Chỉ tìm thấy 1615 kết quả

gửi bởi BATKHONG1985
05/07/11 16:44
Chuyên mục: Nhà Riêng
Chủ đề: Hữu Lậu Tịnh Tu Am - Thuốc đặc trị bách bịnh
Trả lời: 114
Xem: 14841

Re: Hữu Lậu Tịnh Tu Am - Mong được các vị đạo hữu giúp đỡ

Dĩ nhiên không phải VO_DANH. Nếu mà là VO_DANH thì những điều VO_DANH nói ở trên sẽ trở thành cuồng ngôn rồi. :))
gửi bởi BATKHONG1985
05/07/11 07:10
Chuyên mục: Nhà Riêng
Chủ đề: Hữu Lậu Tịnh Tu Am - Thuốc đặc trị bách bịnh
Trả lời: 114
Xem: 14841

Re: Hữu Lậu Tịnh Tu Am - Thầy sai rồi!

alphatran đã viết:Mình đang mong được các Thầy các Cô các đạo hữu chia sẻ kinh nghiệm tu học, và nếu ai giúp được mình ngộ thì tốt quá!
Thành kính!
:D
Có một người sẽ giúp cho DH ngộ.

Đừng hỏi VO_DANH, khi ngộ DH sẽ tự biết.
gửi bởi BATKHONG1985
05/07/11 06:56
Chuyên mục: Thủ thỉ tâm tình
Chủ đề: Muốn tự tử?
Trả lời: 34
Xem: 5096

Re: Muốn tự tử?

Nhân KHỔ chưa rõ thì vẫn còn nguy cơ tự tử.
gửi bởi BATKHONG1985
05/07/11 06:46
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: Phàm phu phát nguyện!
Trả lời: 21
Xem: 2575

Re: Phàm phu phát nguyện!

Nguyện thì có nguyện chung và nguyện riêng. Nguyện chung như tứ hoằng thệ nguyện, tức là nguyện theo con đường mà tất cả chư Phật đã trãi qua tức là con đường thành tựu Chánh Đẳng Chánh Giác. Nguyện riêng là những nguyện chi tiết gọi là bản nguyện. Như Đức A Di Đà thì khi xưa có phát 48 đại nguyện c...
gửi bởi BATKHONG1985
04/07/11 19:34
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: Thường đi chùa nhưng tánh tình vẫn không thay đổi.
Trả lời: 7
Xem: 913

Re: Thường đi chùa nhưng tánh tình vẫn không thay đổi.

Như cái áo dính 100 dấu mực mình giặc lần đầu tẩy được 10 dấu mực nhưng mình ít khi thấy như vậy mà chỉ thấy còn 90 dấu mực.
tangbong
gửi bởi BATKHONG1985
03/07/11 22:10
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: Cần được tư vấn! Thường xuyên bị bóng đè thì nên làm thế nào
Trả lời: 64
Xem: 8263

Re: Cần được tư vấn! Thường xuyên bị bóng đè thì nên làm thế nào

Không nên đấu đá, hóa giải nghiệp chướng của bản thân mình là hơn. VHBK trước đây cũng bị bóng đè thường xuyên. Đó chính là nghiệp chướng đã tạo tác trong qua khứ, nay oan gia trái chủ đến đòi. Càng tìm cách đối phó với tư tưởng thù ghét tiêu diệt họ thì chỉ làm gia tăng thêm oán thù. Có thể họ sẽ b...
gửi bởi BATKHONG1985
03/07/11 16:50
Chuyên mục: Nhà Riêng
Chủ đề: Hữu Lậu Tịnh Tu Am - Thuốc đặc trị bách bịnh
Trả lời: 114
Xem: 14841

Re: Hữu Lậu Tịnh Tu Am - Thầy sai rồi!

Mình đọc sách thấy người xưa ngộ vì nhiều cớ lắm, nhưng thấy có đặc điểm là cái ngộ nó có cái duyên trực tiếp từ những sự việc rất nhỏ và gần gũi. Bởi vậy, biết đâu điểm nào đó trong lời của VHBK cũng như các vị khác có thể khiến mình ngộ được thì sao, hoặc ít ra cũng giúp mình mở mang sự hiểu biết...