LỜI VÀNG PHẬT DẠY

Nơi mọi người gặp gỡ làm quen, chào hỏi, nhắn tin, gửi cho nhau thiệp chúc mừng, và hình ảnh vui. không cần đăng nhập. Kính mời các bạn tham gia.

Điều hành viên: Chanhientam, Thanh Tịnh Lưu Ly

tung
Bài viết: 25
Ngày tham gia: 08/09/14 16:05
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

LỜI VÀNG PHẬT DẠY

Bài viết chưa xemgửi bởi tung » 08/09/14 16:41

"Này Ananda, Như Lai đã truyền dạy Giáo Pháp mà không có sự phân biệt nào giữa giáo lý công truyền và giáo lý bí truyền. Vì tôn trọng Chơn Lý, này Ananda, Như Lai không bao giờ có bàn tay nắm lại của ông thầy còn giữ lại một vài bí ẩn chánh yếu, không truyền hết cho học trò".
"Giáo Pháp mà Đức Như Lai bậc Toàn Giác, đã công bố rạng tỏ khi được trình bày chớ không phải lúc đem giấu".

(Tăng Nhứt A-Hàm, I)"Tự mình, điều ác làm
Tự mình làm nhiễm ô,
Tự mình ác không làm,
Tự mình làm thanh tịnh.
Tịnh, không tịnh tự mình,
Không ai thanh tịnh ai !
"
(Pháp Cú 165)"Không trí tuệ, không thiền,
Không thiền, không trí tuệ.
Người có thiền có tuệ,
Nhất định gần Niết Bàn".
(Pháp Cú 372)


"Này Subhadda, trong pháp luật nào không có Bát Thánh đạo, thời ở đây không có đệ nhất Sa-môn, ở đây cũng không có đệ nhị Sa-môn, cũng không có đệ tam Sa-môn, cũng không có đệ tứ Sa-môn. Này Subhadda trong pháp luật nào có Bát Thánh đạo, thời ở đây có đệ nhất Sa-môn, cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, ở đấy cũng có đệ tứ Sa-môn. Này Subhadda, chính trong pháp luật này có Bát Thánh Ðạo, thời này Subhadda, ở đây có đệ nhất Sa-môn, ở đây cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, cũng có đệ tứ Sa-môn. Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có những Sa-môn. Này Subhadda, nếu những vị Tỷ-kheo này sống chơn chánh, thời đời này không vắng những vị A-la-hán."
(Trường Bộ, Kinh Đại Bát Niết Bàn)


"Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Thắng Lâm, khu vườn ông Cấp Cô Ðộc. Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, vị Bà-la-môn ấy thưa với Thế Tôn:

--"Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp không được tồn tại lâu dài? Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp được tồn tại lâu dài?"

--"Do bốn niệm xứ không được tu tập, không được làm cho sung mãn, này Bà-la-môn, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp không có tồn tại lâu dài. Do bốn niệm xứ được tu tập, được làm cho sung mãn, thưa Hiền giả, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp được tồn tại lâu dài. Thế nào là bốn?

Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, trú, quán thọ trên các thọ ... trú, quán tâm trên tâm ... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời.

Do không tu tập, không làm cho sung mãn Bốn niệm xứ này, này Hiền giả, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp không được tồn tại lâu dài. Do tu tập, do làm cho sung mãn Bốn niệm xứ này, này Hiền giả, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp được tồn tại lâu dài.
(Tương Ưng, SN-XLVI.25)

hanh phuc
Bài viết: 45
Ngày tham gia: 04/09/14 14:56
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: LỜI VÀNG PHẬT DẠY

Bài viết chưa xemgửi bởi hanh phuc » 08/09/14 19:33

Hi hi!, ĐH tung này đăng bài giống bài của Nói Thẳng quá, chắc là đồng môn với nhau rồi. Chơi bài "Lách kiểm duyệt" đấy hả ? :D

tung
Bài viết: 25
Ngày tham gia: 08/09/14 16:05
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: LỜI VÀNG PHẬT DẠY

Bài viết chưa xemgửi bởi tung » 08/09/14 20:18

À thế này, ông Nói Thẳng là anh họ của tôi. Nhưng bây giờ có còn hủ tục "Chu di tam tộc" như thời Trung cổ nữa đâu nhỉ. Tôi chỉ giới thiệu Kinh điển Phật dạy thôi, đâu có gì phải sợ cơ chứ! >:P

Abnahi3
Bài viết: 1
Ngày tham gia: 09/03/15 20:35
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia

Re: LỜI VÀNG PHẬT DẠY

Bài viết chưa xemgửi bởi Abnahi3 » 09/03/15 20:39

luôn nhận ngươi muốn tu thiền, với điều kiện bạn phải chứng minh bạn là một công dân. do vậy bạn phải chủng bị giấy tờ tùy thân đầy đủ, trước khi đến thiền viện xin tu học.
Try out our free learn a language learn russian and latest comptia training courses to get high flyin success in final and www.learnalanguage.com exams, mcts


Quay về “Chào Nhau Thân Ái”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách