Phim Hoạt Hình: Phật Thuyết Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phước Báo Ứng Kinh

Những bài kinh, sách, đọc, giảng, truyện, thơ của bạn hoặc sưu tầm dưới dạng âm thanh, chia sẻ vào đây để mọi người thưởng thức.
linh1287
Bài viết: 85
Ngày tham gia: 01/02/14 08:00
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Phim Hoạt Hình: Phật Thuyết Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phước Báo Ứng Kinh

Bài viết chưa xemgửi bởi linh1287 » 08/10/17 21:05

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=-j7lLx_ovJ8[/youtube]

https://www.youtube.com/watch?v=-j7lLx_ovJ8

"Người hiền thích bố thí.
Được chư Thiên phù hộ.
Cho một, thu vạn lần
An vui, sống lâu dài.
Bố thí cho người thiện
Phước ấy không thể lường
Đều chứng được Phật đạo
Độ thoát khắp mười phương."

"Kinh này tên là Ngũ Đạo Luân Chuyển Tội Phước Báo Ứng. Nếu có thiện nam, thiện nữ nào đọc tụng, giảng nói rộng cho nhiều người nghe thì công đức vô lượng. Nên biết rằng chư Phật dạy: Ở Hiền kiếp, ai phụng thờ, cúng dường kinh này thì không bị đọa vào ba đường ác và tám nạn, chứng được vô thức."

Quay về “Pháp âm”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách