NHÂN DUYÊN _ NGHIỆP CẢM.

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: Chanhientam, binh, kimcang, Hieule

tlaai
Bài viết: 113
Ngày tham gia: 02/05/12 09:05
Giới tính: Nam

Re: NHÂN DUYÊN _ NGHIỆP CẢM.

Bài viết chưa xemgửi bởi tlaai » 21/06/17 19:37

sotam26 đã viết:

“Thầy vốn không biết hay sao? Ở trong như lai tạng, tánh của sắc(95) là chân không, tánh của không là chân sắc, xưa nay vốn thanh tịnh, trùm khắp pháp giới, tùy theo căn tánh và lượng hiểu biết của chúng sinh mà khởi hiện các tướng trạng sai khác".
Sắc tùy nghiệp cảm mà phát hiện, nhưng thế gian không biết, lầm cho là nhân duyên, hoặc là tự nhiên; đó đều là những phân biệt, so đo của tâm thức, chỉ là lời nói thường tình, hoàn toàn không có ý nghĩa chân thật. “

…................
tlaai đã viết:
* NHƯ LAI dạy : "Sắc tùy nghiệp cảm mà ...hiện. NGHIỆP đây không phải từ....”Nhân Duyên mà...Sanh-Khởi
…...............
Sắc = Tướng , hình thể..
* Đây NHƯ LAI đang dạy về Sắc Pháp,....Mà không phải nói về Sắc Uẩn hay Sắc Trần.
….................

sotam26 đã viết:Kính chư hiền hữu!
Kính h/h Tlaai!
Hoan hỷ khi được hiền hữu tham trao đổi ! mong h/h tiếp tục .
_ Sắc Pháp : được định nghĩa là:
Sắc pháp:' là pháp có bản thể thật gồm nhiều thành phần vật chất vô tri, hay thể chất vô tri giác hằng tiêu hoại đổi thay, hoặc có đặc tính tính cách thay đổi và hoại diệt. Trong đó, ta phải cảm nhận hoặc có thể thấy, mới nhận hiểu các phần tử vật chất đó rất rất nhỏ, có thể quan sát hoặc cảm nhận được.' .http://www.phatgiaonguyenthuy.com/news- ... -01.html,7.

* Sắc Pháp mà Định nghĩa như thế. Thì bao giờ các Vị mới Thấy được “Thật Tướng của...Pháp“ & bao giờ mới “Tỏ” được Lời dạy này :
“Ai Thấy Pháp, Người Đó Thấy Ta(Phật),
Ai Thấy Ta(Phật), Người Đó Thấy Pháp.”

sotam26 đã viết:_Sắc Uẩn : được định nghĩa:
Sắc uẩn (Rùpa-khandha): Là yếu tố vật chất bao gồm vật lý - sinh lý, có bốn yếu tố vật chất căn bản là Địa (chất rắn), Thủy (chất lỏng), Hỏa (nhiệt độ), Phong (chất khí). Các yếu tố do bốn đại tạo ra thuộc về sinh lý như: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân; các đối tượng của giác quan như: hình sắc, âm thanh, mùi vị, vật xúc chạm. Tóm lại như Đức Phật dạy: « Này các Tỳ kheo, phàm sắc gì thuộc quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, như vậy là sắc uẩn« (Kinh Đại Kinh Mãn Nguyệt, Trung Bộ kinh III). Như vậy yếu tố vật chất là thân thể hay ngoài thân thể, thuộc vật chất hay năng lượng, thuộc thời gian hay không gian đều bao hàm trong sắc uẩn.
Thân thể là sắc uẩn, vì vậy chúng không phải là một thực thể độc lập mà là một hợp thể vật chất biến động và mâu thuẫn. Thân thể muốn tồn tại phải nương vào các yếu tố sắc không phải là thân thể như mặt trời, dòng sông, ruộng lúa, thời tiết, không khí... Quan điểm của Phật giáo về thân thể vật lý dựa trên cơ sở lý duyên sinh, nghĩa là trình bày rõ về mối tương hệ bất khả phân ly giữa yếu tố con người với yếu tố vũ trụ thiên nhiên gồm môi trường, hoàn cảnh... Đó là cái nhìn về con người một cách toàn diện.
Bản chất của sắc uẩn là vô thường, vô ngã và chuyển biến bất tận theo lý duyên sinh, vậy bản chất của chúng là không. Sự chấp thủ, tham ái thân thể (sắc uẩn), hoặc bất cứ một đối tượng vật lý, sinh lý nào cũng đều tiềm ẩn nguy cơ đau khổ. Như trong kinh Phật đã dạy, ai cho rằng sắc uẩn là ta, là của ta, là tự ngã của ta thì chắc chắn gặt hái đau khổ, thất vọng, sầu muộn, vấp ngã và tai nạn.
Nhờ thấy rõ thân thể qua phân tích sắc uẩn đưa đến trí tuệ sâu sắc làm rơi rụng tâm lý tham ái thân thể, chặt đứt sợi dây trói buộc vào sắc uẩn.( Phật học phổ thông , do TT Thích viên Giác giảng)
https://thuvienhoasen.org/a11651/bai-2-nam-uan-ngu-uan.
Sắc Trần: Là gì !? chưa hiểu ! xin hiền hữu hoan hỷ chỉ rõ!
Kính chúc cả nhà thân tâm thường lạc.
Kính chúc h/h thân tâm thường lạc.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


* Theo Phật Pháp, Con Người của Chúng Ta gồm 2 phần :Thân thể & Tâm (Danh-Sắc hay Ngũ Uẩn).
* Sắc Uẩn: Là nói về tướng trạng, hình thể của 1 Con Người gồm cả Tim, gan, Óc...v.v..nữa nhé !

Sắc Uẩn: có thể dùng “mắt thường” mà Thấy-Biết được sự Biến hoại, cái “Vô-Thường” của Nó.
* Nên không phải đào sâu, “Tư duy nhiều” như Hiền hữu sotam26..Trích dẫn !
Chỉ riêng Tâm chỉ có Danh mà không Tướng Nên để thấy được cái “Không Thật có” ấy hì.hì...Hơi bị mệt!
!
* Chư PHẬT dạy rằng : Ngũ Uẩn Giai Không...Nên những gì mà chúng Nó Duyên cùng nhau, thời cái Sanh ra sau đó chẳng có gì là chân thật cả !

.............
* Sắc trần : Tất cả vật gì mà mắt nhìn-thấy được.
Mắt-Tai-Mũi-Lưỡi-Thân-Ý.
Sắc-Thanh-Hương-Vị-Xúc-Pháp.
* 6 Căn duyên với 6 trần....==> Khởi-Sanh …?!
(Duyên-Khởi,Nhân-Duyên-Sanh).

-Các Vị ở lại Vui-Vẻ baibaibai

sotam26
Bài viết: 426
Ngày tham gia: 30/01/09 17:14
Giới tính: Nam
Liên hệ:

Re: NHÂN DUYÊN _ NGHIỆP CẢM.

Bài viết chưa xemgửi bởi sotam26 » 22/06/17 10:15

tlaai đã viết:
sotam26 đã viết:

“Thầy vốn không biết hay sao? Ở trong như lai tạng, tánh của sắc(95) là chân không, tánh của không là chân sắc, xưa nay vốn thanh tịnh, trùm khắp pháp giới, tùy theo căn tánh và lượng hiểu biết của chúng sinh mà khởi hiện các tướng trạng sai khác".
Sắc tùy nghiệp cảm mà phát hiện, nhưng thế gian không biết, lầm cho là nhân duyên, hoặc là tự nhiên; đó đều là những phân biệt, so đo của tâm thức, chỉ là lời nói thường tình, hoàn toàn không có ý nghĩa chân thật. “

…................
tlaai đã viết:
* NHƯ LAI dạy : "Sắc tùy nghiệp cảm mà ...hiện. NGHIỆP đây không phải từ....”Nhân Duyên mà...Sanh-Khởi
…...............
Sắc = Tướng , hình thể..
* Đây NHƯ LAI đang dạy về Sắc Pháp,....Mà không phải nói về Sắc Uẩn hay Sắc Trần.
….................

sotam26 đã viết:Kính chư hiền hữu!
Kính h/h Tlaai!
Hoan hỷ khi được hiền hữu tham trao đổi ! mong h/h tiếp tục .
_ Sắc Pháp : được định nghĩa là:
Sắc pháp:' là pháp có bản thể thật gồm nhiều thành phần vật chất vô tri, hay thể chất vô tri giác hằng tiêu hoại đổi thay, hoặc có đặc tính tính cách thay đổi và hoại diệt. Trong đó, ta phải cảm nhận hoặc có thể thấy, mới nhận hiểu các phần tử vật chất đó rất rất nhỏ, có thể quan sát hoặc cảm nhận được.' .http://www.phatgiaonguyenthuy.com/news- ... -01.html,7.

* Sắc Pháp mà Định nghĩa như thế. Thì bao giờ các Vị mới Thấy được “Thật Tướng của...Pháp“ & bao giờ mới “Tỏ” được Lời dạy này :
“Ai Thấy Pháp, Người Đó Thấy Ta(Phật),
Ai Thấy Ta(Phật), Người Đó Thấy Pháp.”

sotam26 đã viết:_Sắc Uẩn : được định nghĩa:
Sắc uẩn (Rùpa-khandha): Là yếu tố vật chất bao gồm vật lý - sinh lý, có bốn yếu tố vật chất căn bản là Địa (chất rắn), Thủy (chất lỏng), Hỏa (nhiệt độ), Phong (chất khí). Các yếu tố do bốn đại tạo ra thuộc về sinh lý như: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân; các đối tượng của giác quan như: hình sắc, âm thanh, mùi vị, vật xúc chạm. Tóm lại như Đức Phật dạy: « Này các Tỳ kheo, phàm sắc gì thuộc quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, như vậy là sắc uẩn« (Kinh Đại Kinh Mãn Nguyệt, Trung Bộ kinh III). Như vậy yếu tố vật chất là thân thể hay ngoài thân thể, thuộc vật chất hay năng lượng, thuộc thời gian hay không gian đều bao hàm trong sắc uẩn.
Thân thể là sắc uẩn, vì vậy chúng không phải là một thực thể độc lập mà là một hợp thể vật chất biến động và mâu thuẫn. Thân thể muốn tồn tại phải nương vào các yếu tố sắc không phải là thân thể như mặt trời, dòng sông, ruộng lúa, thời tiết, không khí... Quan điểm của Phật giáo về thân thể vật lý dựa trên cơ sở lý duyên sinh, nghĩa là trình bày rõ về mối tương hệ bất khả phân ly giữa yếu tố con người với yếu tố vũ trụ thiên nhiên gồm môi trường, hoàn cảnh... Đó là cái nhìn về con người một cách toàn diện.
Bản chất của sắc uẩn là vô thường, vô ngã và chuyển biến bất tận theo lý duyên sinh, vậy bản chất của chúng là không. Sự chấp thủ, tham ái thân thể (sắc uẩn), hoặc bất cứ một đối tượng vật lý, sinh lý nào cũng đều tiềm ẩn nguy cơ đau khổ. Như trong kinh Phật đã dạy, ai cho rằng sắc uẩn là ta, là của ta, là tự ngã của ta thì chắc chắn gặt hái đau khổ, thất vọng, sầu muộn, vấp ngã và tai nạn.
Nhờ thấy rõ thân thể qua phân tích sắc uẩn đưa đến trí tuệ sâu sắc làm rơi rụng tâm lý tham ái thân thể, chặt đứt sợi dây trói buộc vào sắc uẩn.( Phật học phổ thông , do TT Thích viên Giác giảng)
https://thuvienhoasen.org/a11651/bai-2-nam-uan-ngu-uan.
Sắc Trần: Là gì !? chưa hiểu ! xin hiền hữu hoan hỷ chỉ rõ!
Kính chúc cả nhà thân tâm thường lạc.
Kính chúc h/h thân tâm thường lạc.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


* Theo Phật Pháp, Con Người của Chúng Ta gồm 2 phần :Thân thể & Tâm (Danh-Sắc hay Ngũ Uẩn).
* Sắc Uẩn: Là nói về tướng trạng, hình thể của 1 Con Người gồm cả Tim, gan, Óc...v.v..nữa nhé !

Sắc Uẩn: có thể dùng “mắt thường” mà Thấy-Biết được sự Biến hoại, cái “Vô-Thường” của Nó.
* Nên không phải đào sâu, “Tư duy nhiều” như Hiền hữu sotam26..Trích dẫn !
Chỉ riêng Tâm chỉ có Danh mà không Tướng Nên để thấy được cái “Không Thật có” ấy hì.hì...Hơi bị mệt!
!
* Chư PHẬT dạy rằng : Ngũ Uẩn Giai Không...Nên những gì mà chúng Nó Duyên cùng nhau, thời cái Sanh ra sau đó chẳng có gì là chân thật cả !

.............
* Sắc trần : Tất cả vật gì mà mắt nhìn-thấy được.
Mắt-Tai-Mũi-Lưỡi-Thân-Ý.
Sắc-Thanh-Hương-Vị-Xúc-Pháp.
* 6 Căn duyên với 6 trần....==> Khởi-Sanh …?!
(Duyên-Khởi,Nhân-Duyên-Sanh).

-Các Vị ở lại Vui-Vẻ baibaibai

Kính chư hiền hữu!
Kính h/h Tlaai!
_ Tôi không có ý tranh lậun với h/h TLaai! vì mục này tôi mở ra là cầu học !"tất cả ý" đều là "đề hồ" đối với tôi.
_Đúng ra chỗ này, hôm nay là gành cho h/h TPTS trình bày về " SANH" mà h/h đã nhận ra khi đọc đoạn Kinh Lăng Nghiêm này! Nhưng rất h/h có thể bận nên chưa viết tiếp! mong h/h tiếp tục.
Do vậy tôi có vài thiển ý trao đổi cùng h/h Tlaai!.
_* Sắc Pháp : được định nghĩa là:

Sắc pháp:' là pháp có bản thể thật gồm nhiều thành phần vật chất vô tri, hay thể chất vô tri giác hằng tiêu hoại đổi thay, hoặc có đặc tính tính cách thay đổi và hoại diệt. Trong đó, ta phải cảm nhận hoặc có thể thấy, mới nhận hiểu các phần tử vật chất đó rất rất nhỏ, có thể quan sát hoặc cảm nhận được.' . http://www.phatgiaonguyenthuy.com/news- ... -01.html,7 .
hh Tlaai đã viết:
* Sắc Pháp mà Định nghĩa như thế. Thì bao giờ các Vị mới Thấy được “Thật Tướng của...Pháp“ & bao giờ mới “Tỏ” được Lời dạy này :
“Ai Thấy Pháp, Người Đó Thấy Ta(Phật),
Ai Thấy Ta(Phật), Người Đó Thấy Pháp.”
Thưa h/h :
_Tôi chỉ biết câu : Ai đã thấy được ( thông hiểu, thực hành) Giáo Pháp của Như Lai Là đã Thấy Như Lai!
_ Qua lời nói trên : người đọc có thể hiểu rằng : h/h đồng nghĩa Sắc Pháp = Pháp! nếu h/h hiểu như vậy thì tui cũng tôn trọng cái hiểu của h/h.
_H/h đã quá Khinh xuất với lời định nghĩa về " Sắc Pháp " :
đây tui xin theo đường line cop về một đoạn nội hàm của định nghĩa về sắc pháp :
SẮC PHÁP (DHAMMARŪPA)Sắc pháp được dịch từ phạn ngữ pāli Dhammarūpa là một phần trong bốn phần pháp chân đế: Tâm (citta), sở hữu tâm (cetasika), sắc pháp (dhammarūpa) và níp bàn (nibbāna).

Vậy Dhammarūpa - sắc pháp có nghĩa lý như thế nào? chúng ta cùng tìm hiểu!

* Sắc pháp: là pháp có bản thể thật gồm nhiều thành phần vật chất vô tri, hay thể chất vô tri giác hằng tiêu hoại đổi thay, hoặc có đặc tính tính cách thay đổi và hoại diệt. Trong đó, ta phải cảm nhận hoặc có thể thấy, mới nhận hiểu các phần tử vật chất đó rất rất nhỏ, có thể quan sát hoặc cảm nhận được.Nói theo tính cách khoa học, là hàm chứa cả về vật lý ẩn bên trong phần tử vật chất đó.

Như: một sắc có ít nhất 8 thành phần sắc cộng lại là sắc đất, sắc nước, sắc lửa, sắc gió (địa, thuỷ, hoả, phong), sắc cảnh sắc, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc vật thực (nội).

* Về sự tiêu hoại đổi thay:

“Tâm qua 17, sắc nhào một khi”. Ở đây là nói đến sự tồn tại của một sắc (pháp) được tính nương theo phần tâm (citta) sanh diệt = 17 sát na thì sắc pháp sanh diệt một lần (17 sát na x 3 (sát na tiểu: sanh, trụ, diệt) = 51 sát na tiểu).

Điều cần biết là dòng tâm thức diệt sanh rồi sanh diệt là vô cùng nhanh hay diễn biến cực kỳ mau lẹ. Theo chú giải một khảy núng tay, tâm sanh diệt 1.666.666.666 cái, ta hình dung dù chậm 17 lần so với tâm, nhưng cũng quá đủ để thấy sắc pháp hoại tiêu đổi thay nhanh như thế nào.

Ngoài ra, sắc pháp biến hoại thay đổi do tác động ảnh hưởng bởi: nghiệp (kamma), tâm (citta), quí tiết (utujarūpakalāpa) và vật thực (āhārajarūpakalāpa).

Cách hằng tiêu hoại biến đổi của thành phần vật chất vô tri giác này (sắc pháp) chịu sự chi phối bên trong thân, bên ngoài thân của bốn nhân tố: sắc nghiệp + sắc tâm + sắc quí tiết + sắc vật thực.

Sắc pháp cùng danh pháp là hai yếu tố kết hợp cấu tạo thành sự luân chuyển cho một kiếp sống chúng sanh trong cõi hữu tâm, hữu sắc, hoặc riêng phần sắc pháp thì hiện hữu cả 27 cõi hữu sắc.

Sắc pháp Dhammarūpa, ta phải thẩm nghiệm phân biệt và cảm nhận biết cho thật kỷ, bởi dễ nhận định lệch đi, hay sai lầm giữa chơn đế và tục đế, giữa siêu lý và chế định, vì sắc pháp vừa thực tế vừa vi tế. Sự nhận xét này, ta xem phần chú giải phân định về sắc pháp như sau:

* Một hạt bụi rất nhỏ mà mắt thường (ý nói mắt của ta) có thể nhìn thấy được qua luồng ánh sáng gọi là Ratharina.

* Một ratharina có thể phân ra làm 16 tajjāris.

* Một tajjāris lại đem phân ra làm 16 Anu.

* Một Anu tiếp tục phân ra làm 16 Paramanu.

Một hạt bụi nhỏ ta nhìn thấy được bao gồm bởi 4096 paramanu.

Tóm tắt:

1 hạt bụi rất nhỏ = 1 ratharinu.

Lấy 1 ratharinu phân ra 16 = 1/16 tajjāris.

Lấy 1/16 tajjāris phân ra 16 = 1/256 Anu.

Lấy 1/256 Anu phân ra 16 = 1/4096 paramanu.

Rút gọn

1 ratharinu phân ra 16 = 1/16 tajjāris; phân 16 = 1/256 Anu; phân 16 = 1/4096 paramanu

Theo các nhà khoa học hiện nay thì nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của vật chất bất khả phân chia......., còn vào thời Đức Phật trước dương lịch 574 năm, Paramanu là một đơn vị vi tế nhất của vật chất, mà con người không thể tiếp tục phân tách ra được nữa. Nhưng với nhãn quang siêu phàm, Bậc toàn tri nhãn (Samantacakkhu) tức Nhất thế chủng trí (Sabbaññañāna) Đức Phật, Ngài đã nhìn thấy 1 Paramanu được cấu tạo bởi bốn đại hay bốn nguyên chất.

Bốn đại hay bốn nguyên chất đó là:

- Địa đại (sắc đất - Paṭhavī Phatu).

- Thuỷ đại (sắc nước – Apo Phatu)

- Hoả đại (sắc lửa – Tejo Phatu)

- Phong đại (sắc gió – Vājo Phatu)

Đồng thời nương theo bốn sắc đại trên, sinh ra 24 thứ sắc khác nhau gọi là sắc y đại sinh (sắc nương vào tứ đại sinh ra) loại sắc nương theo sinh ra là:

- Sắc thanh triệt có 5 sắc

- Sắc cảnh giới có 4 sắc

- Sắc tính có 2 sắc

- Sắc ý vật có 1 sắc

- Sắc mạng quyền có 1 sắc

- Sắc vật thực có 1 sắc

- Sắc giao giới có 1 sắc

- Sắc biểu tri có 2 sắc

- Sắc kỳ dị có 3 sắc

- Sắc tứ tướng có 4 sắc

Sắc nương sinh (sắc y đại sinh) = 24 sắc

Trước khi tìm hiểu đặc tính và tính năng của các thứ sắc nêu trên, ta cần biết thêm tám tính chất của sắc pháp như sau (hay cách gọi về sắc pháp có 8 ý nghĩa):

1) Pháp hiệp thế (Lokiya): là một trong năm uẩn (sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn), bởi chúng phụ thuộc (nằm trong) năm uẩn.

2) Pháp dục giới (Kāmāvacara): do lấy hết 28 sắc, vì chúng nằm trong phạm vi của cõi dục lạc (cõi dục giới)

3) Pháp vô nhân hay pháp phi nhân (Ahetuva): vì là thành phần vật chất vô tri giác, nên không có nhân tương ưng (tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si).

4) Pháp hữu duyên (sappaccaya): vẫn có, hay bị tác động duyên trợ tạo, tức do nghiệp (kamma), tâm (citta), quí tiết (utu) và vật thực (āhāra) giúp tạo ra.

5) Pháp hữu vi (Sankhāra): sắc pháp bị chi phối bởi bốn nhân trợ tạo kamma, citta, utu và āhāra.

6) Pháp hữu lậu (Sāsava): là đối tượng hay cảnh của dục vọng (tứ lậu: dục lậu tức sở hữu tham, hữu lậu tức tham bất tương ưng sanh cho người sắc giới – vô sắc và người dục giới đắc thiền, tà kiến lậu tức sở hữu tà kiến và vô minh lậu tức sở hữu si).

7) Pháp vô cảnh (Anārammaṇam): ở đây ý nói không tự nhận biết cảnh, mà chỉ làm chỗ nương cho tâm thức biết cảnh, hoặc là gọi pháp phi sở duyên, chỉ làm chỗ dựa cho ý thức biết cảnh.

8) Pháp phi trừ (Appahātabba): khác với danh pháp (cần đoạn trừ phiền não), sắc pháp không thể đoạn diệt các kiết sử như phần danh pháp; tuy nhiên vẫn phải bị luật vô thường chi phối, chỉ khi “Vô dư níp bàn” thì sắc pháp tự diệt mất (không còn sanh diệt).
Kính h/h: Hãy đọc kỹ phần màu xanh:
Để h/h thầy rằng : Trong SẮC PHÁP ĐÃ CÓ SẮC UẪN !
do vậy h/h có nhầm lẫn chăng : hiền hữu nói : " * Đây NHƯ LAI đang dạy về Sắc Pháp,....Mà không phải nói về Sắc Uẩn hay Sắc Trần."
.............
_* h/h đã nói đến Tâm Kinh Bát Nhã :
Đức Bổn Sư đã dạy:( đại ý)
Từ Đoạn đầu, đoạn giữa, và đoạn cuối : Như Lai đều nói " Một chân lý".
do vậy : khi học Tâm Kinh Bát Nhã chúng Ta PHẢI NHẬN RA : Tất cả các PHÁP là VÔ NGÃ !
Vì Vô Ngã nên không có TỰ TÍNH, vì không có Tự Tính ! nên Khi Bồ Tát Quán Tư Tại Hành Thâm Bát nhã đã thấy : NGŨ UẪN GIAI KHÔNG !.
...........
Kính h/h : Nếu h/h có thấy một định nghĩa nào có nội Dung Khác với định nghĩa " Sắc Pháp" ở trên. Xin h/h từ bi chỉ dạy.
Một ý tư kiến trao đổi cùng h/h.
kính chúc cả nhà thân tâm thường lạc.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Hình đại diện của người dùng
Tây Phương Tịnh Sỹ
Bài viết: 507
Ngày tham gia: 22/12/13 23:53
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: NHÂN DUYÊN _ NGHIỆP CẢM.

Bài viết chưa xemgửi bởi Tây Phương Tịnh Sỹ » 05/07/17 04:16

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính Chư Đạo Hữu Sotam26
TPTS thấy Đạo Hữu đang trao đổi cùng Chư Thiện Tri Thức Tlaai, nên không tiện xen vào. TPTS chờ hai Đạo Hữu trao đổi xong sẽ viết tiếp....không hiểu là Đạo Hữu Tlaai bận hay là không có ý định viết tiếp nữa...
TPTS chờ tới Chủ nhật này, nếu Đạo Hữu Tlaai không trở lại... TPTS sẽ viết tiếp chút thiển cận của bản thân để chúng ta cùng thảo luận.
TPTS xin thành kính ngưỡng nguyện Hồng Ân Tam Báo luôn gia trì cho toàn thể Chư Đạo Hữu thân tâm thường an lạc, luôn tinh tiến trên Đạo Bồ Đề.
Nam Mô A Di Đà Phật
TPTS kính ghi

sotam26
Bài viết: 426
Ngày tham gia: 30/01/09 17:14
Giới tính: Nam
Liên hệ:

Re: NHÂN DUYÊN _ NGHIỆP CẢM.

Bài viết chưa xemgửi bởi sotam26 » 05/07/17 08:28

Kính chư hiền hữu!
h/h TPTS thân mến!
h/h Tlaai thân mến!
Hoan hỷ đón nhận ý của h/h TPTS.
Kính chúc cả nhà thân tâm thường lạc
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Hình đại diện của người dùng
Tây Phương Tịnh Sỹ
Bài viết: 507
Ngày tham gia: 22/12/13 23:53
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: NHÂN DUYÊN _ NGHIỆP CẢM.

Bài viết chưa xemgửi bởi Tây Phương Tịnh Sỹ » 26/07/17 00:23

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính Chư Đạo Hữu Sotam26 cùng toàn thể Chư Vị Đồng Tu
TPTS đã chờ qua ba cái Chủ Nhật rồi vẫn không thấy Đạo Hữu Tlaai trở lại. Nay xin được thành kính thảo luận tiếp về những nội dung trong Chủ đầ này.
Trước khi đi vào Nội dung chính cần thảo luận. TPTS xin được thành kính, thỉnh mời Chư ̣Đạo Hữu Doccobo000 chia sẻ cụ thể hơn, chi tiết hơn, quan điểm của Đạo Hữu về ý nghĩa cụm từ: Ngoại Đạo.
TPTS xin thành thực cảm ơn.

Kính Chư Thiện Tri Thức gần xa,
Trước tiên chúng ta cùng nhau thảo luận ý nghĩa cụ thể từ câu hỏi của Đạo Hữu Sotam26 đã đưa ra:

- Trường hợp nào là Nghiệp Cảm mà có Sắc _ Tướng !
- Trường hợp nào là do Nhân Duyên mà có!

Trường hợp thứ nhất:
- Nghiệp Cảm SANH Sắc Tướng / Sắc Pháp: Đây là điều mà Đức Thể Tôn chỉ dạy Đại chúng trong Pháp Hội Đại Định Thủ Lăng Nghiêm, cần hướng tới, cần thấy được, qua nội dung của Đoạn Kinh, Mà Đạo Hữu Sotam26, đã trích dẫn ở phía trên.
Đây cũng chính là nội dung, trong câu thứ 5 của Ngài Lục Tổ Huệ Năng khi Kiến Tánh đã nêu lên:
....Nào Ngờ Tự Tánh luôn SANH VẠN PHÁP
Đúng vậy, Chúng sanh có Cám thì Chư Phật, Chư Bồ Tát có Ứng. Cảm Ứng Đạo Giao Bất Khả Tư Nghì.
Nói đơn giản ...LUÔN SANH VẠN PHÁP là diệu dụng của Tự Tánh.
Tự Tánh cũng theo nội dung những câu còn lại của Ngài Lục Tổ Huệ Năng là:
.... vốn hằng thanh tịnh
.....vốn không dao động
.....vốn không sanh diết

Nhưng cũng
.....vốn tự đầy đủ
Nên khi Chúng Sanh có Cảm...tức chúng sanh phát ra từ trường dao động nên Tánh Đức ...vốn tự đầy đủ này của Tự Tánh đã khởi diệu dụng
...luôn Sanh Vạn Pháp mà ứng hiện.
Đức Thế Tôn thường gọi điều này là:
Do 1 Niệm Bất giác mà có Vô Minh.
Một Niệm Bất Giác ở đây nghĩa là Trường dao động. Gọi là Bất giác bởi vì Tự Tánh vốn không dao động....vốn không sanh diệt... Nên khi đã khởi lên dao động để SANH VẠN PHÁP thì gọi là Bất giác.
VÔ MINH ớ đây chỉ cho NHẤT CHÂN PHÁP GIỚI.
Tại sao gọi Nhất chân Pháp Giới là Vô Minh ?
Vì Tự Tánh vốn là Thường Tịch Quang Nơi không có sự hiện hữu của Vật chất lẫn Tinh Thần.... Chỉ có Quang Minh sáng ngời vô ngằn mé..
Cái niệm Bất giác đầu tiên sanh ra Cõi Nhất Chân Pháp Giới này Đức Thế Tôn gọi là VỌNG NIỆM.
Nghĩa là Cái niệm khởi Sanh Vạn Pháp này KHÔNG CÓ NHÂN, KHÔNG CÓ ĐIỂM KHỞI ĐẦU.... nên nó không CHÂN THẬT. VÀ NHỮNG GÌ ĐƯỢC SANH RA TỪ NIỆM KHỞI ĐẦU NÀY CŨNG ĐỀU KHÔNG THỰC SỰ CHÂN THẬT. TA THƯỜNG GỌI LÀ HUYỄN...

Tuy đây hoàn toàn không phải là cảnh giới của Hàng Phàm Phu chúng ta. Song vì là Trương Mục Nghiên Cứu Kinh Luận. Cũng là Nội Dung chính của Đoạn Kinh. mà Đạo Hữu Sotam26 đã trích dẫn ra, để thảo luận. Nên chúng ta, cũng có thể, cùng nhau trao đổi. Chí ít cũng là trên góc độ TÍN, GIẢI và HÀNH.... Còn Chứng Ngộ ra sao là vấn đề Tự Thân. Tùy theo thiện căn, phước đức, nhân duyên của mỗi Hành Giả mà có sự sai biệt khác nhau.

Như vậy, do Nghiệp cảm mà có Sắc Tướng chính là Diệu dụng của Tự Tánh.
Nằm ngoài Quy Luật Nhân Quả vì cái niệm ban đầu này không có nhân. Nhất Chân Pháp giới là Nhân đầu tiên. Những gì Sanh ra từ đây sẽ vận hành theo Quy luật của Nhân quả. Do vậy Nhất chân Pháp Giới không phải Sanh ra từ Nhân Duyên lại càng không phải do tự nhiên mà cỏ - như theo thuyết tự nhiên của các Đạo khác. Mà là sự khới diệu dụng của Tự Tánh.

- Trường hợp thứ hai:
Trường hợp nào là do Nhân Duyên mà có!
Như TPTS đã nhiều lần viết rằng: Trong Cửa Nhà Phật có 3 Nấc thang mà Hành Giả cần phải lưu tâm đó là:
- Khởi Vọng Tưởng
- Phân biệt những Vọng Tưởng mình vừa khởi lên
- Và cuối cùng là dính mắc, bám chấp...vào những thứ đó.
Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Thế Tôn chỉ dạy rằng: Tất cả Chúng Sanh vốn tự đầy đủ Trí Tuệ, Đức Tướng của Như Lai. Tất cả Chúng Sanh vốn là Phật...
Vậy thì tại sao chúng ta lại có sự khác biệt ngàn trùng với Chư Phật và Chư Bồ Tát như hiện nay?
Chúng ta thử cùng nhau lần theo dấu vết trên phương diện Lý Thuyết như sau:
Chúng ta vốn là Phật nghĩa là vốn ớ Thường Tịch Quang, Nơi tự Tánh...
Vì một niệm bất giác - khới Vọng Niệm / SANH Nhất Chân Pháp Giới - Nơi đây mới có Vọng Tưởng, chưa có Phân biệt. Nên còn gọi là Cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Nghĩa là Chúng Sanh có cảm, có nhu cầu.... thì Chư Phật, Chư Bồ Tát có Ứng, hiện ...để đáp lại nhu cầu chính đáng của Chúng Sanh. Như vậy, Cõi này mới chỉ là Ứng, Hiện... của Pháp Tánh. Hoàn toàn chưa phải là Sanh diệt của Pháp Tướng.

Sau khi khởi Vọng Tưởng Sanh Pháp Giới. Nếu ta khởi tiếp Phân Biệt tức SANH Nhị Nguyên. Ta sẽ rơi khỏi Nhất Chân Pháp Giới xuống Tứ Thánh. Nghĩa là Từ Cõi Thật Báo Trang Nghiêm khởi tâm phân biệt nên rơi tiếp xuống Cõi Phương Tiện Hữu Dư Độ:
- Bồ Tát không phân biệt nhưng còn Tập Khí của Phân biệt.
- Thanh Văn, Duyên Giác mới bỏ được tập khí của chấp trước nhưng còn tâm phân biệt.
- A La Hán tuy đã phá tâm chấp trước nhưng còn tập khí của chấp trước...

Từ cảnh giới của Tứ Thánh nếu khởi tâm bám chấp thì rơi xuống 6 Nẻo Luân Hồi. Hay còn gọi là Cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Tùy mức độ dính mắc nặng hay nhẹ của tâm bám chấp mà trôi lăn trong 3 đường Thiện hay ngụp lặn giữa ba dòng ác...

Như vậy, đúng theo lời Phật dạy: Vạn Pháp do Tâm Tạo. Chỉ tiếc rằng Hàng Phàm Phu chúng ta đang sống bằng Vọng Tâm. Nên Vạn Pháp do Tâm chúng ta lúc này SANH ra không ứng hiện ra nhất chân Pháp Giới mà là 6 nẻo luân hồi vô cùng tận...

Vậy thì Chân tâm biến thành Vọng Tâm từ khi nào và tại sao?

Từ Niệm ban đầu diệu dụng của Tự Tánh khởi SANH Nhất Chân Pháp Giới. Lúc này Tự Tánh của ta chuyển thành Linh Tánh. Nghĩa là Vốn là Thưỡng Tịch Quang vô ngằn mé nay thu lại thành Pháp Giới. Tức có hạn lượng. Dù rằng hạn lượng của Pháp Tánh là Vô cùng tận. Khi khới tiếp tâm phân biệt thì Linh Tánh tự chế ra A Lại Da Thức cùng những chức năng thấy, nghe hay, biết....Từ đây SANH khởi Pháp Tướng. Để rồi tùy theo sự phân biệt, dính mắc, bám chấp... nhiều hay ít vào Pháp Tướng này mà Linh Tánh của Ta có những cung bậc Mê Ngộ khác nhau....

Mê sâu, chấp nặng thì rơi xuống 6 đường. Khi này Linh Tánh bị phủ lên một lớp nữa gọi là Linh Hồn. Linh hồn thực chất là Linh Tánh của chính ta bị mê mờ bởi lớp Nghiệp Lực che phú và dẫn dắt ta vòng vo, lặn hụp tron 6 nẻo luân hồi.
Linh Tánh Mê sâu bị Nghiệp Lực dẫn dắt thì gọi là Linh Hồn. Linh Hồn giác ngộ thoát khỏi sự dẫn dắt của dòng Nghiệp Lực nhập vào Dòng Thánh trở thành Linh Tánh.

Như vậy, ngay khi khới tâm phân biệt là ta rơi khỏi nhất chân pháp giới. Những gì được SANH ra từ khi này đều là
NHÂN + DUYÊN - SANH VẠN PHÁP. TRONG ĐÓ CÓ SẮC TƯỚNG. Và Vận Hành theo sự chi phối của Quy Luật Nhân Quả.

Vì Chủ Đề này đề cập tới những nội dung vượt ngoài cảnh giới của Hàng Phàm Phu chúng ta. Nên TPTS cũng xin đề cập thêm nội dung về hai từ Sắc Phảp để chúng ta cùng thảo luận.
Từ xưa tới nay, chúng ta thường tự mặc định cùng nhau Sắc Pháp là Vật chất.
Theo như trao đổi giữa Đức Thế Tôn cùng Ngài Bồ Tát Di Lặc trong Kinh Bồ Tát Xứ Thai thì hoàn toàn không có một thực thể Vật chất hoàn toàn là Vật chất. Nghĩa là Thực chất không có thứ Vật chất không chứa đựng Tinh thần bên trong.
Cụ thể trong Bồ Tát Xứ Thai Kinh Đức Phật hỏi Ngài Bồ Tát Di Lặc rằng:
- Khi một Phàm phu khởi lên một vọng niệm. Trong một vọng niệm này có bao nhiêu Hình và Thức?
- Ngài Bồ Tát Bạch Phật rằng trong thời gian một kháy móng tay - bằng thời gian một phàm phu khởi lên một niệm thô. Sẽ có 320 ức trăm ngàn niệm vi tế. Trong mỗi niệm vi tế đ́ó đều có Hình và Thức. Tức là có cả Vật chất và Tinh Thần.
Như vậy khái niệm Vật chất và Tinh Thần của chúng ta chỉ là giả tạm theo cảm nhận thô thiển từ tâm thữc phàm phu của chúng ta mà thôi.
Theo Hán Văn Hiện đại thì 1 ức là 100 Triệu. trong khi 1 giây đồng hồ người chậm, yếu cũng cỏ thể kháy được 5 đến 6 cái. Chúng ta đem nhân với 3200.000.000 thì đó chính là tốc độ hình thành lên Y báo và Chánh báo của chúng ta vậy.
Phim nhựa 1 giây chỉ cỏ 24 Hình. Màn Hình vi tính hiện đại hay đường truyền Internet cao cấp hiện nay cũng mới chỉ là 1 giây 300.000 bức hình mà thôi. Vậy mà chúng ta ̣đã thấy như thật rồi.
Đó là Tốc Độ. Còn về Kích Thước thì Nhà Phật cùng có một cách tính như sau:
- Trên đầu nhọn của sợi lông của con Trâu có hạt bụi nằm tại đó mà không bị rơi nhờ do lực hấp dẫn.
- Chia hạt bụi đó làm 7 phần sẽ là hạt bụi nơi đầu nhọn của Lông con dê.
- Chia tiếp làm 7 phẫn sé là hạt bụi trên đầu nhọn của lông con thỏ.
- Chia tiếp làm 7 phần sẽ thành Thủy Trần. Nghĩa là hạt bụi có thể chuyển động tự do giữa các phân tử nước.
- Chia tiếp làm 7 lần Thủy Trần thành hạt Kim Trần. Tức hạt bụi có thể chuyển động tự do giữa các phân tử Kim loại.
- Chia tiếp làm 7 phần Kim Trần chúng ta có hạt Vi Trần. Hạt này rất nhỏ. Chỉ có Bậc A La Hán trớ nên mới thấy được.
- Chia hạt vi trần làm 7 phần chúng ta có hạt Cực Vi Chi Vi.
- Cuối cùng chia hạt Cực Vi chi vi này tiếp làm 7 lần sẽ chính là Hạt Lân Hư Trần. Tức Hàng xóm của Hư Không. Vì nếu chia tiếp sẽ thành Hư Không. Hạt này theo kinh Sách thì chỉ từ Bậc Bồ Tát Bát Địa - Hay còn gọi là Bất Động Địa trở lên mới thấy được. Vì Tâm các Ngài thực sự lắng sâu trong Đại Định nên mới thấy được.
Nghĩa là chỉ có 5 Bậc cuối cùng là : Bát Địa, Cửu Địa, Thập Địa, Thập Nhất Địa và Diệu Giác mới thấy được mà thôi.

Như vậy cả Kích Thước cùng Tốc Độ của Sắc Pháp vi tế chúng ta không có cách gì để có thể tưởng tượng hay luận bàn...
Nên Nơi Cửa Phật chỉ có con Đường Độc Đạo là:
Tín - Giải - Hành - Tự Thực Chứng mà thôi.

Vậy thì TPTS còn viết những điều đó ra đây để làm gì ? không phải chỉ là Hý Luận sao ?

Vì rằng TPTS là người học và Hành Pháp Môn Tịnh Độ. Hay còn gọi là Pháp Môn Niệm Phật A Di Đà.

Trì Danh Niệm Phật chính là Trì Danh Niệm Sắc Pháp Vi Tế nhất này. Khi nào về tới Tây Phương Tịnh Độ. Được gặp Đức Phật A Di Đà rồi thì buông nốt Danh hiệu này là trở về Cố Hương. Hành Giả Tịnh Độ nên nhất hướng ̣̣định nơi Thật Báo Trang Nghiêm Độ theo lời chỉ dạy của Ngài Bồ Tát Đại Thế Chí trong Kinh Lăng Nghiêm:
...Thu nhiếp 6 Căn - Tịnh Niệm tương kế - Nối nhau liền liền.....
.... Nhớ Phật Niệm Phật. Hiện Tiền, Tương Lai Nhất định THẤY PHẬT...

Cuối cùng là ̣lời đề nghị của Đạo Hữu Sotam26 về nội dung:
...Tứ Niệm Xứ chính là Trực chỉ Nhân Tâm.

TPTS nói như vậy là nhằm nhấn mạnh cùng người hữu duyên sự quan trọng đặc biệt của Kinh Tứ Niệm Xứ mà thôi.
Trên thực tế ngay trong buổi thuyết pháp đầu tiên bằng ngôn ngữ Loài Người nơi Nhân Gian này. Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cái mà Nhà Thiền gọi là Trực chỉ Nhân Tâm này rồi.
Cụ thể ở đây khi giảng giải Tứ Diệu Đế. Đức Thế Tôn đã chỉ thẳng hai cánh giới cùng hiện hữu nơi ta.
Một là Cõi Phàm: Tức KHổ và Nguyên Nhân Khổ.
Hai là Cõi Thánh: Niết Bàn và Con Đường tới Niết Bàn.
Hành giả nơi cửa Phật không khó để nhận ra Phương Pháp Trực Chỉ Nhân Tâm khi mà hầu như trong những buổi thuyết giảng. Đức Thế Tôn luôn chỉ bày Phần QUẢ Trước sau đó mới nói tới NHÂN. Tại sao vậy ? Vì Ngài dành cho Hàng Thượng, Thượng Căn nghe tới đó Lĩnh hội ngay. Ta thường gọi là Đốn Ngộ. Phần còn lại không thể lãnh hội được điều Đức Thể Tôn trao cho thì Ngài mới bày tiếp cho cách để tiếp cận từ xa. Ta gọi là Tiệm Tu.
Cụ thể ở đây, Hai Phần đầu của Tứ Diệu Đế Ngài giúp chúng ta nhìn thấu Thân, Tâm, Cảnh Trần... Sau đó Ngài đưa ra Cánh Niết Bàn Tự Tâm là Diệt Đế. Bậc Thượng Thượng Căn họ buông bỏ triệt để ngay lập tức và chứng ngộ Niết Bàn Tự Tâm. Đó là trường hợp của Ngài Kiều Trần Như khi đó. Và cũng là Các Dòng THIỀN sau này, Đặc biệt là Thiền Tông, Thiền Đốn Ngộ...nương theo.....
- 4 Người em còn lại của Ngài Kiều Trần Như không lãnh hội được Ý Chỉ này nên Đức Phật dạy tiếp Đạo Đế để giúp họ tiệm tu. Đây cũng là con đường của những Pháp Môn còn lại au này như> Mật Tông, Tịnh Độ Tông và Nhất là Giáo Tông.

Tương tự như vậy, với Tứ Niệm Xứ người có Thiền Cơ khi Quán Thân - Thọ - Tâm - Pháp Họ sẽ nhận ngay được điều mà Đức Thế Tôn muốn trao cho đó chính là:
Thường - Lạc - Ngã - Tịnh

Cũng như thấy ngay và sống bằng BÁT CHÁNH ̣ĐẠO của chính mình.

Đôi lời trao đổi thiển cận tự tâm. TPTS thành kính đảnh lễ Chư Thiện Tri Thức gần xa chỉ dạy
TPTS xin kính chúc toàn thể Chư Vị Đồng Tu Thân Tâm thường an lạc, luôn tinh tấn trên Đạo Bồ Đề.
Nam Mô A Di Đà Phật
TPTS kính ghi


Nhân duyên - Nghiệp Cảm
Sửa lần cuối bởi Tây Phương Tịnh Sỹ vào ngày 29/07/17 02:49 với 2 lần sửa.

sotam26
Bài viết: 426
Ngày tham gia: 30/01/09 17:14
Giới tính: Nam
Liên hệ:

Re: NHÂN DUYÊN _ NGHIỆP CẢM.

Bài viết chưa xemgửi bởi sotam26 » 26/07/17 11:42

Kính!
Chân thành cảm thán h/h TPTS, có một bài viết công phu, hữu ích . Đã bổ túc một định nghĩa mở rộng về Sắc Pháp trong Đoạn Kinh giữa Phật Bổn sư và Bồ tát Di lặc: Trong Một Niệm (phàm phu).
Kính chúc cả nhà thân tâm thường lạc.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Quay về “Nghiên cứu kinh luận”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách