Tông phái Phật giáo

Mời các bạn, thảo luận tư tưởng cách hành trì của các tông phải Phật Giáo...
Nội qui chuyên mục

- Đối với chúng tôi không có Đại thừa cũng không có tiểu thừa chỉ có người giác ngộ và kẻ chưa giác ngộ. Chúng sanh có nhiều chủng tánh nên Phật nói nhiều pháp môn để độ người. Vì vậy, xin tránh thảo luận vấn để này một cách quá khích, để tránh những kẻ lợi dụng phá hoại Phật Pháp. Mọi người có quyền phổ biến pháp môn mình tu nhưng không có quyền đả phá hay phí báng những pháp môn khác. <br /><br />
- Thiền công án và Bát nhã là hai đề tài nóng bỏng và tế nhị, nếu lạm dụng sẽ trở thành phỉ báng pháp luân, do vậy chỉ có thể thảo luận đề tài này trong mục thiền công án. Xin chớ đi quá xa trong việc nói lý Bát nhã và Thiền công án trong diễn đàn. Nếu thấy hợp cơ duyên các bạn có thể nói chuyện trực tiếp với nhau.
 • Chuyên mục
  Chủ đề
  Bài viết
  Bài viết sau cùng
 • Chủ đề sôi nổi
  Trả lời
  Xem
  Bài viết sau cùng

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách