...NÚI VẪN LÀ NÚI!SÔNG VẪN LÀ SÔNG !???

Nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, vừa đọc vừa cười ... Kính mời các bạn sưu tập, sáng tác những hình ảnh truyện cười bình luận thiền vị.
dieungo
Bài viết: 778
Ngày tham gia: 12/04/12 12:47
Giới tính: Nam

Re: ...NÚI VẪN LÀ NÚI!SÔNG VẪN LÀ SÔNG !???

Bài viết chưa xemgửi bởi dieungo » 22/06/12 23:29

ĐH Thanhtri
Người đến chỗ đó thì không còn biết mình là ai, không còn thấy cảnh bên ngoài bên trong, không còn biết mình ở đâu, và làm gì, tất cả đều không biết, thì lấy gì mà biết

CHỗ này giống như người ngủ say, hoặc là cảnh giới cao siêu DN chưa từng biết, hoặc là cái không tịch của ngoại đạo, thôi đành vậy.
Nhưng DN chân thành khuyên ĐH ThanhTri nghiên cứu các đọa trích dưới đây:
Tổ Huệ Khả nhận được yếu chỉ đó rồi, Ngài tu một thời gian và trình với Tổ Đạt-ma: "Hiện con đã dứt hết các duyên. " Tổ Đạt-ma bảo: "Coi chừng rơi vào không. " Ngài Huệ Khả thưa: "Rõ ràng thường biết, làm sao không được. " Tổ Đạt-ma liền ấn chứng cho Huệ Khả.

Tổ Huệ Năng nói:"Nếu ông đến đây vì cầu pháp, thì hãy đứng yên lặng, ta sẽ nói cho. " Thượng tọa Minh đứng yên lặng giây lâu, Tổ bảo: "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là Bản lai diện mục của Thượng tọa Minh? "


Lục tổ Huệ Năng nhân nghe Ngũ Tổ dạy kinh Kim Cang, đến câu "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm", Ngài bừng sáng liền tỉnh ngộ, thốt lên rằng: "Đâu ngờ tâm mình xưa nay thanh tịnh. Đâu ngờ tâm mình xưa nay trùm khắp. Đâu ngờ tâm mình xưa nay hay sanh muôn pháp"


Cuối cùng là bài thơ của DN:
Tự tánh như mặt nước
Luôn phản chiếu trời mây
Tánh thức như con sóng
làm méo mó mây trời

ThanhTri phải biết ngay nơi cái thấy biết(núi sông) chính là tri kiên.
và ngay nơi Thấy biết(tri kiến) ấy mà lập thêm cái tri kiến nữa (núi sông hùng vĩ quá) rhif là vô minh vậy.
"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

Ai đi đường nầy rồi cũng phải tới chỗ "vô tâm" ấy. Đến vô tâm mới vượt vô tâm để đến với chân tâm tự tánh. Do vậy nói "Vô Tâm là Cửa của Giải Thoát". Muốn giải thoát phải vào của Vô Tâm nầy, mở ra và đi tới mới giải thoát.

Vô tâm không phải là không biết gì nữa hết, vô tâm phải như thế này mới gọi là vô tâm:
Này Thiện tri thức, nếu người tu hạnh bất động, chỉ khi thấy tất cả người, không thấy việc phải quấy, tốt xấu, lỗi lầm của người tức là tự tánh bất động. Này Thiện tri thức, người mê thân tuy bất động, mở miệng liền nói việc phải quấy, hay dở, tốt xấu của người là cùng đạo đã trái nhau, chấp tâm, chấp tịnh tức là chướng đạo.

Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3881
Ngày tham gia: 22/12/07 12:02

Re: ...NÚI VẪN LÀ NÚI!SÔNG VẪN LÀ SÔNG !???

Bài viết chưa xemgửi bởi Thánh_Tri » 22/06/12 23:49

dieungo đã viết:ThanhTri phải biết ngay nơi cái thấy biết(núi sông) chính là tri kiên.
và ngay nơi Thấy biết(tri kiến) ấy mà lập thêm cái tri kiến nữa (núi sông hùng vĩ quá) rhif là vô minh vậy.
"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"


1. Giai đoạn hai "thấy mà không thấy" khác với giai đoạn 3 "núi vẫn núi, sông vẫn sông". Bài đối đáp của Tộ Huệ Khả là ngài đã ngộ rồi, ở giai đoạn ba rồi, chứ đâu còn ở giai đoạn 2 nữa đâu mà đem ra so sánh?

2. Để tôi tạm giải thích ba câu nói trên:

a. Lúc chưa tu thấy núi là núi, sông là sông: Đây là dùng vọng thức mà thấy biết. Tứ như người thường nấy núi liền nói "Ồ núi kìa", thấy sông liền nói "ồ sông kìa". Đây là thấy biết của vọng thức. Thấy biết mà có vọng niệm ở trong đó. Do vậy nói "Tri kiến lập tri tức vô minh bổn".

b. Lúc đang tu thấy núi không phải núi, sông không phải sông: Đây là đang ở trạng thái vô tâm, nghi tình cuồn cuộn, tâm cảnh đều quên. Đến mở mắt nhìn cảnh, mà trong tâm thật sự nghi tình cuồn cuộn, ý thức tiêu tan, nên không dùng ý thức phân biệt được mình là ai, ở đâu, và làm gì, toàn thân tâm chỉ là một khối nghi lớn.

c. Lúc ngộ đạo rồi thấy núi là núi, sông là sông: Đây là cái thấy biết của Tự Tánh Chân Tâm, gọi là Chánh Biến Tri, hay Tri kiến Phật. Thấy đúng với thực tại của vạn pháp bằng chân tâm, mà không còn như ở giai đoạn đầu dùng ý thức phân biệt mà thấy biết. Thấy biết mà không vọng niệm.

Tổ Huệ khả là ngộ đạo rồi tức ở trang thái thứ 3 "núi là núi, sông là sông". Thấy mà không vọng niệm, vì thấy bằng chân tâm tự tánh. Do vậy nói "Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn".
"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1486
Ngày tham gia: 24/10/08 10:43
Giới tính: Nam

Re: ...NÚI VẪN LÀ NÚI!SÔNG VẪN LÀ SÔNG !???

Bài viết chưa xemgửi bởi Ma Ha Bát Nhã » 22/06/12 23:50

Thực ra chỗ ĐH Thánh TRi diễn tả nhập là đại định căn bản trí, hay đại định của A la hán nhập vào hữu dư Niết Bàn... Chỗ này MHBN đã nhập qua khi có một thiện tri thức chỉ cho thế nào là căn bản trí và nhập vào đó... Nhưng phải được trợ định lực rất nhiều và tu tập rất nhiều. Thật sự trạng thái Vô Tưởng Định và Điệt Tận Định về bản chất không khác nhau, chỉ khác là vị chứng được Diệt Tận Định là chứng sự cõ sẳn đại định đó ở căn bản trí (vốn đã sẳn như vậy), chứ không phải luyện tập như Vô Tưởng Định (có xuất nhập).

Còn những gì phần sau để đi vào dụng thì Đại định này là định ở Vô Dư Niết Bàn...

Nhưng diễn tả là một chuyên, hay nhập vô vài lần là một chuyện, nhưng sống bằng các đại định thường xuyên đó là cả một vấn đề, và không phải ai cũng có thể chứng trọn vẹn.

Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3881
Ngày tham gia: 22/12/07 12:02

Re: ...NÚI VẪN LÀ NÚI!SÔNG VẪN LÀ SÔNG !???

Bài viết chưa xemgửi bởi Thánh_Tri » 22/06/12 23:58

dieungo đã viết:Vô tâm không phải là không biết gì nữa hết, vô tâm phải như thế này mới gọi là vô tâm:
Này Thiện tri thức, nếu người tu hạnh bất động, chỉ khi thấy tất cả người, không thấy việc phải quấy, tốt xấu, lỗi lầm của người tức là tự tánh bất động. Này Thiện tri thức, người mê thân tuy bất động, mở miệng liền nói việc phải quấy, hay dở, tốt xấu của người là cùng đạo đã trái nhau, chấp tâm, chấp tịnh tức là chướng đạo.


Vô Tâm ở đoạn 2, khác với vô tâm ở đoạn 3 (giác ngộ rồi).

Ở giai đoạn 2 thì do nghi tình cuồn cuộn, ý thức bị dẹp, mà tánh giác thì chưa hiện. Nên không thể dùng ý thức để hiểu biết phân biệt, cũng không thể dùng trí tuệ của tự tánh. Kẹt giữa hai đầu, nên nói Vô Tâm, nên thấy núi không phải núi, sông không phải sông.

Ở giai đoạn 3 minh tâm kiến tánh rồi, khi giai đoạn 2 bị phá vỡ thì mới dùng được Trí Tuệ của Tự Tánh. Tới lúc đó mới như Lục Tổ, tuy nói nính động tĩnh thấy nghe hay biết mà tâm không động niệm nữa, bởi chỉ thuần sống bằng chân tâm tự tánh thôi.

Do vậy Kinh Niết Bàn nói: "Phàm phu khi nói về cái bàn nhưng khi nói ra thì tâm chấp dính vào cái bàn, nên gọi là Trước Tưởng. Còn Thánh Nhân cũng nói cái bàn theo danh từ thế gian, nhưng tâm không chấp trước vào cái bài nên gọi là Thế Lưu Bố Tưởng."

Đó là cái khác giữ phàm phu thấy biết và thánh nhân thấy biết.

Do vậy phàm phu ở giai đoạn 1, thấy núi là núi, sông là sông vì chấp trước. Sống bằng vọng thức, hiểu qua vọng thức.

Thánh nhân ở giai đoạn 3, thấy núi là núi, sông là sông mà không có trước tưởng (không trước tưởng nên nói vô tâm). Sống bằng chân tâm tự tánh, thấy biết của Tự Tánh đúng như thật (như thị).
"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Đồng Nát
Bài viết: 2564
Ngày tham gia: 30/06/11 00:05
Giới tính: Nam

Re: ...NÚI VẪN LÀ NÚI!SÔNG VẪN LÀ SÔNG !???

Bài viết chưa xemgửi bởi Đồng Nát » 23/06/12 07:45

Thánh_Tri đã viết:
Đã nhìn núi mà không thấy núi, nhìn sông mà không thấy sông thì còn vọng niệm nào nữa?

Bởi vọng niệm đều bị xóa sạch trong lúc tham thiền đắc lực, nên mở mắt mà chẳng thấy gì, mở tai mà chẳng nghe gì, mũi lưỡi thân ý đều mở mà chẳng ngưỡi nếm xúc biết gì.


Trước thì nói như vầy [-( :-? ./..,.,
Sửa lần cuối bởi Đồng Nát vào ngày 23/06/12 14:52 với 4 lần sửa.

Đồng Nát
Bài viết: 2564
Ngày tham gia: 30/06/11 00:05
Giới tính: Nam

Re: ...NÚI VẪN LÀ NÚI!SÔNG VẪN LÀ SÔNG !???

Bài viết chưa xemgửi bởi Đồng Nát » 23/06/12 07:51

Thánh_Tri đã viết:
dieungo đã viết:Vô tâm không phải là không biết gì nữa hết, vô tâm phải như thế này mới gọi là vô tâm:
Này Thiện tri thức, nếu người tu hạnh bất động, chỉ khi thấy tất cả người, không thấy việc phải quấy, tốt xấu, lỗi lầm của người tức là tự tánh bất động. Này Thiện tri thức, người mê thân tuy bất động, mở miệng liền nói việc phải quấy, hay dở, tốt xấu của người là cùng đạo đã trái nhau, chấp tâm, chấp tịnh tức là chướng đạo.


Vô Tâm ở đoạn 2, khác với vô tâm ở đoạn 3 (giác ngộ rồi).

Ở giai đoạn 2 thì do nghi tình cuồn cuộn, ý thức bị dẹp, mà tánh giác thì chưa hiện. Nên không thể dùng ý thức để hiểu biết phân biệt, cũng không thể dùng trí tuệ của tự tánh. Kẹt giữa hai đầu, nên nói Vô Tâm, nên thấy núi không phải núi, sông không phải sông.

Ở giai đoạn 3 minh tâm kiến tánh rồi, khi giai đoạn 2 bị phá vỡ thì mới dùng được Trí Tuệ của Tự Tánh. Tới lúc đó mới như Lục Tổ, tuy nói nính động tĩnh thấy nghe hay biết mà tâm không động niệm nữa, bởi chỉ thuần sống bằng chân tâm tự tánh thôi.

Do vậy Kinh Niết Bàn nói: "Phàm phu khi nói về cái bàn nhưng khi nói ra thì tâm chấp dính vào cái bàn, nên gọi là Trước Tưởng. Còn Thánh Nhân cũng nói cái bàn theo danh từ thế gian, nhưng tâm không chấp trước vào cái bài nên gọi là Thế Lưu Bố Tưởng."

Đó là cái khác giữ phàm phu thấy biết và thánh nhân thấy biết.

Do vậy phàm phu ở giai đoạn 1, thấy núi là núi, sông là sông vì chấp trước. Sống bằng vọng thức, hiểu qua vọng thức.

Thánh nhân ở giai đoạn 3, thấy núi là núi, sông là sông mà không có trước tưởng (không trước tưởng nên nói vô tâm). Sống bằng chân tâm tự tánh, thấy biết của Tự Tánh đúng như thật (như thị).

Sau thì nói như vầy!
Thánh nhân cũng thấy núi là núi sông là sông, "sắc nó chình ình" ra đó mà không thấy thì thấy cái chi chi??? Vào lửa cũng biết nóng rát, vào băng giá cũng biết lạnh buốt tới chân răng...
Như HT. Thích quảng Đức khi tự thiêu là ngài đốt cháy cái Tứ đại, chứ cái chân linh của ngài nó đâu có ở trong cái Sắc-thân đó nữa mà biết nóng biết đau đớn...HT.Thích quảng Đức lúc đó ở tận đâu trên mây xanh ngó xuống thấy cái thân của ngài nó bốc cháy...hahaha...

Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1486
Ngày tham gia: 24/10/08 10:43
Giới tính: Nam

Re: ...NÚI VẪN LÀ NÚI!SÔNG VẪN LÀ SÔNG !???

Bài viết chưa xemgửi bởi Ma Ha Bát Nhã » 23/06/12 07:59

Đồng Nát đã viết:...
Sau thì nói như vầy!
Thánh nhân cũng thấy núi là núi sông là sông, "sắc nó chình ình" ra đó mà không thấy thì thấy cái chi chi??? Vào lửa cũng biết nóng rát, vào băng giá cũng biết lạnh buốt tới chân răng...
Như HT. Thích quảng Đức khi tự thiêu là ngài đốt cháy cái Tứ đại, chứ cái chân linh của ngài nó đâu có ở trong cái Sắc-thân đó nữa mà biết nóng biết đau đớn...HT.Thích quảng Đức lúc đó ở tận đâu trên mây xanh ngó xuống thấy cái thân của ngài nó bốc cháy...hahaha...


Bậc chân giả tu hành chứng đạo nơi sắc thân muốn thọ thì thọ không thọ thì không thọ, là chủ sanh tử là như thế...

thanhtam
Bài viết: 245
Ngày tham gia: 12/05/12 16:21
Giới tính: Nam

Re: ...NÚI VẪN LÀ NÚI!SÔNG VẪN LÀ SÔNG !???

Bài viết chưa xemgửi bởi thanhtam » 23/06/12 09:25

Gửi huynh Thánh Tri !

* Xin được trao đổi với huynh về vấn đề đã từng trao đổi khoảng nửa tháng trước , đó là về cái biết của Tự tánh Chân tâm .
* Huynh luôn quan niệm ,cái biết của Tự tánh Chân tâm nó là cái gì xa vời ,ẩn khuất mà chỉ khi chứng đạo rồi người ta mới thấy ,mới dùng nó :
Khi nào nghi tình bùn vở họ kiến tánh minh tâm rồi, thì thấy nghe hay biết nhưng không còn của vọng thức nữa mà là của tự tánh chân tâm. Cho nên cái thấy nghe hay biết đó khác với người thường, tức là thấy nghe hay biết mà không còn phân biệt, chỉ thấy trung trực với thực tại của vạn vật. Tức là bằng cái thấy "như thị".


* Do đó huynh cho rằng phải triệt tiêu mọi ý niệm biết trong quá trình tu tập .
* Thực ra cái biết của Tự tánh Chân tâm nó luôn hiện tiền , bất cứ ai cũng đang dùng nó , dùng nó nhưng không phân biệt được thời điểm nào là cái biết Tự tánh ( Thể ) thời điểm nào đã chuyển sang cái biết của vọng tâm ( Dụng ) . Huynh có thể tìm hiểu thêm về Thể và Dụng của Tự tánh trong kinh Pháp bảo đàn của Lục Tổ ( Phẩm Bát nhã , Định Tuệ , Tọa thiền ).
*Thấy " Núi không phải núi " trong Thiền tông có nghĩa : Khi hành giả được Thiện tri thức chỉ cho thấy đường vào thì thấy núi ,nhưng biết đó là do duyên hợp ,giả có ,dù cho to lớn ,vững chắc cũng theo qui luật " thành ,trụ , hoại ,không " . từ " không " rồi về lại '"không " do vậy nên " thấy núi không phải núi ".
*Tôi không thích xen vào việc người khác , nhưng do nghĩ Nick " Thánh tri " là pháp danh của huynh ( Huynh là đệ tử đời 45 ,dòng Lâm Tế Chúc Thánh !? ) nên đã 2,3 lần nhiều lời góp ý ,trao đổi với huynh, mong huynh hiểu !
Kính !
NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI !

dieungo
Bài viết: 778
Ngày tham gia: 12/04/12 12:47
Giới tính: Nam

Re: ...NÚI VẪN LÀ NÚI!SÔNG VẪN LÀ SÔNG !???

Bài viết chưa xemgửi bởi dieungo » 23/06/12 10:03

ThanhTri viết
Vô Tâm ở đoạn 2, khác với vô tâm ở đoạn 3 (giác ngộ rồi).

Ở giai đoạn 2 thì do nghi tình cuồn cuộn, ý thức bị dẹp, mà tánh giác thì chưa hiện. Nên không thể dùng ý thức để hiểu biết phân biệt, cũng không thể dùng trí tuệ của tự tánh. Kẹt giữa hai đầu, nên nói Vô Tâm, nên thấy núi không phải núi, sông không phải sông.


Không phải vậy! nhận ra được tự tánh mới chỉ là xoá mù chữ thôi(giai đoạn 2)
Phải chứng quả vị Bồ tát hay AlaHan thì mới là giai đoạn ba.(tự tánh soi cùng khắp cái diệu dụng của nó)

Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3881
Ngày tham gia: 22/12/07 12:02

Re: ...NÚI VẪN LÀ NÚI!SÔNG VẪN LÀ SÔNG !???

Bài viết chưa xemgửi bởi Thánh_Tri » 23/06/12 12:50

Thôi có nói quý vị cũng chẳng hiểu. Phải thực hành mới đến được, giờ có nói trước cũng chẳng được gì.

Quý vị khuyên tầm bậy, bởi không biết mình đang nói cái gì, dẫu biết cũng không phải là trong pháp môn nầy, còn lầm lạc theo giáo thuyết ý thức nhiều quá, nhưng thôi, cũng bởi do lòng thành nên tôi cảm ơn cái lòng thành ấy.

Mỗi người tự tu pháp mình cho nó xong vậy.

Chúc an vui, tinh tấn.
"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm

dieungo
Bài viết: 778
Ngày tham gia: 12/04/12 12:47
Giới tính: Nam

Re: ...NÚI VẪN LÀ NÚI!SÔNG VẪN LÀ SÔNG !???

Bài viết chưa xemgửi bởi dieungo » 23/06/12 13:37

DN cũng chúc ThanhTri sớm giác ngộ trong thực hành.
Phải tỉnh giác để giữ nghi tình, mất tỉnh giác thì nghi tình cũng mất.

Đồng Nát
Bài viết: 2564
Ngày tham gia: 30/06/11 00:05
Giới tính: Nam

Re: ...NÚI VẪN LÀ NÚI!SÔNG VẪN LÀ SÔNG !???

Bài viết chưa xemgửi bởi Đồng Nát » 23/06/12 14:30

Thánh_Tri đã viết:
Đã nhìn núi mà không thấy núi, nhìn sông mà không thấy sông thì còn vọng niệm nào nữa?

Bởi vọng niệm đều bị xóa sạch trong lúc tham thiền đắc lực, nên mở mắt mà chẳng thấy gì, mở tai mà chẳng nghe gì, mũi lưỡi thân ý đều mở mà chẳng ngưỡi nếm xúc biết gì.


Tu hành đạt tới cảnh giới nào mà như vầy: "mở mắt mà chẳng thấy gì, mở tai mà chẳng nghe gì", cái này giống như người tàn phế, chứ thiền mà tới cảnh giới như sư phụ Thánh_Tri nói ở trên có hay không???

Mong các thiện tri thức chỉ dạy cho Đồng Nát và nhiều kẻ ngu như Đồng Nát biết đâu là đúng sai, chứ nghe sư phụ Thánh_Tri ấy cắt nghĩa như thế làm cho Đồng Nát lo sợ chẳng thích thực hành thiền nữa... kinhle

Tu hành gì đạt tới trình độ cao tới mức 18 giới không còn nhận biết gì nữa...tu như thế mới thật là tu??? kinhle
A Di Phò Phò!!! thà đi niệm danh hiệu Phật mà còn biết mình đang làm thứ gì! kinhle

Xin hỏi ban quản trị: bài giải thích này của sư phụ Thánh Tri có nên khóa lại chăng? lâu nay thầy Thánh_Tri nói lời phi pháp "hơi bị nhiều" có nên khóa nick không?
[-( :-? ./..,.,


Quay về “Nụ cười thiền”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách