Có một suy nghĩ khá là nguy hiểm...

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: Chanhientam, binh, kimcang, Hieule

Chú.Tiểu.Trước.Cổng.Chùa
Bài viết: 260
Ngày tham gia: 06/05/13 16:50
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Có một suy nghĩ khá là nguy hiểm...

Bài viết chưa xemgửi bởi Chú.Tiểu.Trước.Cổng.Chùa » 30/12/15 10:34

"Cõi Phật A Di Đà sở dĩ còn tồn tại là do nguyện của Phật A Di Đà.Cảnh Tịnh Độ này không phải là cứu cánh rốt ráo, mà chỉ là phương tiện.Niệm về cõi này thì có nhiều cơ hội để tin tấn giải thoát hơn là ở cõi Ta-Bà này. Đương nhiên, Phật A Di Đà phải còn để thuyết giảng.
"
Hôm nay bắt gặp 1 tư tưởng mà Chú Tiểu cảm thấy sai lệch nguy hiểm nên đưa ra quan điểm của mình như sau:
1. Ở đoạn trích trên là một sự suy diễn tự cho là đúng. Vì rằng từ các suy luận không rõ ràng để lập luận Phật A Di Đà Phải Còn Đề Thuyết Giảng, nhưng tin chắc vị này còn chưa biết nguồn gốc Phật A Di Đà cũng như chưa thấy được Phật này mà đã tuyên bố Phật này còn để rồi phủ nhận Phật khác thì không còn tồn tại.

2. Nếu tư tưởng cho rằng về cõi Phật A Di Đà có nhiều cơ hội tin tấn tu hành giải thoát hơn cõi Ta bà này thì người này đã vô tình phỉ báng một vị Phật được lịch sử chứng minh là Phật Thích Ca hoàn toàn có thật vì rằng thái tử Tất Đạt Đa đã chứng đạo quả tại cõi Ta Bà này đâu cần phải về cái gọi là cõi Phật A Di Đà...
- Vì Phật Thích Ca ra đời đã chỉ ra con đường khổ Tứ Đế... để chúng sanh theo đó mà cố gắng tu tập thoát khổ đau. Giờ đây cho rằng cõi Ta Bà này không thể giải thoát bằng cõi Phật A Di Đà thì Phật Thích Ca phải chăng Chánh pháp mà Ngài nói còn vi diệu tốt đẹp hơn cõi Phật A DI Đà rất nhiều. Xem ra đang hạ Phật A Di Đà xuống mà nâng Phật Thích Ca lên chăng. Vậy một phàm phu thì tư cách nào so sánh 2 vị Phật ? cái này gọi là "báng bổ thần thánh".

3. Theo Chú Tiểu được biết Phật dạy rằng:"Không Có Cõi Nào Tu Tập Dể Như Cõi Ta Bà này" với các lý do sau:
- Cõi này hội đủ khổ và vui cho nên sẽ dể chỉ cho chúng sanh thấy được cả khổ lẫn vui chứ không phiếm diện một chiều.
- Cõi Trời, Cõi An Vui hay gọi tắt là cõi Hạnh Phúc khó mà tu tập vì rằng lên đó là hưởng phước thì không thấy khổ để tu tập lên cảnh giới cao hơn.
- Cũng như bây giờ chúng ta sống trong hạnh phúc, trong sự đầy đủ muốn gì cũng có thì những người này chẳng bao giờ muốn nghe Chánh Pháp cả. Vì trong Chánh Pháp đa phần chỉ ra cái khổ (Tứ Đế) để chúng sanh thấy rằng Vô Thường, Thành Trụ Hoại Không, Sanh Già Bệnh Chết là điều chắc chắn mà từ bỏ đển nắm lấy cái Hạnh phúc thật sự hơn.
- Cũng như Phật dạy "chúng sanh tu tập không nên hồi hướng về cõi trời cõi hạnh phúc hưởng phước vì rằng hưởng phước trăm triệu năm đi nữa thì hết rồi vẫn sẽ phải rơi vào con đường luân hồi khổ đau".

Đó là quan điểm của Chú Tiểu về tư tưởng trên, cái tư tưởng mà Chú Tiểu cho rằng nguy hại. Nếu các vị nào cho rằng không ổn xin đưa ra quan điểm cuả mình để cùng làm rõ vấn đề. Nếu thích dùng từ kích động khiêu chiến thì Chú Tiểu giơ cờ trắng bằng cả 2 tay timeeeout timeeeout timeeeout

Hư Danh
Bài viết: 575
Ngày tham gia: 22/08/11 06:44
Giới tính: Nam

Re: Có một suy nghĩ khá là nguy hiểm...

Bài viết chưa xemgửi bởi Hư Danh » 30/12/15 12:19

Lành thay, Chú Tiểu thật là lành thay...

Này hiền hữu khả kính, hiền hữu nghĩ như thế nào là Khó, và như thế nào là Dễ để tu tập?.
Mọi sự cần tuỳ thuộc vào khả năng
Mọi sự cần tuỳ thuộc vào khả năng

Đối với ngu tui, có thể Pháp môn Tịnh Độ là phù hợp. Nhưng đối với người khác, pháp môn khác thì phù hợp
Đối với người có gia đình, lo làm ăn, kiếm sống thì pháp niệm phật, nhờ vào Tha lực, phương tiện để tu tập thì phù hợp
Đối với người không vướng mắt nhiều về gia đình, con cái, có thể vào Chùa, để Thiền Định. Họ chọn pháp môn Thiền Định.

Tuỳ vào khả năng, thời gian và phước báo của cá nhân. Họ sẽ lựa chọn pháp môn phù hợp. Nhiệm vụ của người con phật là tìm kiếm và hướng dẫn những người bạn tu, đồng đạo của mình lựa chọn pháp tu phù hợp. Không phải đả phá, công kích, bài xích các pháp môn mà mình không tu theo

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.

Chú.Tiểu.Trước.Cổng.Chùa
Bài viết: 260
Ngày tham gia: 06/05/13 16:50
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Có một suy nghĩ khá là nguy hiểm...

Bài viết chưa xemgửi bởi Chú.Tiểu.Trước.Cổng.Chùa » 30/12/15 14:22

Ôi lành thay, lành thay...

Này thiện hữu Hư Danh khả kính. Đây là lẻ lần đầu ta trao đổi cùng nhau, ôi lành thay, lành thay...

Hãy nên xem kỹ những gì Chú Tiểu trình bày ra đây, ôi buồn thay, buồn thay...

Hãy xem lại thật kỹ thật kỹ Chú Tiểu công kích, bài xích các pháp môn khác với cách mình tu ở chổ nào, ôi buồn lắm thay, ôi buồn thay lắm...

Chú Tiểu đưa ra quan điểm của mình ở chủ đề này là muốn phản bác lại tư duy mà Chú Tiểu chắc chắn là không nên chứ nào có động chạm đến pháp môn nào đâu, ôi nãn lòng thay một người Chú Tiểu có phần kính trọng.

Chú Tiểu thừa biết các tông phái có quan điểm riêng về con đường độ sinh của họ và cũng sẽ rất kịch liệt phản đối việc các tông phái công kích nhau vì Chú Tiểu cho rằng những kẻ thích công kích tông phái khác như là "nội gián" của tà đạo muốn bẻ gãy Chánh pháp của đức Phật bằng những người tự xưng Phật tử.

Cho nên nếu Hư Danh cảm thấy bài nào Chú Tiểu viết có ý công kích xin thẳng thắn lên tiếng vì rằng Chú Tiểu cũng tự biết thân mình là đôi khi sân si lên mà viết bài thì đã không tự làm chủ chính mình.

Cũng chính vì thế mà Chú Tiểu rất cần các vị khác chia sẽ giúp đở tiến tu là vậy...

ôi không có gì để ôi nữa @[email protected]

BATKHONG1985
Bài viết: 1583
Ngày tham gia: 03/07/11 20:10
Giới tính: Nam

Re: Có một suy nghĩ khá là nguy hiểm...

Bài viết chưa xemgửi bởi BATKHONG1985 » 02/01/16 20:37

Chú.Tiểu.Trước.Cổng.Chùa đã viết:"Cõi Phật A Di Đà sở dĩ còn tồn tại là do nguyện của Phật A Di Đà.Cảnh Tịnh Độ này không phải là cứu cánh rốt ráo, mà chỉ là phương tiện.Niệm về cõi này thì có nhiều cơ hội để tin tấn giải thoát hơn là ở cõi Ta-Bà này. Đương nhiên, Phật A Di Đà phải còn để thuyết giảng.
"
Hôm nay bắt gặp 1 tư tưởng mà Chú Tiểu cảm thấy sai lệch nguy hiểm nên đưa ra quan điểm của mình như sau:
1. Ở đoạn trích trên là một sự suy diễn tự cho là đúng. Vì rằng từ các suy luận không rõ ràng để lập luận Phật A Di Đà Phải Còn Đề Thuyết Giảng, nhưng tin chắc vị này còn chưa biết nguồn gốc Phật A Di Đà cũng như chưa thấy được Phật này mà đã tuyên bố Phật này còn để rồi phủ nhận Phật khác thì không còn tồn tại.

2. Nếu tư tưởng cho rằng về cõi Phật A Di Đà có nhiều cơ hội tin tấn tu hành giải thoát hơn cõi Ta bà này thì người này đã vô tình phỉ báng một vị Phật được lịch sử chứng minh là Phật Thích Ca hoàn toàn có thật vì rằng thái tử Tất Đạt Đa đã chứng đạo quả tại cõi Ta Bà này đâu cần phải về cái gọi là cõi Phật A Di Đà...
- Vì Phật Thích Ca ra đời đã chỉ ra con đường khổ Tứ Đế... để chúng sanh theo đó mà cố gắng tu tập thoát khổ đau. Giờ đây cho rằng cõi Ta Bà này không thể giải thoát bằng cõi Phật A Di Đà thì Phật Thích Ca phải chăng Chánh pháp mà Ngài nói còn vi diệu tốt đẹp hơn cõi Phật A DI Đà rất nhiều. Xem ra đang hạ Phật A Di Đà xuống mà nâng Phật Thích Ca lên chăng. Vậy một phàm phu thì tư cách nào so sánh 2 vị Phật ? cái này gọi là "báng bổ thần thánh".

3. Theo Chú Tiểu được biết Phật dạy rằng:"Không Có Cõi Nào Tu Tập Dể Như Cõi Ta Bà này" với các lý do sau:
- Cõi này hội đủ khổ và vui cho nên sẽ dể chỉ cho chúng sanh thấy được cả khổ lẫn vui chứ không phiếm diện một chiều.
- Cõi Trời, Cõi An Vui hay gọi tắt là cõi Hạnh Phúc khó mà tu tập vì rằng lên đó là hưởng phước thì không thấy khổ để tu tập lên cảnh giới cao hơn.
- Cũng như bây giờ chúng ta sống trong hạnh phúc, trong sự đầy đủ muốn gì cũng có thì những người này chẳng bao giờ muốn nghe Chánh Pháp cả. Vì trong Chánh Pháp đa phần chỉ ra cái khổ (Tứ Đế) để chúng sanh thấy rằng Vô Thường, Thành Trụ Hoại Không, Sanh Già Bệnh Chết là điều chắc chắn mà từ bỏ đển nắm lấy cái Hạnh phúc thật sự hơn.
- Cũng như Phật dạy "chúng sanh tu tập không nên hồi hướng về cõi trời cõi hạnh phúc hưởng phước vì rằng hưởng phước trăm triệu năm đi nữa thì hết rồi vẫn sẽ phải rơi vào con đường luân hồi khổ đau".


Ở CỰC LẠC, chỉ một đời sống là giải thoát luân hồi, đều này được chứng tỏ trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật, cũng là triển khai từ 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà.

DH đã suy diễn ra theo một cách khác và chứng tỏ DH là một người nguy hiểm :D

1. Người ta nói "phải còn thuyết giảng" nghĩa là người tu ở đó sẽ được tu học dưới sự giám sát của Đức Phật A Di Đà chớ mới vãng sanh chưa hẵn giải thoát liền. Còn DH lại hiểu sai nghĩa cho rằng Đức Phật A Di Đà còn mãi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì không còn, đã là PHẬT thì đồng nhất làm gì có thượng - hạ, mất - còn!

2. Ở CỰC LẠC một đời giải thoát, không sót người nào. Còn ở ta bà này thì khác, có lẽ phải trãi qua nhiều kiếp tu hành, gắng được thì nhanh được, mất thì khó lấy lại được. Đó là khách quan, nhìn chung là vậy. Nhưng vì lòng từ bi vô hạn với chúng sanh nơi đây nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tình nguyện thành Phật nơi này để chúng sanh tiếp nhận chánh pháp và có cơ hội giải thoát. Riêng về Đức Phật A Di Đà, cũng vì lòng từ bi vô hạn đối với những chúng sanh nơi ta bà này tu tập được mất bấp bênh hoặc căn cơ hạ liệt, nghiệp chướng sâu dày mà nguyện thành Phật nơi một thế giới gọi là Cực Lạc tạo một điều kiện bền vững cho sự tu tập giải thoát. Từ đó mới thấy rằng đó là một sự bù đấp lẩn nhau, cùng nhau cứu hết chúng sanh.

3. DH đã tu trong bao nhiều rồi? Kiếp này giải thoát không? Nếu không, kiếp sau tiếp nhận Phật Pháp ở đâu? CÓ CHẮC KHÔNG?

hoasenmaimai
Bài viết: 667
Ngày tham gia: 02/03/13 20:19
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Có một suy nghĩ khá là nguy hiểm...

Bài viết chưa xemgửi bởi hoasenmaimai » 03/01/16 14:00

Khi các vị phật tử hiểu được 3 Thân Phật thì sẽ không còn ngỡ ngàng trên con đường tu học nữa , từ đây các vị sẽ luôn cố gắng tu như lời Phật dạy , hoasenmaimai xin mời đạo hữu nào hiểu rõ được 3 Thân Phật giảng cho các vị phật tử thấu hiểu không còn chỗ nghi ngờ .

hoasenmaimai
Bài viết: 667
Ngày tham gia: 02/03/13 20:19
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Có một suy nghĩ khá là nguy hiểm...

Bài viết chưa xemgửi bởi hoasenmaimai » 03/01/16 14:02

Ở đâu cũng tu được quan trọng là có chịu tu hay không .

hoasenmaimai
Bài viết: 667
Ngày tham gia: 02/03/13 20:19
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Có một suy nghĩ khá là nguy hiểm...

Bài viết chưa xemgửi bởi hoasenmaimai » 03/01/16 14:11

Khi các vị phật tử đọc nhiều kinh sách mà vẫn chưa tìm được đường vào Đạo thì hãy xuống núi tìm người hữu duyên , bất kể là thuộc tông môn nào , như vậy mới là người chịu tu , do đó chịu tu ở đây là bỏ chính kiến của mình xuống để nhận vào chính kiến của người , cõi này cũng là Phàm Thánh đồng cư , chớ có xem thường .

Chú.Tiểu.Trước.Cổng.Chùa
Bài viết: 260
Ngày tham gia: 06/05/13 16:50
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Có một suy nghĩ khá là nguy hiểm...

Bài viết chưa xemgửi bởi Chú.Tiểu.Trước.Cổng.Chùa » 03/01/16 14:12

Vừa có ý kính trọng BatKhong1985, nay ông viết bài này thì tôi lại phải xét lại ông.

Tôi có cho rằng Phật Thích Ca là có, Phật A Di Đà là không chổ nào đâu mà nói tôi vậy ?
Nếu cho rằng tôi hiểu sai thì ông làm ơn đi nói cái người nói
"Người ta nói "phải còn thuyết giảng" nghĩa là người tu ở đó sẽ được tu học dưới sự giám sát của Đức Phật A Di Đà chớ mới vãng sanh chưa hẵn giải thoát liền."

Kêu Người Ta ra chỉnh lại lời nói đi, chính họ nói mà không giải thích rõ nên tôi mới viết bài trên. Lâu lâu ông nhãy vào không biết đầu đuôi ra sao đã phán. Chán thế nhỉ ???

Nếu ông cho rằng cõi Ta Bà không tu giải thoát được thì theo tôi thấy ông đang phỉ báng giáo pháp của đức Phật. Vì rằng đức Phật không phải dạy cho chúng sanh phải tu nhiều kiếp mới thành Phật mà chỉ cần chịu Thực Hành là có thể thành Phật ngay trong một đời. Ông có tin điều này không ? Nếu không thì ông cho tôi bài toán tính xem phải tu bao nhiêu kiếp mới thành Phật ?

Làm ơn khi người ta nói thì có lòng tham gia diễn đàn thì thường xuyên đi, lâu lâu nhãy vào nghe thấy mệt lắm. Gọi là dư hơi ấy.

Chú.Tiểu.Trước.Cổng.Chùa
Bài viết: 260
Ngày tham gia: 06/05/13 16:50
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Có một suy nghĩ khá là nguy hiểm...

Bài viết chưa xemgửi bởi Chú.Tiểu.Trước.Cổng.Chùa » 03/01/16 15:48

Gửi BatKhong1985, Chú Tiểu xin trích lại đoạn sau
"Tôi vừa phân tích trong câu hỏi trước đây, Tây phương Tịnh độ không quan trọng, do vậy, đức Phật A-di-đà có thật hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là chúng ta phải hội tụ được: (i) căn lành lớn (tức thoát khỏi tham, sân, si), (ii) có công đức lớn (tức là nhập thế và làm các việc công đức), (iii) tạo nhân duyên tốt lớn (là mở đạo tràng cho mọi người cùng tu), (iv) quán pháp âm lớn (là lấy dữ liệu Ta-bà xây dựng Tịnh độ hiện tiền) và (v) nhất tâm bất loạn, tức cốt lõi của chính niệm và chính định trong bát chính đạo.

Nghĩa đen của chữ A-di-đà trong ngôn ngữ Sanskrit là trí tuệ không giới hạn (Vô lượng quang). Trung Quốc đặt thêm hai nội dung mới là Vô lượng công đức và Vô lượng thọ, tức là tuổi thọ không giới hạn, trái với quy luật sinh, già, bệnh, chết mà đức Phật đã công bố, đồng thời, cũng trái với quy luật thiên nhiên. Vô lượng thọ là điều không có thật. Phật giáo Trung Quốc thêm thắt thứ nầy thứ nọ để dẫn dụ quần chúng đi theo các tông phái Phật giáo của họ.

Trên thực tế, “bốn mươi tám lời nguyện” trong Tịnh độ tông của Trung Quốc không phải của đức Phật A-di-đà như đã bị ngộ nhận và truyền bá trong nhiều thế kỷ qua. Bốn tám lời nguyện thực chất là của thầy tỳ-kheo Pháp Tạng, khi còn là một phàm tăng, giống bao nhiêu các tu sĩ phàm khác. Khi còn là một người phàm, chúng ta được quyền phát nguyện.

Phát nguyện là một ứng dụng nhỏ của lòng từ bi. Phát nguyện là thể hiện sự quan tâm của chúng ta với chúng sinh khổ đau và với cuộc đời bất hạnh. Hồi hướng công đức cũng là một ứng dụng nhỏ của lòng từ bi, có nghĩa là “ngoái nhìn về, quan tâm về, quan hoài đến” nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Phát nguyện dẫn đến hồi hướng công đức. Hồi hướng công đức dẫn đến phát nguyện. Phát nguyện và hồi hướng là cặp bài trùng, hỗ trợ lẫn nhau."

Đọc trọn vẹn: http://thuvienhoasen.org/a23865/duc-pha ... -hay-khong

Xin vui lòng không ghét bỏ định kiến về bất kỳ ai, mà hãy nên quan tâm những gì họ chia sẽ !!!.

BATKHONG1985
Bài viết: 1583
Ngày tham gia: 03/07/11 20:10
Giới tính: Nam

Re: Có một suy nghĩ khá là nguy hiểm...

Bài viết chưa xemgửi bởi BATKHONG1985 » 03/01/16 19:28

:D Thấy chưa, đụng tới thì tham sân si ào ào liền!

Sở dĩ BK lên tiếng là vì biết rằng DH không hề chấp nhận Tịnh Độ Tông, lại nữa còn phỉ báng đầy rẫy cả diễn đàn mà chẳng thấy ai lên tiếng. Tối ngày chỉ biết ca ngợi Bát chánh đạo nhưng một chút tu trong đó cũng không có, mà lại còn đi phủ nhận và phỉ báng các pháp môn khác! Hạng này xin botay, botay từ khi tham gia diễn đàn đến nay!


Thiết nghĩ các DH mới tham gia, hãy xem nội quy cho kĩ!

Chú.Tiểu.Trước.Cổng.Chùa hãy đọc lại nội quy và phương hướng của diễn đàn.

BK đề nghị: diễn đàn không bảo vệ được tất cả pháp môn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gầy dựng thì hãy đóng cửa, không nên để hạng người như Chú.Tiểu.Trước.Cổng.Chùa phỉ báng đầy rẫy cả diễn đàn.

Chú.Tiểu.Trước.Cổng.Chùa
Bài viết: 260
Ngày tham gia: 06/05/13 16:50
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Có một suy nghĩ khá là nguy hiểm...

Bài viết chưa xemgửi bởi Chú.Tiểu.Trước.Cổng.Chùa » 04/01/16 10:09

Bình thường nói Pháp thật hay nhưng bị người khác chấp vấn lại cái mình đang tu thì la làng lên bảo rằng người ta sai. Vậy phải chăng sự bảo thủ rất mạnh trong quý vị đều luôn hiện hữu và sẳn sàng bộc phát khi Bất Như ý xuất hiện ?

Thấy ghê quá à !

BATKHONG1985
Bài viết: 1583
Ngày tham gia: 03/07/11 20:10
Giới tính: Nam

Re: Có một suy nghĩ khá là nguy hiểm...

Bài viết chưa xemgửi bởi BATKHONG1985 » 04/01/16 20:09

Chú.Tiểu.Trước.Cổng.Chùa đã viết:Bình thường nói Pháp thật hay nhưng bị người khác chấp vấn lại cái mình đang tu thì la làng lên bảo rằng người ta sai. Vậy phải chăng sự bảo thủ rất mạnh trong quý vị đều luôn hiện hữu và sẳn sàng bộc phát khi Bất Như ý xuất hiện ?

Thấy ghê quá à !


Đây gọi là bảo vệ chứ không phải bảo thủ. Thà là như vậy, còn hơn để người ta xỉa xối pháp môn nhà Phật. Hơn 2000 năm rồi vẫn tranh cải đó thôi, chẳng hợp nhất được vì do con đường khác nhau (A LA HÁN quả và Phật Quả), tranh cải chẳng đâu vào đâu (phàm phu cả thôi); cho nên tốt hơn là bảo tồn từng pháp môn.


Quay về “Nghiên cứu kinh luận”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách