TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂU VỪA VIÊN TICH

Tin tức Phật giáo năm Châu, thư kêu gọi cứu trợ, từ thiện xã hội, xây dựng ngôi tam bảo, và các tin liên quan đến đời sống hằng ngày kính mời gởi vào đây.

Điều hành viên: kimcang

Nội qui chuyên mục
- Trang nhà không chịu trách nhiệm nội dung bản tin và thư kêu gọi, đề nghị các bạn xác định lại nguồn tin trước khi phát tâm hỗ trợ.
- Nội dung thư kêu gọi phải cung cấp các thông tin sau:
1. Văn bản chính thức kêu gọi của hội đoàn hay chùa.
2. Văn bản kêu gọi cứu trợ phải viết hoặc đánh máy có chữ ký của người đại diện, xin chụp và gởi nguyên bản.
3. Địa chỉ và số điện thoại liên lạc của hội đoàn hay chùa tức là đại diện chính thức có thẩm quyền quyết định.
* Nếu gởi tiền qua tài khoản ngân hàng thì phải sử dụng số tài khoản của hội đoàn hay chùa nơi viết thư kêu gọi, xin miễn sử dụng tài khoản trung gian.

Quay về “Tin tức Phật giáo”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách