Những bài giảng trên youtube của Thầy Thích Pháp Hòa

Những bài kinh, sách, đọc, giảng, truyện, thơ của bạn hoặc sưu tầm dưới dạng âm thanh, chia sẻ vào đây để mọi người thưởng thức.
Hình đại diện của người dùng
Tâm Như
Bài viết: 20
Ngày: 23/03/13 21:57
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Canada
Được cảm ơn: 8 time

Re: Những bài giảng trên youtube của Thầy Thích Pháp Hòa

Bài viết chưa xem gửi bởi Tâm Như »Hình đại diện của người dùng
Tâm Như
Bài viết: 20
Ngày: 23/03/13 21:57
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Canada
Được cảm ơn: 8 time

Re: Những bài giảng trên youtube của Thầy Thích Pháp Hòa

Bài viết chưa xem gửi bởi Tâm Như »Hình đại diện của người dùng
Tâm Như
Bài viết: 20
Ngày: 23/03/13 21:57
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Canada
Được cảm ơn: 8 time

Re: Những bài giảng trên youtube của Thầy Thích Pháp Hòa

Bài viết chưa xem gửi bởi Tâm Như »Hình đại diện của người dùng
Tâm Như
Bài viết: 20
Ngày: 23/03/13 21:57
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Canada
Được cảm ơn: 8 time

Re: Những bài giảng trên youtube của Thầy Thích Pháp Hòa

Bài viết chưa xem gửi bởi Tâm Như »Hình đại diện của người dùng
Tâm Như
Bài viết: 20
Ngày: 23/03/13 21:57
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Canada
Được cảm ơn: 8 time

Re: Những bài giảng trên youtube của Thầy Thích Pháp Hòa

Bài viết chưa xem gửi bởi Tâm Như »Hình đại diện của người dùng
Tâm Như
Bài viết: 20
Ngày: 23/03/13 21:57
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Canada
Được cảm ơn: 8 time

Re: Những bài giảng trên youtube của Thầy Thích Pháp Hòa

Bài viết chưa xem gửi bởi Tâm Như »Hình đại diện của người dùng
Tâm Như
Bài viết: 20
Ngày: 23/03/13 21:57
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Canada
Được cảm ơn: 8 time

Re: Những bài giảng trên youtube của Thầy Thích Pháp Hòa

Bài viết chưa xem gửi bởi Tâm Như »Hình đại diện của người dùng
Tâm Như
Bài viết: 20
Ngày: 23/03/13 21:57
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Canada
Được cảm ơn: 8 time

Re: Những bài giảng trên youtube của Thầy Thích Pháp Hòa

Bài viết chưa xem gửi bởi Tâm Như »Hình đại diện của người dùng
Tâm Như
Bài viết: 20
Ngày: 23/03/13 21:57
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Canada
Được cảm ơn: 8 time

Re: Những bài giảng trên youtube của Thầy Thích Pháp Hòa

Bài viết chưa xem gửi bởi Tâm Như »Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách