Cúng dường hình ảnh tượng Phật Thích Ca, Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quan Âm

Đây là chuyên mục để đăng các hình ảnh Phật, Bồ Tát

Điều hành viên: kimcang, Thanh Tịnh Lưu Ly

Hình đại diện của người dùng
tuvantaichinhvn
Bài viết: 19
Ngày tham gia: 30/03/15 09:36
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Cúng dường hình ảnh tượng Phật Thích Ca, Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quan Âm

Bài viết chưa xemgửi bởi tuvantaichinhvn » 11/07/17 08:14

Facebook: https://www.facebook.com/tactuongphat.vn/

Hình ảnh
Tôn tượng Thiên thủ Thiên nhãn Thập nhất Diện Quán Thế Âm Bồ tát 42 thủ ấn Mật tông cao từ 82cm - 3.6m, phiên bản duy nhất Việt Nam.

Hình ảnh
Sư cô An Tịnh - Đồng Nai thỉnh tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát về chùa

Hình ảnh
Bộ tượng Phật Thích ca, Quan âm Bồ tát, Địa tạng vương Bồ tát giao thoa tinh hoa Phật giáo Nhật Bản - Việt Nam và có sự pha trộn Đạo mẫu trong tượng Quan âm.

Hình ảnh
Tôn tượng Phật Thích ca theo lối Nhật Bản, sử dụng yếu tố văn hóa lịch sử Việt Nam là Rồng lá đề thời Lý, Sư tử vương Đại Việt. Tôn tượng cao tổng thể 1.17 mét, gỗ Hương

Hình ảnh
Tôn tượng Quan âm Bồ tát pha trộn văn hóa Đạo Phật - Đạo Mẫu, gỗ Hương, nguyên khối hào quang và tòa sen, trưng bày Văn hóa Phật giáo Nhật Bản - Việt Nam

Hình ảnh
Tôn tượng Địa tạng vương Bồ tát gỗ Hương, nguyên khối hào quang và tòa sen, trưng bày Văn hóa Phật giáo Nhật Bản - Việt Nam

Hình ảnh
Tượng Quan âm Bồ tát do Cơ sở sáng tác cao 86cm, gỗ Dâu

Hình ảnh
Tượng Phật thích ca cao 86cm, gỗ Hương triển lãm tại TP. HCM

Hình ảnh
Tôn tượng Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật gỗ Hương, cao 1 mét

Hình ảnh
Chủ Cơ sở hướng dẫn làm Diện (Mặt) Tôn tượng Phật Thích ca cao 3 mét.

Hình ảnh
Tôn tượng 2 vị Hộ pháp Vi đà và Tiêu diện Đại sỹ gỗ Hương nguyên khối cao 1.5m

Hình ảnh
Bộ Tây Phương Tam thánh ngồi, cao 40cm, thờ tại gia

Hình ảnh
Bộ Tôn tượng Sa Bà Tam Thánh: Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, Địa tạng Bồ tát gỗ Hương, cao 40cm.

Quay về “Hình Ảnh Phật Bồ Tát”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách