Cách dừng hay kích hoạt Thông báo cho tôi khi có bài trả lời

Không cần đăng nhập, yêu cầu giúp đỡ kỹ thuật, hướng dẫn, sử dụng diễn đàn, đừng spam ở đây nhé, các vấn đề không liên quan sẽ bị xóa.
kythuatvien
Bài viết: 110
Ngày: 08/10/07 12:18
Đã cảm ơn: 3 time
Được cảm ơn: 3 time

Cách dừng hay kích hoạt Thông báo cho tôi khi có bài trả lời

Bài viết chưa xem gửi bởi kythuatvien »

Sau khi nâng cấp diễn đàn phiên bản phpbb3.0x lên phpbb3.3.x
Có tính năng này sẽ gởi email cho bạn trong 2 trường hợp:
Thông báo cho tôi khi có bài trả lời
1. Với tính năng này nếu bạn tạo một chủ đề mới, khi có ai trả lời vào chủ đề mới do bạn thì phần mềm diễn đàn sẽ gởi email thông báo có người mới trả lời vào chủ đề của bạn.
2. Với chủ đề bạn đã tham khi có ai gởi trả lời, thì phần mềm diễn đàn cũng gởi thư báo bạn biết có người mới trả lời vào chủ đề bạn tham gia thảo luận.

Nếu bạn nào không muốn nhận email thông báo chủ đề mới do bạn tạo và thảo luận, bạn có thể làm cách sau đây để dừng thông báo. (Bấm vào hình để phóng lớn và rõ hơn)

screenshot.35.jpg
screenshot.35.jpg (176.88 KiB) Đã xem 152 lần
screenshot.34.jpg
screenshot.34.jpg (106.36 KiB) Đã xem 152 lần

Cách thiết lập để nhận thông báo

screenshot.29.jpg
screenshot.29.jpg (133.91 KiB) Đã xem 152 lần


Tâm bất động giải thoát chính là mục đích cuối cùng của đời sống phạm hạnh này. MN. 30

Nếu một ai dụng ý làm thân, khẩu, ý nghiệp, có khả năng đưa đến lạc thọ, người ấy sẽ cảm giác lạc thọ.
Nếu một ai dụng ý làm thân, khẩu, ý nghiệp có khả năng đưa đến khổ thọ, người ấy sẽ cảm giác khổ thọ. MN. 135”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.9 khách