HÌNH NỀN DESKTOP QUÁN ÂM

Đây là chuyên mục để đăng các hình ảnh Phật, Bồ Tát

Điều hành viên: kimcang, Thanh Tịnh Lưu Ly

Hình đại diện của người dùng
danghoanghuy885
Bài viết: 29
Ngày tham gia: 23/08/10 07:10
Giới tính: Nam

HÌNH NỀN DESKTOP QUÁN ÂM

Bài viết chưa xemgửi bởi danghoanghuy885 » 06/09/10 17:07

quan am 7.jpg
quan am 7.jpg (869.17 KiB) Đã xem 11311 lần

quan am 8.jpg
quan am 8.jpg (715.14 KiB) Đã xem 12206 lần

quan am 9.jpg
quan am 9.jpg (486.8 KiB) Đã xem 11820 lần

quan am  10.jpg
quan am 10.jpg (670.62 KiB) Đã xem 11328 lần

quan am 11.jpg
quan am 11.jpg (838.03 KiB) Đã xem 11033 lần

quan am 12.jpg
quan am 12.jpg (731.55 KiB) Đã xem 11896 lần

quan am 13.jpg
quan am 13.jpg (761.89 KiB) Đã xem 10315 lần

quan am 14.jpg
quan am 14.jpg (338.43 KiB) Đã xem 9968 lần

quan am 15.jpg
quan am 15.jpg (853.63 KiB) Đã xem 10035 lần
Sửa lần cuối bởi danghoanghuy885 vào ngày 17/09/10 20:27 với 2 lần sửa.
Thân như kim cang
Tâm như hư không

nguynlinhtam
Bài viết: 1147
Ngày tham gia: 07/06/10 18:08
Giới tính: Nam

Re: HÌNH NỀN DESKTOP QUÁN ÂM

Bài viết chưa xemgửi bởi nguynlinhtam » 06/09/10 19:03

Bạn có hiểu tại sao người ta tạo hình đức Quán Thế Âm thường đi với rồng ko?
Nam Mô A Di Đà Phật

Hình đại diện của người dùng
danghoanghuy885
Bài viết: 29
Ngày tham gia: 23/08/10 07:10
Giới tính: Nam

Re: HÌNH NỀN DESKTOP QUÁN ÂM

Bài viết chưa xemgửi bởi danghoanghuy885 » 07/09/10 13:36

Thật tình mà nói. Mình đây không phải là phật tử, nên không am hiểu mấy về vấn đề này, mình chỉ làm theo cảm tính vì mình thấy một số hình tượng quán âm cởi rồng, cá chép, tọa sơn, tọa thiền thì mình làm để trang trí cho máy tính của mình vậy thôi và gửi lên chia sẻ mọi người nếu ai thích. bên cạnh dó, vì mình có chút lòng tin vào phật nên chọn chủ đề này cho cái máy tính của mình. bạn hỏi những người khác thử xem hoặc bạn có thể tìm hiểu trong " kinh diệu pháp liên hoa" phẩm " quán âm bồ tát phổ môn phẩm".
Thân như kim cang
Tâm như hư không

nguynlinhtam
Bài viết: 1147
Ngày tham gia: 07/06/10 18:08
Giới tính: Nam

Re: HÌNH NỀN DESKTOP QUÁN ÂM

Bài viết chưa xemgửi bởi nguynlinhtam » 08/09/10 20:56

Mình Biết mà tại mình hỏi bạn thử xem bạn có biết không để mình kể cho nha: :">
VIII. Phụ Lục

http://niemphat.net/Luan/anquangvs/anquang17.htm


1. Bài ký về chuyện Quán Âm Bồ Tát ứng tích tại chùa Viên Quang, Nam Ngũ Đài Sơn

(núi này cách tỉnh thành Thiểm Tây bảy mươi dặm)Bài ký về sự thị hiện ứng tích văn từ điển nhã, tường thuật sự việc tinh tường. Tiếc rằng diệu lực vô tác chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát còn chưa được phát huy. Lượng tôi chẳng nề kém tệ, gượng soạn một bài tán để đặt ở trước, mong sao sự lý viên dung, Thể lẫn Dụng cùng được nêu tỏ. Nguyên do chúng sanh có thể cảm, nguyên do thánh có thể ứng đều được nêu bày, ngõ hầu người sau đọc đến liền phát Bồ Đề tâm, thấy người hiền mong được bằng, lấy tâm đức Quán Âm làm tâm mình, lấy việc của ngài Quán Âm làm việc của mình, để rồi cũng là đức Quán Âm trong đời vị lai. Tuy văn từ chẳng bóng bảy, trang nhã, nhưng ý nghĩa cũng đáng chấp nhận được. Tán rằng:

Quán Âm đại sĩ trong vô lượng kiếp, thành Phật đã lâu. Vì độ chúng sanh chẳng lìa Tịch Quang, hiện thân Bồ Tát. Lại còn ứng khắp quần cơ, hiện hình trong lục đạo. Dùng ba mươi hai ứng thân, mười bốn vô úy, bốn vô tác diệu lực chẳng thể nghĩ bàn, tầm thanh cứu khổ, độ thoát quần manh. Nên dùng thân nào để độ được bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Khác nào trăng in bóng trên ngàn con sông, mùa Xuân tăng trưởng muôn cây cỏ. Tuy trọn chẳng tính nghĩ, nhưng chẳng sai sót mảy may. Ấy là vì triệt chứng duy tâm, tỏ trọn tự tánh. Vận lòng Bi đồng thể, khởi lòng Từ vô duyên, lấy niệm của chúng sanh làm tâm, lấy hết cảnh trong pháp giới làm lượng. Do vậy biết vô tận pháp giới vô lượng chúng sanh đều ở trong tâm tịch chiếu của Bồ Tát. Cho nên được mây bủa cửa Từ, sóng trào biển Bi, hễ cảm liền ứng, không nguyện nào chẳng thỏa!

(Thích Thánh Lượng đảnh lễ kính cẩn viết. Từ đây trở đi là phần ký về sự thị hiện ứng tích)Hang Đại Sơn Nham là chỗ rồng rắn ở, lâu năm biến thành yêu tinh, mặc tình gieo hung tác nghiệt, ăn nuốt không ngừng, gây họa lây cho dân chúng, biến ra hình thù quái dị bay lên, không ai chế ngự nổi. Nếu không phải bậc ứng thân đại sĩ ai có thể cứu tế cho được! Vòi vọi thay diệu trí thần lực chẳng thể nghĩ bàn! Nhưng trong cảnh chẳng nghĩ bàn, gượng dùng văn từ để ghi chép, thuật lại sự tích ngõ hầu gây lòng tin sâu xa cho những bậc quân tử cả ngàn năm sau. Xưa kia, vào thời Tùy, trong niên hiệu Nhân Thọ (601-604), núi này có độc long. Do nó có sức thần thông tạo bởi nghiệp lực, nên biến hình thành người mặc áo lông (đạo sĩ), cầm đan dược đi bán ở Trường An, trá xưng tiên thuật để lừa kẻ ngu tục, bảo thuốc ấy linh lắm, uống vào lập tức bay lên trời. Ô hô! Người dân vô tri nhẹ dạ tin lời ấy, phàm kẻ uống thuốc ấy bay lên trời không biết là bao nhiêu! Nào có biết sẽ bị rớt xuống sào huyệt của đạo sĩ ấy để thỏa bụng miệng hắn?

Dân cư một phương vẫn mê chẳng ngộ, chỉ có đức Đại Sĩ ta do sức bi nguyện, hiện thân tỳ-kheo, kết cỏ làm am, sống trên đảnh núi ấy, dùng sức diệu trí hàng phục yêu quái thần thông ấy, dùng gió thanh tịnh trừ khử nhiệt não cho nó. Ý niệm từ bi thấm đến, độc khí ngầm tiêu, rồng được thanh lương ở yên trong hang núi. Dân chúng nhờ đức ấy đều giữ được mạng sống. Chuyện quái dị xưa kia chẳng còn thấy nữa. Do vậy, sự thi ân linh ứng ấy thấu đến triều đình. Vì Sư có công đối với đất nước, có ân đối với dân nên lập chùa trên đảnh núi để đáp tạ. Đại Sĩ dùng gió từ, mưa pháp cứu khắp hàm linh, huệ nhật sáng ngời thanh tịnh, phá các tối tăm. Do vậy, người quyền quý[35] ngưỡng mộ, kẻ bình dân khâm phục phong cách, cắt lưới ái để quy chân, bỏ trâm anh để nhập đạo. Đại Sĩ thường ngồi trên tảng đá, vượn núi, thú hoang quây quần bên tòa, trăm loài chim tụ họp đông nghịt, đậu lặng lẽ như đang nghe pháp âm, một lúc lâu sau mới bay đi.

Ô hô! Dựng chùa vừa được một năm thì vào ngày Mười Chín tháng Sáu, Đại Sĩ đột nhiên thị hiện vô thường, điềm nhiên nhập diệt. Mùi hương lạ ngập thất, sương sầu phủ kín trời, chim thú kêu ai oán, núi rừng đổi sắc. Lúc đó, mọi người trong chùa nghe triều đình sai sứ đem hương ban xuống, phụng chỉ phúng điếu, phong tặng để đề cao phước ngầm. Lúc làm lễ trà-tỳ[36], trời đất tối tăm, trong khoảnh khắc ấy, [nơi ấy] hóa thành cõi bạc, chợt nghe trên không trung vang lên tiếng tiêu, tiếng trống, núi non lay động, mây lành phủ trùm, hương lạ ngào ngạt. Từ trên ngọn núi phía Đông chợt hiện ra cái cầu vàng, trên cầu thiên chúng đứng thành hàng, ai nấy cầm tràng phan và rải hoa vàng phơi phới chẳng rơi xuống đất. Cuối cùng trên ngọn Nam Đài, trăm thứ báu chói ngời, nhiều không biết xuể, xông lên tận trời không ngằn mé! Trong đó, [Bồ Tát] hiện tướng tự tại đoan nghiêm, từ dung vĩ đại, rực rỡ, anh lạc, thù y[37], gió trời hiu hiu, sáng ngời trước mắt. Khi ấy, hai chúng Tăng - Tục một ngàn một trăm mấy mươi người đều thấy dung nghi thật sự, buồn vui lẫn lộn, không ai chẳng khóc lóc chiêm lễ, quy y, xưng danh hết sức cung kính. Lúc ấy mới biết là Quán Âm Đại Sĩ thị hiện ứng tích vậy! Thanh khí, dị hương đọng lại cả tháng.

Quan Tả Bộc Xạ[38] là ông Cao tấu trình đầy đủ sự việc. Hoàng thượng xem tờ biểu, than thở hồi lâu, thâu thập di cốt lập tháp, đích thân viết biển đề, ban hiệu là Quán Âm Đài Tự, ban tặng ruộng đất rừng núi mỗi chiều rộng trăm dặm. Mỗi năm ban ngự hương để chư Tăng làm lễ cúng tôn sùng pháp hóa rộng lớn. Đến năm Đại Lịch thứ sáu (771) đời Đường, đổi tên chùa thành Nam Ngũ Đài Sơn Thánh Thọ Tự. Thời Ngũ Đại, chiến tranh liên miên, điện vũ thuộc các đài đều bị thiêu hủy, chỉ còn tàn tăng, nhà nát ở lẫn cùng gỗ đá. Đến mùa Hạ năm Thái Bình Hưng Quốc thứ ba (978) đời Tống, trước sau sáu lần hiện những điềm lành như mây lành có hình tròn năm màu. Vị Tăng chủ trì là Hoài Vĩ tường trình đầy đủ lên quan Phủ Doãn, được quan tâu lên triều đình. Triều đình bèn sắc tứ bảng vàng, đề là Ngũ Đài Sơn Viên Quang Tự. Do vậy, tu sửa, xây thêm điện báu, đắp vẽ tượng Bồ Tát. Ráng khói hương cùng vàng, ngọc đua sáng; điệu mõ cùng tiếng gió thổi qua rặng tùng cùng diễn nhiệm mầu. Nhà cửa trong các đài trên dưới đều xây dựng mới, trụ trì tiếp nối hương đèn chẳng dứt. Từ quang chiếu sáng, đá ươm mây lành, mưa pháp thấm đẫm, nước thành cam lộ.

Cách mấy trăm bước về phía Nam của Đài, có một thạch tuyền, chảy vào một cái ao hình vuông, sắc vị ngọt sạch, trừ được nhiệt não, làm tươi nhuận sự khô kháo. Mở rộng ra thời tràn ngập sa giới (các cõi nước nhiều như cát), thâu hẹp lại thì ao đá lặng trong. Có lúc hạn hán gắt gao, người nghênh thỉnh đứng nối tiếp nhau bên đường, đều được cảm ứng như lòng mong, châu quận đều ghi rõ [chuyện này] trong sách vở. Hữu tình được hưởng phước, cây cỏ đượm ân. Từ xưa đến nay, tiếng tăm chẳng mất. Ôi! Đại Thánh dùng sức bi nguyện phước phủ một phương, mà dân một phương ấy cũng chẳng quên ân phước từ bi. Mỗi dịp Thanh Minh và nhằm ngày kỵ vào mùa Hạ, chẳng ngại xa xôi trăm dặm, trèo leo khó khăn, hiểm trở, đều mang tấm lòng thanh tịnh noi dấu chân lên đến nơi, nào phải chỉ trăm ngàn vạn? Dìu già, dắt trẻ, đông nghịt đường nẻo, kéo dài hơn cả tháng. Ai nấy đều dùng hương hoa, âm nhạc, lọng lụa, tràng phan, vật dụng cần dùng để cúng dường. Rồi đầu mặt đảnh lễ, hết sức cung kính chiêm ngưỡng hình tượng, đi nhiễu, tán thán, không ai chẳng gột tội, được phước, trừ chướng, đượm ân, nào uổng công bôn ba leo trèo. Vị Tăng trong chùa là Pháp Nhẫn lo rằng năm tháng đã lâu, dấu thiêng bị chìm mất, nên đem các tấm bia hư vỡ nhờ ghi chép lại, Phổ Minh cố từ tạ nhưng chẳng được, thật xấu hổ chẳng phải là tay văn tài. Nếu gặp được bậc hiền sĩ sửa đổi cho đúng, chẳng hợp lẽ hơn ư?

Thái Bạch Sơn Thích Phổ Minh kính cẩn soạn vào ngày Rằm tháng Giêng năm Chí Nguyên thứ bảy (1270) tức năm Canh Ngọ. Nhật Đô viện chủ Thích Trừng Uyên lập bia.http://niemphat.net/Luan/anquangvs/anquang17.htm
Nam Mô A Di Đà Phật

Huệ Hiền
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: 01/06/10 08:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Việt Nam
Liên hệ:

Re: HÌNH NỀN DESKTOP QUÁN ÂM

Bài viết chưa xemgửi bởi Huệ Hiền » 09/09/10 13:03

Bồ tát Quán Thế Âm thành Phật đã lâu nhưng vì phát nguyện độ chúng sanh nên chưa thành Phật, và nếu là Bồ tát thì thấp hơn Phật ! Phải không ? :">
Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -

nguynlinhtam
Bài viết: 1147
Ngày tham gia: 07/06/10 18:08
Giới tính: Nam

Re: HÌNH NỀN DESKTOP QUÁN ÂM

Bài viết chưa xemgửi bởi nguynlinhtam » 09/09/10 16:19

Thưa bạn Lâm Nghĩa Bồ Tát Quán Thế Âm là 1 vị cỗ Phật đấy bạn :">
Nam Mô A Di Đà Phật

Huệ Hiền
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: 01/06/10 08:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Việt Nam
Liên hệ:

Re: HÌNH NỀN DESKTOP QUÁN ÂM

Bài viết chưa xemgửi bởi Huệ Hiền » 10/09/10 11:29

Cổ Phật nhưng vì tâm nguyện nên chưa thành Phật, đúng như vậy chăng ?
Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -

nguynlinhtam
Bài viết: 1147
Ngày tham gia: 07/06/10 18:08
Giới tính: Nam

Re: HÌNH NỀN DESKTOP QUÁN ÂM

Bài viết chưa xemgửi bởi nguynlinhtam » 10/09/10 11:52

Ngài đã thành Phật Từ kiếp lâu xa rồi bây giờ thị hiện thành Bồ Tát Đẳng Giác trợ tá Đức Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc thế Giới bạn à

Xin trích Kinh Đại Bi này:http://tangthuphathoc.com/kinh/kinhdaibitamdarani.htm
Này thiện nam tử! Quán Thế Âm Bồ Tát thần thông oai lực không thể nghĩ bàn, trong vô lượng kiếp về trước từng thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Vì nguyện lực đại bi, vì muốn làm duyên phát khởi cho tất cả các hàng Bồ Tát, vì muốn an vui thành thục cho chúng sanh, ngài mới giáng tích hiện làm Bồ Tát. Vậy ông và đại chúng, các hàng Bồ Tát, Ma Ha Tát, Phạm vương, Đế Thích, Long thần đều nên cung kính, chớ sanh lòng khinh mạn, xem thường. Nếu tất cả hàng trời, người thường xưng niệm, cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, sẽ được vô lượng phước diệt vô lượng tội , mạng chung sanh về cõi nước của Phật A Di Đà.
Nam Mô A Di Đà Phật

Huệ Hiền
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: 01/06/10 08:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Việt Nam
Liên hệ:

Re: HÌNH NỀN DESKTOP QUÁN ÂM

Bài viết chưa xemgửi bởi Huệ Hiền » 10/09/10 11:58

Vậy các vị Phật khác đều có thể làm thế phải ko ?
Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -

nguynlinhtam
Bài viết: 1147
Ngày tham gia: 07/06/10 18:08
Giới tính: Nam

Re: HÌNH NỀN DESKTOP QUÁN ÂM

Bài viết chưa xemgửi bởi nguynlinhtam » 10/09/10 20:09

Làm như thế là làm gì :">
Nam Mô A Di Đà Phật

Huệ Hiền
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: 01/06/10 08:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Việt Nam
Liên hệ:

Re: HÌNH NỀN DESKTOP QUÁN ÂM

Bài viết chưa xemgửi bởi Huệ Hiền » 11/09/10 12:12

Khó hiểu quá ! Nói chuyện vòng vo, trả lời luôn đi !!!
Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -

nguynlinhtam
Bài viết: 1147
Ngày tham gia: 07/06/10 18:08
Giới tính: Nam

Re: HÌNH NỀN DESKTOP QUÁN ÂM

Bài viết chưa xemgửi bởi nguynlinhtam » 11/09/10 13:27

Vậy các vị Phật khác đều có thể làm thế phải ko ?
Làm cái gì X-(
Nam Mô A Di Đà Phật


Quay về “Hình Ảnh Phật Bồ Tát”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách