kinh NHẤT DẠ HIỀN GIẢ

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: Chanhientam, binh, kimcang, Hieule

nguyenviettri
Bài viết: 150
Ngày tham gia: 23/10/11 07:11
Giới tính: Nam

kinh NHẤT DẠ HIỀN GIẢ

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenviettri » 12/06/17 06:54

Kinh Nhất Dạ Hiền Giả

Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng,
Quá khứ đã đoạn tận,
Tương lai lại chưa đến,
Chỉ có pháp hiện tại,
Tuệ quán chính ở đây.
Không động, không rung chuyển,
Biết vậy nên tu tập
Hôm nay nhiệt tâm làm
Ai biết chết ngày mai?
Không ai điều đình được
Với đại quân thần chết,
Trú như vậy nhiệt tâm
Ðêm ngày không mệt mỏi,
Xứng gọi Nhứt dạ Hiền,
Bậc an tịnh, trầm lặng.


(nick tuấn tú gởi bên diendanphatphaponline)
TRÍ thấy bài kinh này hay quá, thật là hay!
Dạ! đúng là biết vậy nên tu tập, hôm nay phải nhiệt tình hành trì, ai biết ngày mai chết?, ai làm chủ được đây? không ai điều đình được...chỉ có pháp hiện tại...

Quay về “Nghiên cứu kinh luận”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách