Kinh Trung Bộ | Bài Số 67 Phần 2 | Lớp giảng kinh tại chùa Siêu Lý Quận 6 TP. Hồ Chí Minh

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: Chanhientam, binh, kimcang, Hieule


Quay về “Nghiên cứu kinh luận”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách