Trang 1 trên 1

Thông báo ngưng hoạt động diễn đàn Phật pháp

Đã gửi: 18/08/15 03:10
gửi bởi Admin I
Như các bạn biết ngày 27 tháng 7 năm 2015 diễn đàn Phật pháp, daitangkinhvietnam.org và phattue.org đã bị hack và bị cài shell backdoor, nên sau khi khi nâng cấp chúng tôi đưa trang web trở lại phục vụ thì chưa đầy 12 tiếng sau, trang diễn đàn và phattue.org lại tiếp tục bị hack lần 2. Cho đến nay vẫn chưa thể phục hồi bình thường. Sức người có hạn và để tập trung hoàn thiện trang daitangkinhvietnam.org được tốt hơn, chúng tôi quyết định tạm thời ngưng hoạt động trang diễn đàn Phật pháp, tắt mọi chức năng gởi bài và chỉ còn có thể đọc bài. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì việc diễn đàn tạm ngưng hoạt động nhưng các pháp có sanh ắt có diệt. Diễn đàn đã một phần nào hoàn thành được sứ mệnh của nó và đã đến lúc nó phải thuận thế vô thường đi vào hoại và không!

Như một món quà chia tay chúng tôi xin trích một đoạn của Kinh Kalama

"Này các người Kalama, đừng tin vì nghe nói lại, đừng tin vì theo phong tục, đừng tin vì nghe tin đồn, đừng tin vì kinh điển truyền tụng, đừng tin vì lý luận, đừng tin vì công thức, đừng tin vì có suy tư đầy đủ về những dữ kiện, đừng tin vì có thẩm sát và chấp nhận lý thuyết, đừng tin vì thấy thích hợp, đừng tin vì Sa môn là thầy mình."


Vậy chúng ta tin ai ? Hành trì như thế nào ?

Điều nên từ bỏ:

Nhưng này các người Kalama, khi nào các người tự biết rõ: Các pháp này là bất thiện, các pháp này là đáng chê, các pháp này bị người trí chỉ trích, các pháp này nếu được thực hiện, chấp nhận thì dẫn đến bất hạnh, khổ đau, thời này các người Kalama, các người hãy từ bỏ chúng đi.


Ðiều nên chấp nhận:

Nhưng này các người Kalama, khi nào các người tự biết rõ: Các pháp này là thiện,các pháp này là không đáng chê, các pháp này được người trí khen ngợi, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận thì dẫn đến hạnh phúc an vui, thời này các người Kalama, các người hãy đạt đến và an trú.


Vâng kính thưa quý vị, chúng ta đã sống trong sự lừa dối, sống trong u mê, sống trong mê tín, tự cho mình cao cả, tự nhận mình là bồ-tát nên xem thường các tông phái khác, nhưng nào hay chúng ta đã trúng phải đòn ly gián của ngoại đạo khiến đại thừa và tiểu thừa bút chiến và khẩu chiến không ngừng biết bao thế hệ, thậm chí dù được nghe và thấy chánh pháp chúng ta cũng không dám thừa nhận, vì sự sỉ diện, vì cái tôi, vì sự chấp chặt, vì lợi ích, sợ nhìn nhận mình sai, chúng ta tiếp tục chấp nhận sống trong vô minh và từ chối nghe chánh pháp.

Đức Phật đã không dùng thần lực nắm tay đưa chúng ta qua biển khổ sanh tử luân hồi, mà ngài nói rằng "hãy tự thắp đuốt lên mà đi."

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ tất cả các điều hành viên và tình nguyện viên đã vất vã trong suốt quá trình hình thành và trụ của diễn đàn. Dĩ nhiên không thể quên công sức của các thành viên và những người mến mộ đã xây dựng nên diễn đàn trong những ngày đầu tiên. Xin nhận nơi đây lòng biết ơn sâu sắc.

Chúc mọi người có mắt trạch pháp để có thể nhìn thấy đâu là chánh pháp và đi trọn vẹn trên con đường giác ngộ.

kinhle kinhle kinhle

Re: Thông báo ngưng hoạt động diễn đàn Phật pháp

Đã gửi: 25/08/15 04:19
gửi bởi binh
Kính thày Mộng Giác
Theo chỗ suy nghĩ của con thì diễn đàn đã làm việc có hiệu quả, có tác dụng lớn nên ngoại đạo mới ra sức đánh phá diễn đàn và trang Phật Tuệ.
Sau khi kích động để cho các tông phái đấu đá lẫn nhau không còn hiệu quả nữa, chúng bèn tấn công để đánh sập diễn đàn.
Do đó, việc bảo vệ diễn đàn đưa trở lại hoạt động là công lớn của thầy. Duy trì được Phật pháp công đức vô lượng.
Con nguyện sẽ mãi mãi ủng hộ thày trong việc duy trì chánh Pháp.
Xin nhận nơi đây lòng thành kính và biết ơn của con.

TB
Đôi khi con có nói năng vô lễ, xin thày bỏ qua cho con.