Cần thỉnh trọn bộ Kinh điển do thầy Thích Minh Châu dịch

Những văn bản, hình ảnh, trang web, thông báo, ... được thành viên giới thiệu phải phù hợp với nội quy của diễn đàn.
biển tâm
Bài viết: 565
Ngày tham gia: 17/09/10 17:17
Giới tính: Nữ

Re: Cần thỉnh trọn bộ Kinh điển do thầy Thích Minh Châu dịch

Bài viết chưa xemgửi bởi biển tâm » 18/11/12 06:49

kinhle kính đạo hữu Hieule

mong đạo hữu Hlich hoan hỉ khi được bt nhắc đến với tâm kính ngưỡng kinhle

kính chúc đạo hữu Hieule tăng thịnh trong Chánh Pháp kinhle

kính,bt

Hình đại diện của người dùng
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày tham gia: 22/02/09 11:06
Giới tính: Nam

Re: Cần thỉnh trọn bộ Kinh điển do thầy Thích Minh Châu dịch

Bài viết chưa xemgửi bởi Hieule » 18/11/12 07:18

Kính gửi Đạo Hửu Biển Tâm kinhle

Dạ vâng, Đạo Hửu nhận định không sai :D Đạo Hửu Hlich thuộc hàng thầy của Hieule là cái chắc :x

Đạo Hửu Hlich kiến thức sâu rộng và rất kiên nhẩn nên Hieule rất kính phục kinhle kinhle kinhle

Hieule củng rất phục việc Đạo Hửu Biển Tâm phụ Thầy Mộng Giác hiệu đính và đổi kinh Nikayà và Agamas...tâm đạo như vậy rất hiếm mà tìm thấy kinhle kinhle kinhle

Cả hai vị đều xứng danh là đệ tử tốt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kinhle

Hieule củng kính chúc Đạo Hửu Biển Tâm thân tâm luôn thường an lạc và nhiệt tâm phục vụ Chánh Pháp không bao giờ suy giảm tangbong

Nam mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Namo Tassa Bhavagato Arahato Samma Sambuddhasa
Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn; Ngài là bậc A La Hán (bậc Ứng Cúng) vô thượng, đã chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.
Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.

Monggiac
Bài viết: 698
Ngày tham gia: 20/07/07 07:41

Re: Cần thỉnh trọn bộ Kinh điển do thầy Thích Minh Châu dịch

Bài viết chưa xemgửi bởi Monggiac » 21/11/12 08:39

biển tâm đã viết:
biển tâm đã viết:
biển tâm đã viết:kinhle kính thầy Mộng Giác.

Mục lục kinh Tiểu Bộ
Tập I
1.1 Kinh Tiểu Tụng Đã Sửâ Xong
1.2 Kinh Pháp Cú Đã Sửâ Xong
1.3 Kinh Phật Tự Thuyết Đã Sửâ Xong
1.4 Kinh Phật Thuyết Như Vậy Đã Sửâ Xong
1.5 Kinh Tập Đã Sửâ Xong
Tập II
2.1 Chuyện Thiên Cung Đã Sửâ Xong
2.2 Chuyện Ngạ Quỷ Đã Sửâ Xong
Tập III
3.1 Trưởng Lão Tăng Kệ Đã sửa Xong
3.2 Trưởng Lão Ni Kệ Đã Sửa Xong
Tập IV Mộng Giác đang sửa
Chuyện Tiền Thân I
Tập V thầy Mộng Giác sửa
Chuyện Tiền Thân II
Tập VI thầy Mộng Giác sửa
Chuyện Tiền Thân III
Tập VII Đã Sửa Xong
Chuyện Tiền Thân IV
Tập VIII
Chuyện Tiền Thân V
Tập IX
Chuyện Tiền Thân VI
Tập X
Chuyện Tiền Thân VII

kính,bt kinhle


kinhle Kính chào thầy Mộng Giác.

những Kinh đã sửâ con ghi chú màu đỏ ở ngay bên cạnh.

Xong Tập 1
Xong Tập 2
Xong Tập 3
xong tập 5
Xong Tập 7
xong tập 8
kính,bt


cô đang sửa tập 7 hay đã sửa xong quyển 7 ? MG đã sửa hơn 100 trang rồi. nếu cô chưa sửa thì để MG sửa quyển 7 nhé. Tạm thời MG sẽ ngưng sửa quyển 7.
Quyển 6 Mg thiếu vì cho người bạn mượn chưa đem về.
Hôm nay MG sẽ bắt đầu sửa quyển 4 nhé
Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.

biển tâm
Bài viết: 565
Ngày tham gia: 17/09/10 17:17
Giới tính: Nữ

Re: Cần thỉnh trọn bộ Kinh điển do thầy Thích Minh Châu dịch

Bài viết chưa xemgửi bởi biển tâm » 21/11/12 19:57

kinhle kinhle Kính lễ Thầy

Con đã sửa xong Tập 7, hiện giờ Tập 4 cũng sắp xong (vì có người mượn Tập 4, nên con đã sửa Tập 7 trước & đã gởi)

Con sẽ sửa Tập 6 khi xong Tập 4.

Như vậy là trong 10 Tập, trừ ra Tập 5 & 8 con xin sửa tất cả. Thầy cũng còn nhiều việc phải làm. Nhờ có sửa như thế này mà con mới có dịp đọc Kinh, thưa Thầy.

Kính chúc Thầy luôn an lành.

kính,bt kinhle

biển tâm
Bài viết: 565
Ngày tham gia: 17/09/10 17:17
Giới tính: Nữ

Re: Cần thỉnh trọn bộ Kinh điển do thầy Thích Minh Châu dịch

Bài viết chưa xemgửi bởi biển tâm » 14/12/12 01:08

Monggiac đã viết:
biển tâm đã viết:
biển tâm đã viết:
biển tâm đã viết:kinhle kính thầy Mộng Giác.

Mục lục kinh Tiểu Bộ
Tập I
1.1 Kinh Tiểu Tụng Đã Sửâ Xong
1.2 Kinh Pháp Cú Đã Sửâ Xong
1.3 Kinh Phật Tự Thuyết Đã Sửâ Xong
1.4 Kinh Phật Thuyết Như Vậy Đã Sửâ Xong
1.5 Kinh Tập Đã Sửâ Xong
Tập II
2.1 Chuyện Thiên Cung Đã Sửâ Xong
2.2 Chuyện Ngạ Quỷ Đã Sửâ Xong
Tập III
3.1 Trưởng Lão Tăng Kệ Đã sửa Xong
3.2 Trưởng Lão Ni Kệ Đã Sửa Xong
Tập IV Đã Sửa Xong
Chuyện Tiền Thân I
Tập V Thầy MG Đã Sửa Xong
Chuyện Tiền Thân II
Tập VI Đã Sửa Xong
Chuyện Tiền Thân III
Tập VII Đã Sửa Xong
Chuyện Tiền Thân IV
Tập VIII Thầy MG Đã Sửa Xong
Chuyện Tiền Thân V
Tập IX
Chuyện Tiền Thân VI
Tập X
Chuyện Tiền Thân VII

kính,bt kinhle


kinhle Kính chào thầy Mộng Giác.

những Kinh đã sửâ con ghi chú màu đỏ ở ngay bên cạnh.

Xong Tập 1
Xong Tập 2
Xong Tập 3
Xong Tập 4
xong tập 5
Xong Tập 6
Xong Tập 7
xong tập 8


kính,bt


cô đang sửa tập 7 hay đã sửa xong quyển 7 ? MG đã sửa hơn 100 trang rồi. nếu cô chưa sửa thì để MG sửa quyển 7 nhé. Tạm thời MG sẽ ngưng sửa quyển 7.
Quyển 6 Mg thiếu vì cho người bạn mượn chưa đem về.
Hôm nay MG sẽ bắt đầu sửa quyển 4 nhé


kinhle thưa Thầy
còn hai tập 9 & 10 là xong Kinh Tiểu Bộ

kính,bt kinhle

biển tâm
Bài viết: 565
Ngày tham gia: 17/09/10 17:17
Giới tính: Nữ

Re: Cần thỉnh trọn bộ Kinh điển do thầy Thích Minh Châu dịch

Bài viết chưa xemgửi bởi biển tâm » 07/05/13 02:39

Mục lục kinh Tiểu Bộ
Tập I
1.1 Kinh Tiểu Tụng Đã Sửa Xong
1.2 Kinh Pháp Cú Đã Sửa Xong
1.3 Kinh Phật Tự Thuyết Đã Sửâ Xong
1.4 Kinh Phật Thuyết Như Vậy Đã Sửa Xong
1.5 Kinh Tập Đã Sửa Xong
Tập II
2.1 Chuyện Thiên Cung Đã Sửa Xong
2.2 Chuyện Ngạ Quỷ Đã Sửa Xong
Tập III
3.1 Trưởng Lão Tăng Kệ Đã Sửa Xong
3.2 Trưởng Lão Ni Kệ Đã Sửa Xong
Tập IV Đã Sửa Xong
Chuyện Tiền Thân 1
Tập V Thầy MG Đã Sửa Xong
Chuyện Tiền Thân 2
Tập VI Đã Sửa Xong
Chuyện Tiền Thân 3
Tập VII Đã Sửa Xong
Chuyện Tiền Thân 4
Tập VIII Thầy MG Đã Sửa Xong
Chuyện Tiền Thân 5
Tập IX Đã Sửa Xong
Chuyện Tiền Thân 6
Tập X Đã Sửa Xong
Chuyện Tiền Thân 7


kinhle kinhle kinhle Kính lễ thầy Mộng Giác.

con đã sửa xong Kinh Tiểu Bộ, đã gởi rồi mà mãi đến hôm nay mới vào diễn đàn kính trình lên Thầy. Con kính xin Thầy hỉ xả cho con về việc chậm trễ của 2 Tập cuối cùng.
Con kính tri ân Thầy và kính chúc Thầy luôn an lành.

bt cũng kính tri ân đạo hữu Alphatran đã cho bt cơ hội trang nghiêm Kinh, nguyện với công đức nhỏ nhoi này thành tâm hướng về khắp cả chúng sinh đồng kết duyên lành giải thoát kinhle kinhle kinhle

kính,bt

thai168
Bài viết: 2
Ngày tham gia: 06/04/17 10:02
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Cần thỉnh trọn bộ Kinh điển do thầy Thích Minh Châu dịch

Bài viết chưa xemgửi bởi thai168 » 07/04/17 09:18

đây bạn . đầy đủ bộ kinh luôn nhé

http://banvatoi168.blogspot.com/2017/04 ... -pham.html


Quay về “Thành Viên Thông Báo - Chia Sẻ Tư Liệu”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách