Diễn đàn sẽ tạm mất hình ảnh một thời gian

Không cần đăng nhập, yêu cầu giúp đỡ kỹ thuật, hướng dẫn, sử dụng diễn đàn, đừng spam ở đây nhé, các vấn đề không liên quan sẽ bị xóa.
kythuatvien
Bài viết: 110
Ngày: 08/10/07 12:18
Đã cảm ơn: 3 time
Được cảm ơn: 3 time

Diễn đàn sẽ tạm mất hình ảnh một thời gian

Bài viết chưa xem gửi bởi kythuatvien »

Xin thông báo với mọi người Diễn đàn sẽ tạm mất hình ảnh một thời gian (tầm dưới 1 tháng), lý do trang chủ cần nâng cấp nhưng vì nhiều hình ảnh nên vượt quá dung lượng được cấp phép. Nếu không tạm bỏ hình ảnh toàn bộ các trang sẽ không vào được.


Tâm bất động giải thoát chính là mục đích cuối cùng của đời sống phạm hạnh này. MN. 30

Nếu một ai dụng ý làm thân, khẩu, ý nghiệp, có khả năng đưa đến lạc thọ, người ấy sẽ cảm giác lạc thọ.
Nếu một ai dụng ý làm thân, khẩu, ý nghiệp có khả năng đưa đến khổ thọ, người ấy sẽ cảm giác khổ thọ. MN. 135”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách