Thông báo: Đức Pháp Vương hành lễ

Thông báo của Ban điều hành diễn đàn Phật pháp.
Hình đại diện của người dùng
phuctuong
Bài viết: 64
Ngày tham gia: 19/01/10 23:40
Giới tính: Nam

Re: Thông báo: Đức Pháp Vương hành lễ

Bài viết chưa xemgửi bởi phuctuong » 20/11/11 17:13

Để hiểu rõ vấn đề này ko thể chỉ nói 1, 2 câu là xong mà mọi người cần tìm đọc thuộc lòng rồi suy ngẫm những lời cuối trước khi Phật Níp bàn, Phật nói với các vị Tỷ khưu như thế nào? Tôi rất thấm thía câu mà tôi thường niệm trong tâm tôi: nhà bác học nghiên cứu ra quả đất quay quanh mặt trời, nhưng cũng chính ông ta luôn dùng từ "mặt trời mọc" mỗi khi bình minh ló dạng!
Bạn hiểu ko?
nickyahoo của tôi: lethienket
Ta phải chiến thắng kẻ thù cuối cùng của ta ... chính là ta !

Hình đại diện của người dùng
alphatran
Bài viết: 1416
Ngày tham gia: 05/05/11 10:42
Giới tính: Nam

Re: Thông báo: Đức Pháp Vương hành lễ

Bài viết chưa xemgửi bởi alphatran » 20/11/11 17:16

phuctuong đã viết:Để hiểu rõ vấn đề này ko thể chỉ nói 1, 2 câu là xong mà mọi người cần tìm đọc thuộc lòng rồi suy ngẫm những lời cuối trước khi Phật Níp bàn, Phật nói với các vị Tỷ khưu như thế nào? Tôi rất thấm thía câu mà tôi thường niệm trong tâm tôi: nhà bác học nghiên cứu ra quả đất quay quanh mặt trời, nhưng cũng chính ông ta luôn dùng từ "mặt trời mọc" mỗi khi bình minh ló dạng!
Bạn hiểu ko?
nickyahoo của tôi: lethienket


Mình không quen nói nhiều,

Đạo hữu xoay vào trong đi, tự hỏi lấy mình
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học - Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn - Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành - Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2582
Ngày tham gia: 09/04/08 12:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Thông báo: Đức Pháp Vương hành lễ

Bài viết chưa xemgửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 » 20/11/11 18:24

Đó là một vài hình ảnh thực tế như vậy.

Việc nó là gì thì đó là tùy cảm nhận mỗi người.

Mong các DH hãy bỏ qua việc này.
Nội qui:
Đăng bài đúng chuyên mục, không bàn chính trị, không phỉ báng Kinh Luật Luận, không gây đấu đá Tông Phái, không luận bàn Tôn Giáo khác, không kinh doanh quảng cáo, không nhục mạ người khác.

Đồng Nát
Bài viết: 2564
Ngày tham gia: 30/06/11 00:05
Giới tính: Nam

Re: Thông báo: Đức Pháp Vương hành lễ

Bài viết chưa xemgửi bởi Đồng Nát » 22/11/11 07:41

Có người tin vào chính mình nhưng không tin vào người khác, người đó chỉ tin vào tự lực, tự giác (tự giác ngộ)chứ không tin vào tha lực, giác tha(trợ duyên để người khác giác ngộ). Vì thế không tin vào sự thị hiện của chư Phật, chư Bồ tát và chư thiên (Long thần hộ pháp) khi một buổi đại lễ được cử hành, tiếng trống tiếng chuông vang vọng đến các cỏi trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới để cung thỉnh các mười phương chư Phật chứng minh cho lễ đàn. Ngoài ra mỗi người tu hành khi thệ nguyện giữ ngũ giới và thọ trì tụng niệm kinh, thần chú tinh tấn thì đều có chư thiên và hộ Pháp gia hộ, huống hồ đó là một vị Pháp Vương mà lại tiến hành buổi nghi lễ trọng đại.

"Hãy hoài nghi tất cả những gì có thể hoài nghi để tìm ra chân lý", chứ không nên phủ nhận tất cả bằng thành kiến.

Người có tâm tin vào chính mình - đó là người tự lực và tự giác mạnh mẽ thì trong cuộc sống người này ít giúp đỡ người khác và cũng không thích người khác giúp đỡ mình, một đời sống vị kỷ, thiếu tâm từ và tự ngã. Không trung đạo.

Trên điễn đàn này có nhiều thiện hữu không tin vào Giác tha. Có lẽ các thiện hữu đó hiểu sai về Giác tha là trông cậy ỷ lại, cầu lụy. Giác tha là sự nương tựa vào trợ duyên của Chư Phật trên đường tu học, Tha lực đó tùy theo căn cơ, tùy theo phương tiện, tùy theo cảnh giới mà hóa-độ, trợ duyên, chứ không hề có sự ban phát, Tha lực này là tha lực mà tất cả các đệ tự của Đức Phật Thích Ca phải nượng tựa vào khi ngài còn tại thế để được truyền pháp lấy đó làm phương tiện tu hành giải thoát, đó có phải là các đệ tử của ngài nương tựa vào sự trợ duyên của Đức Phật Thích Ca không vậy? Tha lực tự lực đâu có tách rời nhau? Tha lực tự lực có ngoài nhân-duyên không thưa các thiện hữu? Nếu chấp về một phía cho nên thấy thấy có hai (nhị biên kiến) đó chưa phải là người tu hành đúng pháp Phật, chưa phải là con đường trung đạo (tâm bât nhị)trên đường tu hành giải thoát. kinhle
Người chỉ biết cầu nơi Tha lực là người trong cuộc sống có bản tánh ỷ lại vào người khác, yếu đuối, biếng nhác.

Không gì là không có trong vũ trụ càn khôn này, tại vì mà không thấy đó thôi.

Kính. kinhle


Quay về “Thông Báo Của Ban Điều Hành”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách