Kinh Trung Bộ | Bài Số 29 Phần 1 | Lớp học kinh tạng tại Chùa Siêu Lý Quận 6 Tp. HCM

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: Chanhientam, binh, kimcang, Hieule


Quay về “Nghiên cứu kinh luận”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách