Một số kệ chú thường dùng

Thảo luận về giáo lý và hành pháp mật Tông và Mật giáo Tây Tạng.

Điều hành viên: kimcang

Hình đại diện của người dùng
binh
Bài viết: 7868
Ngày tham gia: 22/11/07 11:32
Giới tính: Nam

Một số kệ chú thường dùng

Bài viết chưa xemgửi bởi binh » 17/10/14 08:13

Kệ chú quán tượng Phật

Nhược đắc kiến Phật
Đuơng nguyện chúng sanh
Đắc vô ngại nhãn
Kiến nhất thiết Phật.

ÁN A MẬT LẬT ĐẾ HỒNG PHẤN TRA (3 biến)

Kệ chú vào chùa

Nhược nhập tự vũ
Đuơng nguyện chúng sinh
Đắc vô ngại nhãn
Kiến nhất thiết Phật

ÁN A MẬT LẬT ĐẾ HỒNG PHẤN TRA (3 biến)

Kệ chú đốt đèn

Bạch ngọc thanh quang khứ hựu lai
Vô hình vô tướng diệt vô đài
Mộc nhân thạch nữ đàm trung tiếu
Bích hỏa hoàng mai trú dạ khai

ÁN TAM MUỘIQUANG MINH SA HẠ (3 biến)

Kệ chú thắp hương

Nhật nhật phần huơng hiến tọa tiền
Kim thần đệ tử chúc huơng yên
Phân phuơng biến mãn tam thiên giới
Cúng dàng Phật thành cập chư thiên
Nam mô Huơng Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 biến)

(còn tiếp)
Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần

Hình đại diện của người dùng
binh
Bài viết: 7868
Ngày tham gia: 22/11/07 11:32
Giới tính: Nam

Re: Một số kệ chú thường dùng

Bài viết chưa xemgửi bởi binh » 18/10/14 07:36

Kệ chú rửa tay

Dĩ thủy quán chưởng
Đuơng nguyện chúng sinh
Đắc tanh tịnh thủ
Thụ trì Phật pháp

ÁN CHỦ CA LA DÃ SA HA (3 lần)

Kệ chú rửa mặt

Dĩ thủy tẩy diện
Đuơng nguyện chúng sinh
Đắc tịnh pháp môn
Vĩnh vô cấu nhiễm

ÁN LAM SA HA (3 lần)

Kệ chú súc miệng

Tấu khẩu liên tâm tịnh
Vãn thủy bách hoa huơng
Tam nghiệp hằng thanh tịnh
Đồng Phật vãng Tây Phuơng

ÁN HÁM, ÁN HÃN SA HA (3 lần)

Kệ chú rửa chân

Nhược tẩy túc thời
Đuơng nguyện chúng sinh
Cụ thần túc lực
sở hành vô ngại

ÁN LAM SA HA (3 lần)

Kệ chú tắm gội

Mộc dục thân thể
Đuơng nguyện chúng sinh
Thân tâm vô cấu
Nội ngoại quang khiết

ÁN BẠT CHIẾT RÃ NÃO CA TRA SA HA (3 lần)
Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần

Hình đại diện của người dùng
binh
Bài viết: 7868
Ngày tham gia: 22/11/07 11:32
Giới tính: Nam

Re: Một số kệ chú thường dùng

Bài viết chưa xemgửi bởi binh » 19/10/14 08:03

Kệ chú uống nước

Phật quán nhất bát thủy
Bát vạn tứ thiên trùng
Nhược bất trì thử chú
Như thực chúng sinh nhục

ÁN PHẠ TẤT BA LA MA NI SA HA (3 lần)

Kệ chú ngủ nghỉ

Dĩ thời tẩm tức,
Đương nguyện chúng sanh
Thân đắc an ổn
Tâm vô loạn động

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA (21 chữ)

Kệ chú lọc nước

Lự thủy ưng tu khoản khoản khuynh
Tế trùng mê muội khả thuơng tình
Nhược dĩ nhất trích la can tử
Bất miễn y tiền thị sát sinh

ÁN A LA HẠ ĐẾ HỒNG PHẤN TRA (3 biến)

Kệ chú ngủ dậy
(Trước khi bước xuống đất, búng ngón tay xuống đất 3 cái, đọc kệ chú này)

Tòng chiêu dần đán trực chí mộ
Nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ
Nhược ư túc hạ táng thân hình
Nguyện nhữ tức thời sinh Tịnh Độ

ÁN A DẬT ĐẾ LUẬT NI SA HA (3 biến)
Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần

Hình đại diện của người dùng
binh
Bài viết: 7868
Ngày tham gia: 22/11/07 11:32
Giới tính: Nam

Re: Một số kệ chú thường dùng

Bài viết chưa xemgửi bởi binh » 20/10/14 06:16

Kệ chú bước đi không hại sâu

Nhược cử ư túc
Đuơng nguyện chúng sinh
Xuất sinh tứ hải
Cụ chúng thiện pháp

Á ĐỊA LỢI NHẬT LỢI SA HA (3 biến)

Kệ chú đi tiểu

Ngũ trược hỗn uế
Khước trừ nghiệp căn
Khing an thái nhiên
Thân thể vô ngại

ÁN ĐỊNH TÚC BA TRA MA NY SA HA (3 biến)

Kệ chú đi đại

khi vào nhà xí, búng ngón tay 3 cái, niệm kệ chú này

Đại tiểu tiện thời
Đuơng nguyện chúng sanh
Khí tham sân si
Quyên trừ tội pháp.

ÁN NGẬN RÔ ĐÀ GIA SA HA (3 biến)

Đi rửa tay, niệm kệ chú này

Sự hất tựu thủy
Đuơng nguyện chúng sanh
Xuất thế pháp trung
Tốc tật nhi vãng

ÁN THẤT RỊ DUỆ BÀ HÊ SA HA (3 biến)

Rửa tay niệm kệ chú này

Tảy địch hình uế
Đuơng nguyện chúng sanh
Thanh tịnh điều nhu
Tất kính vô cấu

ÁN HẠ NẴNG MẬT LẬT ĐẾ SA HA (3 biến)

HẾT
Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần


Quay về “Mật tông”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách