ nhận, dễ tu thành ra đa số con người ta nhận pháp, gặp pháp rồi dãi đãi, ỷ lại, ít biết quý hoặc rồi thì hời hợi trong sự tu hành. Cho nên, cho dù đã là Phỗ truyền nhưng cũng vẫn Bí truyền là như vậy. Chỉ có những tấm lòng thành tâm cầu học thì sẽ được sự hướng dẫn, sắp xếp chỉ dạy của Chư vị Bồ tát vô hình cho dù bạn là ai, giàu sang hay nghèo hèn đều như nhau.

Hành giả tu Mật Tông, lấy giáo lý kinh Điển Hiển Giáo làm thước đo để "Hiển Mật Viên Thông, tâm yếu Thành Phật Đạo".

Lần lượt sau đây, tôi xin chia sẻ với quý đạo hữu về nhiều đề tài nho nhỏ, cũng là những thắc mắc của các bạn đạo hữu trong quá trình tu tập. Khi viết bài viết này, tami cũng xin nhắm mắt viết liều một phen trong khả năng hạn hẹp của mình với mong cầu chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết nhỏ bé của mình cho các bạn đạo hữu duyên. Mong Chư Tổ, Thầy những vị huynh tỷ trưởng bối mong bỏ qua vì chắc rằng sẽ có nhiều thiếu sót. Những mục bài viết sau đây, mục tiêu viết để giúp ích không ít thì nhiều cho sự tu tập của các bạn đạo hữu, hành giả sơ cơ khi mới bước vào tu tập Mật chú.

1. CÔNG PHU TRÌ CHÚ

Mỗi hành giả Mật tông, khi được thọ nhận Tâm pháp sẽ được nhận Thần chú về để chuyên tâm trì niệm, tu học. Ở đây, Tâm mật phổ hóa chuyên về Thần chú Chuẩn Đề nhưng không rời xa “Ngũ Bộ Chú”.

Về Thần chú Chuẩn Đề, rất nhiều bài viết của Sư huynh - Cư sĩ Thanh Hùng đã viết cũng như giới thiệu về Thần chú Chuẩn Đề nên ở đây Tami không nói thêm nhiều. Trong “Bộ Mật Tông” do dịch giả Tỳ khưu Thích Viên Đức dịch, có đoạn nói: “Thần chú Chuẩn đề chuyên chở tất cả các Thần chú khác mà không có một Thần chú nào chuyên chở Thần chú Chuẩn đề”. Cho nên, chỉ cần các bạn chuyên tâm trì niệm chuyên một Thần chú Chuẩn đề một khi đã có sự thành tựu thì khi thực hiện Phật Pháp đều có thể sử dụng bất kỳ Thần chú nào cũng đều có sự thành tựu.

Khi các bạn nhận Phép quán đảnh qui y với Trời Phật sẽ được minh chứng, thị hiện bằng những hiện tượng lạ như tiếp một lực lạ làm cho chuyển động tay chân, cơ thể hoặc làm chao đảo, lắc lư hay có một luồng khí nóng, lạnh chạy quanh cơ thể, hoặc tay, chân hoặc nữa sẽ nhìn thấy ánh sang đủ các loại màu sắc, nghe những âm thanh lạ v..v.v….. tất cả những hiện tượng lạ không do hoàn cảnh xung quanh hoặc không dohành giả tạo ra thì gọi là ‘Ấn chứng” (Hoặc do người điểm đạo nhìn thấy một hiện tượng bằng linh ảnh về một sự kiện nào đó khi nói ra hoàn toàn chính xác dành cho người thọ pháp hoặc thấy chư vị Thánh Thần, bồ tát về làm phép quán đảnh cho người thọ pháp thì cũng là Ấn chứng).

Ấn chứng là sự thị hiện, minh chứng, chứng minh của thánh thần, chư bồ tát cho con người hiểu, biết có sự chứng của Trời Phật cho buổi lễ nhận Tâm pháp đó. Cũng như thị hiện cho con người thấy có sự hiện diện của bề trên, trời phật để giúp cho con người kính tin vào Trời Phật, an tâm tu hành, tu tâm dưỡng tánh, làm lành tránh dữ.

Khi Buổi lễ nhận quán đảnh có ấn chứng, người hành giả sẽ có các chư vị thánh thần, bồ tát vô hình theo gia hộ, giúp đỡ, tạo cơ duyên để tu tập, sửa mình và thọ nhận Mật chú, mật phù về giúp cho việc tu tập tiến bộ. Người hành giả khi nhận Mật chú về phải chuyên tâm gia trì, trì càng nhiều càng tốt.

Tại sao phải chuyên tâm trì chú?

Thần chú Chuẩn Đề là Tâm chú của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, sinh ra vô lượng, vô biên chư Phật, chư Bồ tát v.v...v.. Khi Thần chú Chuẩn Đề được tuyên nói, chư Thiên long bát bộ, hộ pháp, chư Bố tát, thánh thần v…v..v…. vân tập đến nghe, thấy sự lợi ích và năng lực của Thần Chú đều phát lời đại nguyện rằng: “Sau này, có Thiện Nam tín nữ nào thường tụng niệm Thần chú khi nghe âm thanh của Thần chú liền đến để hộ trì Phật pháp”. Cho nên, người hay thọ trì Thần chú sẽ có các Chư hộ pháp thường đến để gia hộ, giúp đỡ, tạo duyên cho hành giả tu học tinh tấn.

Vì sự tu hành không phải một ngày, một giờ, một sớm, một chiều mà nó sẽ xuyên suốt cả một đời và cả vô lượng kiếp nữa cứ mãi như thế. Sự chuyên tâm trì chú cũng là một sự chứng minh cho ý chí tu học, kiên tâm , kiên định nắng mưa không sờn, chứng minh cho tấm lòng cầu học, tu hành của người hành giả khi đã kính tin vào Giáo pháp. Ngay đó sẽ được Chư vị vô hình cảm, chứng và sẽ giúp đỡ, dạy dỗ cũng như " tạo duyên lành" để hành giả thọ nhận bí pháp về tu học cũng như là tạo duyên khai mở trí huệ bát nhã để quán soi nhìn lại mình mà sửa đổi, tu tâm dưỡng tánh, có đời sống an lạc, hạnh phúc.

Thường xuyên trì niệm giúp cho hành giả an định. An định được sẽ tĩnh tâm, quán soi nhìn thấy gốc của các duyên sinh khởi, nhìn thấy tướng của vạn sự, vạn vật mà hành, cũng như thực hiện các hạnh tu học. Trí huệ bát nhã từ đây mà nẩy mầm. (Về sự quán soi chân thật để nhìn thực tướng của các pháp, vạn sự, vạn vật. Hàng loạt bài viết về “Thiền quán Mật chú Chuẩn đề qua….” mà Cư Sĩ Thanh Hùng đã cất công viết, chia sẻ rất nhiều trong Tâm Mật, các bạn đạo tâm nên tìm đọc để thực hành sự quán soi cho chính mình).

Sư trì niệm, tu học Thần chú cũng sẽ khác nhau theo từng cấp độ tu học của mỗi hành giả theo thời gian. Mỗi một bước luôn có sự hướng dẫn của Chư vị vô hình cũng như hữu hình, tùy nhân duyên hành giả sẽ được thọ nhận thêm tuần tự các Thần chú khác như "Uế tích Kim cang" để hổ trợ trong bước đường tu học. Nhưng cơ bản vẫn là chuyên tâm trì niệm Thần chú Chuẩn đề.

2. ẤN CHỨNG VÀ NĂNG LỰC –
LÒNG TỪ BI CỦA CHƯ VỊ HỘ PHÁP,

Hành giả tu Mật tông lần lượt trong bước đường tu học sẽ được trải nghiệm về ấn chứng cũng như sẽ được thực nghiệm về năng lực theo từng cấp độ tu học của mình.

Có người khi vừa mới nhận quán đảnh qui y với Trời Phật thì đã có rất nhiều ấn chứng hay một số năng lực nhất định như thấy có Thần nhãn, có Thần nhĩ v.v.v…thấy một số linh ảnh có phần chuẩn xác, nghe một số điều chư vị mật khải có phần chuẩn xác, có một ít năng lực làm một số việc như trị bệnh, xem bói v.v..v…. Phần đông, đa số hành giả khi được chứng nghiệm những ấn chứng hay năng lực đó đều rất phấn khởi, đôi khi quá đà mãi mê tìm cầu năng lực mà quên đi việc tu học chính yếu là gì.

Ấn chứng là một phần quà mà chư vị vô hình dành cho người hành giả khi mới bước chân vào tu tập. Trong quá trình tu tập, sẽ có rất nhiều ấn chứng. Vì Hành giả tu Mật tông sẽ có song song hai hệ thống vô hình và hữu hình theo sát để hướng dẫn (Hệ thống vô hình là những chư vị hộ pháp theo gia hộ cho hành giả theo từng nhân duyên của hành giả trong bước đường tu học. Ở mỗi cấp độ, giai đoạn mà hành giả đó lần lượt sẽ có thêm từng hệ đoàn theo gia hộ khác nhau. Hữu hình là những người hành giả đi trước hướng dẫn phương pháp tu học cũng như giúp đỡ về pháp cho những người tu học tạm gọi là những vị Thầy, Tổ hoặc huynh, tỷ đi trước) cho nên ấn chứng trong quá trình tu tập cũng là mật mã chuyển tải một thông điệp và cũng nói lên sự tu học của mỗi hành giả mà muốn giải đáp cần phải có nhiều kinh nghiệm tu học, chứng nghiệm và thực trải mới có đầy đủ khả năng để giái đáp và lý giải nó. Cho nên, hành giả mới tu tập khi nhận được ấn chứng không nên vội tin hoặc không nên bát bỏ mà hãy ghi chép cẩn thận để làm hành trang tu học của mình. Và đợi đến khi nó xảy ra hiện hữu thì hành giả sẽ có thêm bài học cho mình. Nên thường xuyên trao đổi với người hướng dẫn của mình để được giúp đỡ, hướng dẫn trong quá trình tu tập.

Có những vị có những ấn chứng rất tốt, thấy rất chuẩn xác nhưng không có nghĩa là bao giờ cái thấy đó cũng hoàn toàn trúng. Không bao giờ là tuyệt đối cho nên hành giả không nên quá tin vào những điều mình thấy, chấp vào đó rồi sanh ra ngã mạn cho mình là hay thì sẽ là bước cản rất lớn làm chậm lại quá trình tu tập của hành giả.

Có những vị tu mãi nhưng vẫn không có được ấn chứng gì mấy thì cũng chớ vội chán nản, hãy cứ tiếp tục trì niệm, tu tập vì trước hay sau gì cũng sẽ được chứng nghiệm. Hãy tu học bằng tấm lòng cầu học chân thật vô vụ lợi thì sẽ được chư vị chứng minh, giúp đỡ, nâng đỡ cho hành giả. Nếu như các bạn thấy mình đã trì niệm rất nhiều mà vẫn chưa được ấn chứng thì các bạn nên nhớ rằng sự nhiều đó chỉ là nhiều đối với bản thân mình nhưng thực tế vẫn chưa nhiều, chưa mãnh liệt. Hãy lấy tiêu chuẩn của chư vị Thánh thần, bố tát làm gốc đừng lấy tiêu chuẩn của mình mà cho là nhiều là đạt. Phải cố gắng khi chưa có kết quả, chớ vội nản chí mà cho rằng mình không có đủ duyên. Vì nếu không có đủ duyên thì làm sao nhận được quán đảnh, mật chú để mà tu học?

Tu học cũng là một sự nối kết của nhiều kiếp đời, chủng tử đó không bao giớ mất. Cho nên, có nhiều người học nhanh, đi nhanh, nhận nhanh là cũng do quá trình tu tập của hành giả đó ở nhiều tiền kiếp trước. Cho nên, trong sự tu tập hành giả không nên nhìn trái, nhìn phải, mà chỉ nhìn ngay ở chính bản than của mình theo sat sự hướng dẫn để tu học tình tấn. Hằng ngày, lấy hạnh khiêm tốn, nhẫn nhịn, chịu đựng và lấy tấm lòng chân thật cầu học đạo ra để mà đi, từng giờ nhớ nghĩ quán soi lại mình để thấy được “Tâm mình ở đâu trong vô vàn cái vọng” để mà tự điều chỉnh mình, thấy được mình, thấy được nghiệp quả của mình để mà sửa đồi. Người hành giả tu Mật Chú tất cả quá trình trên sẽ được tha lực của chư vị hộ pháp giúp đỡ để tạo duyên lành cho hành giả tu tập trên con đường trở về với bản tâm thanh tịnh vốn có của mình.

Tất cả những ấn chứng, thị hiện đó là sự trợ lực của chư vị hộ pháp nhằm mục tiêu dạy dỗ, giúp hành giả tinh tấn trong bước đường tu học Mật chú. Và rồi để hành giả phải tự lực giác ngộ, nhờ tha lực để tự lực.

Một người có Thần nhãn, nhĩ vv….v… là phương tiện tốt để nhận những bài học của chư vị vô hình muốn dạy dỗ cho mình. Hoặc khi làm Phật sự, pháp sự dụng những phương tiện đó để minh chứng, trợ duyên cho người nhận pháp biết sự mầu nhiệm của Phật Pháp mà kính tin qua những linh ảnh, thông tin chuẩn xác, thiết thực.

Một đoạn đường rất dài và gian nan, hằng chư vị độ, chư vị hộ pháp đã không mệt mỏi nương theo hành nguyện và hộ dẫn cho người hành giả tiến tu. Có những vị độ đã gia hộ cho người hành giả, đệ tử đó không những ở một kiếp này mà đã từ rất nhiều kiếp. Chư vị độ đã rất kiên nhẫn, bằng tình thương yêu chân thật với chúng sanh, bằng lòng từ bi vô hạn đã kiên nhẫn chờ đợi, thị hiện và tạo mọi duyên lành để cho hành giả tinh tấn tu học.

Rất ít người trong số chúng ta biết và có lòng tri ân. Trước hết, nói đến công đức của Chư vị hộ pháp, chư vị độ. Để hằng nhắc cho chúng ta có lòng tri ân với Chư Vị độ, chư vị hộ pháp mỗi hành giả chúng ta trước và sau thời khóa hành trì hằng ngày hãy dành thời gian đảnh lễ, nói lời tri ân cảm kích đối với chư vị hộ pháp, chư vị độ để tiếp tục được nhận nhiều đặc ân hơn.

Và một sự tri ân nữa không thể thiếu cho mỗi hành giả vì có được thân người để kiếp này nhận Mật chú tu học là cha, là mẹ đã sinh ra ta. Hãy lập hạnh tri ân, cảm ơn đã có được than này bằng cách mỗi ngày hồi hướng một thời gian công đức trì niệm tu tập của mình cho đấng sinh thành. Từng mỗi kiếp người một nếu làm được như thế tức thì trọn vẹn với “Hiếu hạnh” – một trong những hạnh lớn của người tu.

Một sự tri ân quan trọng là đối với hữu hình tạm gọi là Tổ, Thầy, huynh, tỷ đã từ bi hướng dẫn, trao truyền pháp tu cho mình, người đã dày công dạy dỗ, uốn nắn tâm tính và nhắc nhở chăm sóc cho sự tu tập của mình.

Tất cả sự tri ân đó, mỗi hành giả hãy tự để nó trong thâm tâm của mình và thể hiện lớn lao nhất không phải bằng lời nói đầu môi chót lưỡi mà bằng ngay trên chính sự tu tập của mình bằng sự quý pháp và trao pháp lại cho người khác tu tập để mang lại nhiều lợi ích cho chúng sanh. Nói đến đây, con thành tâm sám hối vì chính bản thân con cũng đã rất nhiều thời gian, năm tháng không có đủ lòng tri ân với Chư vị, cha mẹ, Thầy - Tổ, huynh, tỷ đủ đầy.

Trở lại với đề tài ấn chứng và năng lực, nó có rất nhiều khía cạnh. Ở khuôn khổ bài viết này, Tami chia sẻ với các đạo hữu một cách khát quát sao cho đọc dễ thấy, dễ nhận. Ấn chứng là tha lực và năng lực là sự tự lực. Nhờ tha lực để có tự lực.

Sau một thời gian tu tập, trì niệm có ấn chứng thị hiện hành giả tu tập lập công bồi đức, tạo dựng công đức tu tập. Ngay đây, mỗi hành giả đều sẽ được người hướng dẫn hổ trợ, chia sẻ các pháp bí mật, mật phù, mật chú để trợ duyên trên bước đường tu tập. Nhờ vào công đức tu hành, lập công bồi đức kết hợp với việc xuyên năng luyện tập mật phù, mật chú trên hành giả sẽ có một số năng lực nhất định tùy theo nhân duyên, phước báu và tấm lòng của mỗi hành giả thì năng lực cũng sẽ khác nhau. Vì trong quá trình tu luyện các mật phù, mật chú, chư vị hộ pháp theo lời đại nguyện sẽ về gia hộ thần lực thường xuyên cho hành giả đó. Hành giả thường xuyên nhận những linh lực đó, cộng hưởng sẽ nhận được ít nhiều linh lực đó và sẽ kết tập thành năng lực cho mình. Linh lực càng lớn đòi hỏi thân tâm của hành giả đó phải phù hợp với linh lực đó tức là các hệ đoàn chư vị vô hình càng cao về dạy thì đòi hỏi hành giả theo tiêu chuẩn tương ứng về tâm tính, tấm lòng cũng như công đức tu hành cùng hạnh nguyện- Đạo hạnh. Ngay đây, cũng sẽ nói lên phẩm vị, “Thần vị” của mỗi hành giả. Khi có năng lực mỗi hành giả tùy theo khả năng và nhân duyên mỗi người có thể thực hiện một số vấn đề như trị bệnh, gọi vong, nhìn thấy việc quá khứ, tương lai vv.v…. Ngay đây, hành giả phải nên cẩn trọng và không nên lạm dụng quá nhiều vào năng lực đó nếu có. Vì sao? Vì khả năng, năng lực của hành giả là có hạn và phải tu hành, lập công đức rất nhiều thời gian như vậy mới có, mới hình thành. Cho nên, năng lực đó chỉ có thể lạm dụng vào những việc mang lại lợi ích cho Phật Pháp, vào những việc Pháp sự, Phật sự để làm lợi ích cho chúng sanh và hộ trì Phật Pháp. Cần phải biết mình ở đâu? Và đang làm gì? Tránh vì tham danh, lợi, vì người khen ta hay, cả nể, cho ta được lợi mà dấn thân vào thì có khi chuốc họa vào thân. Năng lực của con người là có giới hạn, năng lực của chư vị hộ pháp là vô hạn. Vì sao? Vì có vô số chư vị hộ pháp là hàng hộ pháp, thiên long bát bộ, chư tiên, chư thánh, chư Thần, v.v….v…. vì lời đại nguyện theo gia hộ Phật pháp. Hãy là người hành giả dễ thương, biết phận, hiểu phận để luôn nhận được sự ủng hộ hẳng đến của Chư Vị hộ pháp trong việc Pháp sự, phật sự thì mới có thể làm được việc lớn mang lại nhiều lợi ích cho chúng sanh trên bước đường tu tập.

Năng lực thật sự cũng chính là sự an lạc trong thân tâm, nói pháp có người nghe, chia pháp có người nhận và thực hành có kết quả, mang lại lợi ích cho chúng sanh. Đó là năng lực của trí bát nhã, của lòng từ bi thể hiện qua công cuộc làm đạo, trao pháp, hướng dẫn giúp người tìm chỉ ra con đường cứu cánh giải thoát cho mỗi cá nhân. Năng lực đó là con đường quay về với bản tâm thanh tịnh của mình. Con đường quay về càng gần năng lực càng lớn.


Địa chỉ xin thọ nhận mật pháp Chuẩn đề

Thân gửi đến các bạn muốn thọ nhận mật pháp Chuẩn đề,

Để thuận tiện trong việc xin thọ nhận mật pháp Chuẩn đề và việc chia sẻ, hướng dẫn các bạn sau này, bạn hãy gửi yêu cầu đến hòm thư của [email protected] với nội dung như sau:

- Tiêu đề thư: Xin thọ nhận mật pháp Chuẩn đề
- Họ và tên:
- Địa chỉ nơi sinh sống:
- Số điện thoại liên lạc:
- Cảm nhận, suy nghĩ của bạn khi tìm đến với Mật Tông (không bắt buộc):

Tùy theo từng hoàn cảnh cụ thể, chúng tôi sẽ cử người hướng dẫn bạn cách thức nhận pháp.

Cùng với đó, để giúp các bạn trao đổi, tìm hiểu thêm trong quá trình tu tập, xin đưa ra một vài số điện thoại để các bạn liên lạc:
- Cư Sĩ Thiện Nhân: 09 09 09 99 57
- Ngocduyen: 012 68 68 98 60

Quay về “Mật tông”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách