Tỉnh giác và chánh niệm - Học tập thực hành

Mời các bạn thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì Phật giáo Nam truyền.
Thongminhhon
Bài viết: 368
Ngày tham gia: 08/01/09 16:28
Giới tính: Nam

Tỉnh giác và chánh niệm - Học tập thực hành

Bài viết chưa xemgửi bởi Thongminhhon » 20/08/16 15:02

Trong Kinh điển, Đức Phật nhiều lần nhắc đến chánh niệm tỉnh giác, có khi cả hai đi cùng, có khi có trước, có sau.

Trong Kinh tứ niệm xứ, tỉnh giác được nhắc trước chánh niệm.

-- Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Ðó là Bốn Niệm xứ.

Thế nào là bốn? Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời.


Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu chánh niệm tỉnh giác.

Thế nào là tỉnh giác? Chúng ta tham khảo về tỳ kheo tỉnh giác trong Kinh Tương Ưng Bộ.

"Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tỉnh giác?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác;
khi co tay, khi duỗi tay, đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, uống, nhai, nếm đều
tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, im lặng đều tỉnh giác.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tỉnh giác"
(S.IV, 210)


Về thân, thân thể đang làm gì, tỳ kheo biết đang làm đấy, đang ăn biết đang ăn, đang đi biết đang đi, đang nằm biết đang nằm, đang nhìn biết đang nhìn... Như vậy là tỉnh giác.
Ngược lại, đang ăn, không biết đang ăn; đang đi không biết đang đi; đang nằm không biết đang nằm, đang nhìn không biết đang nhìn..., như vậy là không tỉnh giác.

Học tập tỉnh giác thế nào?

Chúng ta thực hiện chậm một số hoạt động thường ngày, và không thực hiện đồng thời nhiều hoạt động, hành động để học tập tỉnh giác.
Làm chậm:
Khi đi, đi chậm lại; khi ăn, ăn chậm lại, khi gãi, gãi chậm lại... Làm như thế để có thói quen tỉnh giác, biết đang làm gì. Nếu làm nhanh quá, hành động kết thúc, mất thói quen tỉnh giác. Nhờ có tỉnh giác khi không tỉnh giác ta biết mình không tỉnh giác.
Làm một việc:
Khi đi chỉ đi, khi ăn chỉ ăn, khi nghe chỉ nghe... Nếu chúng ta làm nhiều việc cùng lúc, thì biết việc này, sẽ bỏ sót việc kia. Ví dụ khi ăn, không được vừa ăn vừa nghe nhạc, hay vừa xem tivi. Nếu nghe nhạc, thì ta không biết mình đang ăn và ngược lại. Ví dụ tiếp trong hoạt động ăn, không vừa gắp thức ăn vừa nhai, hành động gắp và hành động nhai nên làm tuần tự, trước sau.
Khi thường xuyên theo dõi hoạt động, hành động đang làm, chúng ta có thói quen tỉnh giác. Để đến mức độ chánh niệm tỉnh giác chúng ta phải thực tập chánh niệm.

Thế nào là chánh niệm? Chúng ta tham khảo về tỳ kheo chánh niệm trong Kinh Tương Ưng Bộ:

"Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo chánh niệm?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo chánh niệm.
Sống quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời.
Sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời.
Sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo chánh niệm."
(S.IV, 210)


Niệm về thực tại là chánh niệm. Niệm là chìm ngập vào trong đối tượng, hướng tâm đến đối tượng với mong muốn hiểu sâu đối tượng. Nhờ tỉnh giác, chúng ta có thói quen biết thực tại. Nhưng niệm thực tại, chúng ta chứng chân lý. Thiếu chánh niệm, tỉnh giác giúp chúng ta biết thực tại ở mức độ thô, mức độ vật lý bên ngoài. Có chánh niệm, chúng ta biết thực tại ở mức độ vi tế, chân lý tột cùng.

Học tập chánh niệm thế nào?

Học tập theo kinh Tứ niệm xứ.
21 phép niệm trong tứ niệm xứ là chánh niệm.
-Quán thân: 14 = hơi thở (1) + các tư thế (1) + biết rõ việc đang làm (1) + bất tịnh (1) + các nguyên tố sắc (1) + tử thi (9)
-Quán thọ: 1
-Quán tâm: 1
-Quán pháp: 5 = các triền cái (1) + các uẩn (1) + các căn (1) + các yếu tố giác ngộ (1) + 4 Thánh đế (1)

Lấy phép quán hơi thở làm ví dụ.
Trước hết chuẩn bị tư thế ngồi. Ngồi kiết già, lưng thẳng để vững chãi, khi niệm sẽ không bị ảnh hưởng do tư thế ngồi không vững chãi gây ra. Rồi niệm hơi thở.
Hơi thở đi vào biết đi vào (đó là tỉnh giác) , hơi thở đi ra biết đi ra (đó là tỉnh giác) ==> có chánh niệm ==> Hơi thở vô dài biết hơi thở vô dài, hơi thở ra dài biết hơi thở ra dài ( đó là tỉnh giác) ==> có chánh niệm hơn ==> hơi thở vô ngắn biết hơi thở vô ngắn, hơi thở ra ngắn biết hơi thở ra ngắn (đó là tỉnh giác) ==> có chánh niệm nhiều hơn ==> cảm giác toàn thân tôi thở vô, cảm giác toàn thân tôi thở ra (đó là tỉnh giác) ==> có chánh niệm nhiều hơn ==> an tịnh toàn thân tôi thở vô, anh tịnh toàn thân tôi thở ra (đó là tỉnh giác).
Như vậy, cái chúng ta quán, hơi thở là hơi thở, là thân trên thân, không có thọ, không có tâm, không có pháp, không có người đàn ông, người đàn bà, người đẹp, người xấu.

Một số ví dụ về có tỉnh giác nhưng không có niệm: con mèo rình chuột, nghệ sĩ xiếc biểu diễn, xạ thủ bắn súng.
Một số ví dụ về niệm nhưng không phải chánh niệm: niệm kasina, niệm sự chết, niệm 10 Phật đức.

Ban đầu TMH định viết thật rõ từng bước thực hành, nhưng thôi, viết như trên tạm thời đã đủ. Với lòng mong cầu giải thoát, quý đạo hữu có thể tự tìm tòi thêm, các khóa thiền tập trung không thiếu, sự chỉ dẫn của Thiền sư dành cho thiền sinh mới vẫn là hơn. Và cũng là chờ duyên bổ sung từ quý đạo hữu trong diễn đàn.

Kính mong quý đạo hữu cùng bổ sung, chia sẻ, đặt câu hỏi nhằm trợ duyên cho nhau thực hành chánh niệm tỉnh giác!
Nguyện cho tất cả được an vui, hòa hợp, giải thoát!
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
kinhle kinhle kinhle

koa
Bài viết: 49
Ngày tham gia: 05/08/09 11:51
Giới tính: Nam

Re: Tỉnh giác và chánh niệm - Học tập thực hành

Bài viết chưa xemgửi bởi koa » 17/09/16 09:25

Theo mình cuộc sống chúng ta phải luôn tỉnh táo , không trong trạng thái mê ngủ , mơ mộng mông lung . Như đang học bài mà lại mơ mộng đến game chẳng hạn .
Chúng ta mắt nhìn cuốn tập sẽ không thấy được chữ vì tâm không hướng vào tập mà hướng vào những cảnh thuộc Pháp nảy sinh tùy ý theo tham , sân , si . Đức Phật từng dạy " này chư Tỳ Kheo tư hay tác ý là nghiệp " . Chính cái tác ý , chú ý hay tư này chúng ta phải nghiếp phục nó . Khi đã có chánh kiến rồi thì điều phục nó theo nó chánh kiến đó là chánh đạo .

Thongminhhon
Bài viết: 368
Ngày tham gia: 08/01/09 16:28
Giới tính: Nam

Re: Tỉnh giác và chánh niệm - Học tập thực hành

Bài viết chưa xemgửi bởi Thongminhhon » 03/03/17 11:25

koa đã viết:Theo mình cuộc sống chúng ta phải luôn tỉnh táo , không trong trạng thái mê ngủ , mơ mộng mông lung . Như đang học bài mà lại mơ mộng đến game chẳng hạn .
Chúng ta mắt nhìn cuốn tập sẽ không thấy được chữ vì tâm không hướng vào tập mà hướng vào những cảnh thuộc Pháp nảy sinh tùy ý theo tham , sân , si . Đức Phật từng dạy " này chư Tỳ Kheo tư hay tác ý là nghiệp " . Chính cái tác ý , chú ý hay tư này chúng ta phải nghiếp phục nó . Khi đã có chánh kiến rồi thì điều phục nó theo nó chánh kiến đó là chánh đạo .


Kính đạo hữu Koa,
Dẫu biết không nên mơ mộng nhưng thật khó làm thay, thật khó điều phục tâm của chúng ta.
Ở đây đạo hữu điều phục tâm như thế nào?

Khi đã có chánh kiến rồi thì điều phục nó theo nó chánh kiến đó là chánh đạo

Và đạo hữu nghĩ sao về suy nghĩ này : "trước khi có chánh kiến chúng ta phải thực hành chánh niệm".

chanhhoitrong_123
Bài viết: 193
Ngày tham gia: 13/08/13 15:13
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Tỉnh giác và chánh niệm - Học tập thực hành

Bài viết chưa xemgửi bởi chanhhoitrong_123 » 08/03/17 08:31

Hiền hữu Thogminhhon kính mến !
......Và đạo hữu nghĩ sao về suy nghĩ này : "trước khi có chánh kiến chúng ta phải thực hành chánh niệm".

Theo câu trên của hiền hữu thì tạ̣i sao thứ tự sắp xếp Bát Chánh Đạo Đức Phật lại sắp Chánh kiến trước, nhưng khi thực hành lại thực hành Chánh Niệm trước ? kính mong hiền hữu giảng trạch dùm

KÍ́NH

Thongminhhon
Bài viết: 368
Ngày tham gia: 08/01/09 16:28
Giới tính: Nam

Re: Tỉnh giác và chánh niệm - Học tập thực hành

Bài viết chưa xemgửi bởi Thongminhhon » 09/03/17 06:50

chanhhoitrong_123 đã viết:Hiền hữu Thogminhhon kính mến !
......Và đạo hữu nghĩ sao về suy nghĩ này : "trước khi có chánh kiến chúng ta phải thực hành chánh niệm".

Theo câu trên của hiền hữu thì tạ̣i sao thứ tự sắp xếp Bát Chánh Đạo Đức Phật lại sắp Chánh kiến trước, nhưng khi thực hành lại thực hành Chánh Niệm trước ? kính mong hiền hữu giảng trạch dùm

KÍ́NH


Đạo hữu Chanhhoitrong kính mến,
Do còn có một số việc cần làm, TMH xin hẹn hồi đáp, trao đổi cùng đạo hữu vào cuối tuần này.
Ngoài chia sẻ kinh nghiệm, TMH còn muốn trích dẫn kinh điển để chúng ta cùng hưởng pháp lạc từ Thế Tôn.
Mong đạo hữu hoan hỷ!
Kính chúc đạo hữu an lạc!

Thongminhhon
Bài viết: 368
Ngày tham gia: 08/01/09 16:28
Giới tính: Nam

Re: Tỉnh giác và chánh niệm - Học tập thực hành

Bài viết chưa xemgửi bởi Thongminhhon » 11/03/17 16:57

Kính đạo hữu Chanhhoitrong,

Thực hành chánh niệm cần phải làm để có được chánh kiến, đó chính là kinh nghiệm của TMH thưa đạo hữu.
Và thực hành chánh niệm chính là thực hành tứ niệm xứ.
Tứ niệm xứ => chánh kiến

Trước hết xin trích dẫn lời giảng của Đức Bổn Sư về chánh kiến:

"
Chánh kiến, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại. Này các Tỷ-kheo, có loại chánh kiến hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y (upadhivepakka); có loại chánh kiến, này các Tỷ-kheo, thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi (magganga).
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh kiến hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y? Có bố thí, có cúng dường, có tế tự, có quả báo các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời khác, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh; ở đời có các vị Sa-môn, Bà-la-môn, chánh hướng, chánh hạnh, sau khi với thượng trí tự mình chứng đạt đời này và đời khác lại tuyên bố lên. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là chánh kiến hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh kiến thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi? Phàm cái gì, này các Tỷ-kheo, thuộc trí tuệ, tuệ căn, tuệ lực, trạch pháp giác chi, chánh kiến, đạo chi của một vị tu tập Thánh đạo, thành thục trong Thánh đạo, có vô lậu tâm, có Thánh tâm. Chánh kiến như vậy, này các Tỷ-kheo, thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi.
"

Dù là chánh kiến hữu lậu, hay chánh kiến vô lậu cũng phải khởi lên nơi tự thân, không hoài nghi, không vay mượn. Lấy ví dụ, một Phật tử cho rằng có đời này, có đời sau, có nghiệp thiện, ác nhưng tự thân không thấy được những điều đó, do nghe lại, do tin tưởng vị đạo sư. Như vậy vị ấy không phải là người có chánh kiến, mà theo chánh kiến của người khác. Nhưng nhờ yết kiến, nhờ thân cận các bậc Thánh có chánh kiến vị ấy sẽ có cơ hội khởi sinh chánh kiến nơi mình. Cơ hội ấy sẽ có được nếu thực tập chánh niệm, hay Tứ niệm xứ.

"Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Ðó là Bốn Niệm xứ."


Thanh tịnh cho chúng sanh => Chánh kiến được khởi sinh , một từ diễn tả khác của chánh kiến = như thật biết rõ.
Theo sự hiểu của TMH từ các bài giảng của thầy Thiền sư, sự thực hành niệm xứ sẽ đem đến cho một người các mức độ ghi nhận thực tại ngày một vi tế hơn (các tầng tuệ phát triển). Đến mức tột cùng, người ấy sẽ thấy được thực tướng, lúc đó không còn nghi ngờ về các tướng của pháp (khổ, vô ngã) vì người ấy ngay lúc đó thấy bằng sự không suy xét, không tưởng tượng, như thật biết rõ = chánh kiến. Và lúc này, người ấy được coi là bậc Thánh (vị Nhập lưu). Khi người ấy tư duy thực tại, tư duy là chánh (chánh tư duy), khi người ấy niệm thực tại, niệm là chánh (chánh niệm)... Lúc này người ấy vẫn phải thực hành niệm xứ để Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định được thành thục và diệt trừ những kiết sử còn sót lại.

Còn vì sao Thế tôn nêu chánh kiến trước trong bát thánh đạo thì theo ý TMH như sau:
*Chánh kiến => tâm của bậc thánh
*Chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng=> hành của bậc thánh (tâm sở)
*Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định=> tâm sở khác hành của bậc thánh.
Với phàm phu chúng ta, khi phân tích tâm, chúng ta cũng được phân tích tâm - tâm sở. Với bậc thánh, giai đoạn thánh đạo khởi sinh Thế tôn cũng phân tích như vậy.

Đạo lộ tu tập của chúng ta từ lúc phàm phu cho đến lúc trở thành thánh hữu học không khi nào không có tứ niệm xứ. Nếu coi bát thánh đạo là công cụ để diệt trừ kiết sử, thì tứ niệm xứ là phương pháp sử dụng các công cụ ấy. Phương pháp ấy hiệu quả đến mức Thế tôn đã nói: "Này các Tỷ-kheo, không cần gì nửa tháng, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Ðó là Bốn Niệm xứ. "

Do vậy, đạo hữu Chanhhoitrong kính mến, hãy thọ trì tứ niệm xứ là con đường duy nhất.

Trong Tương Ưng Uẩn, Thế Tôn đã thuyết giảng cho Trưởng lão Tissa:
"
Ví như, này Tissa, có hai người. Một người không giỏi về đường sá, một người giỏi về đường sá. Trong hai người ấy, người không giỏi về đường sá này hỏi người giỏi về đường sá kia về con đường. Người ấy trả lời: "Hãy đi, này Bạn, đây là con đường. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi theo con đường ấy một thời gian, Bạn sẽ thấy con đường ấy chia làm hai. Ở đây, hãy bỏ con đường phía trái, và lấy con đường phía mặt. Rồi đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi theo con đường ấy trong một thời gian, Bạn sẽ thấy một khu rừng rậm. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi theo con đường ấy trong một thời gian, Bạn sẽ thấy một đầm nước lớn. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời gian, Bạn sẽ thấy một vực nước sâu. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi theo con đường ấy trong một thời gian, Bạn sẽ thấy một khoảnh đất bằng khả ái!"
27) Ðây là ví dụ của Ta dùng, này Tissa, để nêu rõ ý nghĩa. Và ý nghĩa như sau:
28) Người không giỏi về đường sá, này Tissa, là ví cho kẻ phàm phu. Người giỏi về đường sá, này Tissa, là ví cho Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác.
29) Con đường chia làm hai, này Tissa, là ví cho trạng thái nghi hoặc. Con đường tay trái, này Tissa, là ví cho con đường tà đạo tám ngành, tức là tà tri kiến... tà định. Con đường tay mặt, này Tissa, là ví cho con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri kiến... chánh định.
30) Khu rừng rậm, này Tissa, là ví cho vô minh. Các đầm nước thấp, này Tissa, là ví cho các dục. Vực nước sâu, này Tissa, là ví cho phẫn nộ, ưu não. Khoảnh đất bằng phẳng khả ái, này Tissa, là ví cho Niết-bàn.
31) Hãy hoan hỷ, này Tissa! Hãy hoan hỷ, này Tissa! Ta giáo giới (cho Ông), Ta giúp đỡ (cho Ông), Ta giảng dạy (cho Ông).
"

Bậc Chánh Đẳng Giác đã chỉ cách đóng con đường bên trái, đã chỉ cách đến con đường bên phải, đã trao truyền Tứ niệm xứ. Đạo hữu Chanhhoitrong, hãy thực tập Tứ niệm xứ. Hãy yết kiến, hãy thân cận một bậc thánh để được truyền dạy phương pháp tuyệt diệu này. Hãy giữ gìn pháp bằng cách khởi sinh pháp nơi tự thân.
Nguyện cho mong muốn thoát khổ của đạo hữu được đền đáp xứng đáng.
Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, hòa hợp, giải thoát!
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

chanhhoitrong_123
Bài viết: 193
Ngày tham gia: 13/08/13 15:13
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Tỉnh giác và chánh niệm - Học tập thực hành

Bài viết chưa xemgửi bởi chanhhoitrong_123 » 16/03/17 18:07

Thongminhhon đã viết:Kính đạo hữu Chanhhoitrong,
.............
Còn vì sao Thế tôn nêu chánh kiến trước trong bát thánh đạo thì theo ý TMH như sau:
*Chánh kiến => tâm của bậc thánh
*Chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng=> hành của bậc thánh (tâm sở)
*Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định=> tâm sở khác hành của bậc thánh.
Với phàm phu chúng ta, khi phân tích tâm, chúng ta cũng được phân tích tâm - tâm sở. Với bậc thánh, giai đoạn thánh đạo khởi sinh Thế tôn cũng phân tích như vậy.

Đạo hữu TMH kính mến
Lộ trình tu tập Bát Chánh Đạo không phải chỉ là lộ trình phân tích tâm mà cả lộ trình tu Giới, Định, Tuệ . Chắc có lẽ đh giỏi về Vi Diệu Pháp nên câu trả lời của đạo hữu cũng hơi khó hiểu đối với những kẻ phàm phu như tôi. Nhưng tôi tạm hiểu cách sắp xếp như trên của đh là theo lộ trình Vi diệu pháp: Tâm , Tâm sở ,Sắc Pháp, Niết bàn. Như vậy Chánh kiến được Đức Phật sắp đầu tiên là chỉ dành cho các bậc thánh hay sao ? còn những người mới tu học Bát Chánh đạo thì sao? Bởi vì một kẻ phàm phu không thể có Chánh kiến như bậc thánh được chỉ có Tà kiến, Tà tư duy, Tà ngữ…. mà thôi, cái mấu chốt là tại sao Đức Phật xếp Chánh kiến trước muốn hiểu được điều này theo thiển ý của tôi không biết có đúng không nhe chúng ta dựa vào bài kinh Chánh Tri Kiến -–Trung Bộ kinh theo lời dạy của Tôn giả Sariputta: người có Chánh Tri kiến là người có nhận thức đúng về Tứ Diệu Đế, về điều thiện và bất thiện, về tiến trình 12 nhân duyên… tất nhiên một kẻ phàm phu thì không thể có Chánh kiến đúng được nó tuỳ vào căn cơ trình độ nhận thức về Chánh pháp và đang đứng ở đâu trên lộ trình Bát Chánh đạo . Khi con người không biết và thấy về khổ, nguyên nhân khổ thì làm sau thoát được khổ. Xã hội loài người từ xưa tới nay có những hạng người không hề biết và thấy về khổ, nguyên nhân khổ, họ tự làm khổ mình và khổ người bằng nhiều cách, nhận thức ban đầu này rất là quan trọng đối với lộ trình Bát chánh đạo.Cũng chính điều đó mà Đức Phật xếp Chánh kiến trước nhất, tất nhiên Chánh kiến của một phàm phu không thể thẩm thấu được Tứ Đế , nhưng có học và có nghe về khổ thì cũng là có chút xíu về Chánh kiến rồi phải không hiền hữu kinhle
Vài hàng trao đổi cùng hiền hữu kính chúc hiền hữu luôn tang thịnh pháp của Thế Tôn


Quay về “Thiền và giáo lý Phật giáo Nam truyền”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]1 khách