Tâm vô ngã

Nghiên cứu học hỏi tư tưởng Phật giáo bắc tông: Câu xá, thành thật, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Du già, pháp tướng tông, trừ hệ bát nhã, thiền và chuyên mục đã có.

Điều hành viên: phuoctuong

Hình đại diện của người dùng
binh
Bài viết: 7803
Ngày tham gia: 22/11/07 11:32
Giới tính: Nam

Tâm vô ngã

Bài viết chưa xemgửi bởi binh » 01/01/18 06:26

Tâm vô ngã

Tại sao nói "ta không có thật" ?
Tại vì ta không thường hằng, bất biến. Mà nếu biến đổi thì ta không còn là ta nữa. Vì vậy ta không có thật.


Thực chất là : Thể chất của ta do các thứ ngoại lai hợp thành. bốn thứ : Đất , nước, gió, lửa đều không phải ta.
Về tinh thần gồm các suy tư, tình cảm, cảm xúc , đều biến đổi và biến đổi rất nhanh. Chúng không thường hằng.
Cho nên dù về thể chất hay tinh thần đều không phải ta. Do đó "TA" không thật có.


Cũng thế. Nếu ta đã như vậy thì người khác cũng như vậy. mọi sinh vật khác cũng đều như vậy. Vì vậy chúng sinh không thật có.
Nếu chúng sinh không thực có thì cảnh giới cũng không, vì chẳng còn ai (người hay vật) để nhận ra chúng.
Nếu có thấy, chỉ là do các giác quan đánh lừa chúng ta mà thôi.


Pháp giới là ảo, nhưng mọi cái ảo đều phải nhờ cái có thực mà hiển hiện. Cũng như con rối phải có tay người tác động mới hoạt động được.
Xem phim phải có màn ảnh, có máy chiếu v.v…mới hiện hình lên đươc.

Cái có thực đó là cái nhận biết của ta, là tánh biết của ta, là tâm của ta.
Tâm ta vốn trống không, nhưng nó có tánh nhận biết cho nên Pháp giới mới hiện lên được.

Vì vậy ta không có ngã, không có một cái tâm riêng cho mỗi người, mà chỉ có một cái tâm chung cho toàn thể chúng sinh. Một cái tâm bao hàm pháp giới mà thôi.
Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần

Hình đại diện của người dùng
binh
Bài viết: 7803
Ngày tham gia: 22/11/07 11:32
Giới tính: Nam

Re: Tâm vô ngã

Bài viết chưa xemgửi bởi binh » 04/01/18 05:33

Thành Phật có nghĩa là trở về cái tâm bất động ấy. Cho nên tu là để trở về.
Vì Tâm ấy là Phật, Tâm ấy là chúng sinh, nên kinh nói " Tâm, Phật, chúng sinh là một".
Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần


Quay về “Phật giáo bắc tông”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách