Chỉ tìm thấy 1398 kết quả

gửi bởi Ma Ha Bát Nhã
24/02/18 01:26
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Mạc pháp biến tướng đồ.
Trả lời: 1
Xem: 556

Mạc pháp biến tướng đồ.

Thật không ngờ thời này có biến tướng như thế này đây:

Ai sáng mắt thì nói cho rõ chỗ công phu này tới chỗ nào trong thiền đốn, có không hiểu thì cũng không sao hết.
Cái này do mạc tận mà ra. Số người tham gia cũng không ít.

gửi bởi Ma Ha Bát Nhã
21/02/18 07:24
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Cứu cứu, ai lấy ra dùm tôi!
Trả lời: 4
Xem: 716

Cứu cứu, ai lấy ra dùm tôi!

MHBN có một thứ, nhờ ai đó lấy ra hộ dùm. Nói chẳng lời. Nghe chẳng tiếng. Ăn chẳng hết no. Uống chẳng hết khát . Ngủ chẳng thèm nằm. Thức chẳng dậy. Đi chẳng bước. Ngồi chẳng tọa. Ném chẳng rơi. Nắm chẳng giữ. Khóc chẳng buồn. Cười chẳng vui. Tìm chẳng có. Tổ chẳng cầu. Phật chẳng lạy. Kinh chẳng x...
gửi bởi Ma Ha Bát Nhã
20/02/18 22:29
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Phật Tánh
Trả lời: 57
Xem: 6094

Re: Phật Tánh

Ôi, viết nhiều quá.. Mà cuối cùng, trong Phật Tính không có một pháp dạy người. Sao sanh ra nhiều thứ quá vậy?
gửi bởi Ma Ha Bát Nhã
20/02/18 17:17
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Cách để ngộ Tánh?
Trả lời: 54
Xem: 4387

Re: Cách để ngộ Tánh?

Hung Duy Nguyen đã viết:"Không trụ vào đâu mà vẫn thấy thanh tịnh tâm" tức là:

"Đi cũng thiền,
Ngồi (nằm đứng) cũng thiền.
Nói nín động tịnh thể an nhiên."

Được như thế là "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm".
tangbong tangbong tangbong

Cần thì có rồi, nhưng còn hơi bị thiếu.
gửi bởi Ma Ha Bát Nhã
20/02/18 16:06
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Bảo Nhậm
Trả lời: 10
Xem: 1314

Re: Bảo Nhậm

Chào bạn Việt Tri. Mhbn không nói sâu chuyện kiến tánh. Mà ở bạn sau khi nhân đc chân thực tại thân mà bạn vẫn cho xem sắc thân là đải thịt thúi, còn sợ vọng tưởng, thì nên xem lại. Đã Thực thấy thì 5 uẩn lại chuyển thành 5 dụng đắc lực của tự tánh. Không xem nó là cái đãi thúi đầy vọng tưởng. Thứ h...
gửi bởi Ma Ha Bát Nhã
20/02/18 02:05
Chuyên mục: Phật giáo và đời sống
Chủ đề: quyển "luận về nhân quả" thầy Chân Quang và Thông Lạc
Trả lời: 15
Xem: 6954

Re: quyển "luận về nhân quả" thầy Chân Quang và Thông Lạc

Tùy căn duyên và pháp tu có phù hợp hay không? Tôi có đọc qua vài bài giảnG và nhận định TÔNG phái PHÁP MÔN của Hòa Thượng. Nhận Thấy Hòa Thượng có kết luận CÓ PHẦN đúng về phần Tu Thiền Tông HIỆN NAY. Các Tông phái khác không chuyện sâu nên không dám kết luận. XIN NHẤN MẠNH LÀ HIỆN NAY. ĐƠN GIẢN HƠ...
gửi bởi Ma Ha Bát Nhã
19/02/18 23:26
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Ngộ Tánh
Trả lời: 18
Xem: 1878

Re: Ngộ Tánh

Chú Hỉ đã viết:Chẳng đắm chấp văn tự gọi là giải thoát?
Có người nói ngược lại, ''ly kinh giảng pháp đồng ma sự.
Thế nào gọi là đúng và thế nào gọi không đúng?

Hay cả hai câu điều giống nhau?

tangbong cafene cafene cafene
Chấp văn tự, chẳng phải của mình.
Chẳng phải vì mình, bất ly kinh.
gửi bởi Ma Ha Bát Nhã
19/02/18 23:18
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Ngộ Tánh
Trả lời: 18
Xem: 1878

Re: Ngộ Tánh

" Đạo là lấy vắng lặng làm thể.
Tu là lấy lìa tướng làm tông. "

Hiểu của MMBN thì thế này:

Thể là Bồ Đề, mà ngay đó các tướng không tướng (không phải hiểu "dứt hết các tướng).
Phật Là Giác, Mê là Chúng Sanh, Mê giác chưa từng đổi, ngay đó tức giác.
gửi bởi Ma Ha Bát Nhã
19/02/18 23:05
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Ngộ Tánh
Trả lời: 18
Xem: 1878

Re: Ngộ Tánh

1. Vả chăng, Đạo là lấy vắng lặng làm thể. Tu là lấy lìa tướng làm tông. Nên kinh nói : Vắng lặng là Bồ-Đề, vì dứt hết các tướng. Phật có nghĩa là giác. Người có tâm giác được Đạo Bồ-Đề nên gọi là Phật. Kinh nói : Lìa tất cả các tướng là danh hiệu chư Phật. Thế mới biết: Có tướng là tướng mà không ...
gửi bởi Ma Ha Bát Nhã
19/02/18 21:47
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Thiền đốn ngộ của Chư Phật.
Trả lời: 33
Xem: 3229

Re: Thiền đốn ngộ của Chư Phật.

7. Gánh nghiệp chúng sanh, tôi biết đạo Phật có Phật Quan Thế Âm, Đức Địa Tạng cứu khổ chúng sanh. Mặc dầu nhân quả vốn công bằng. NHưng Pháp các vị ấy đều là Pháp độ sanh, độ duyên. Từ đó chúng sanh có nhân duyên giải thoát. Đúng là có thể đúng, nhưng nếu nhờ đó mà phải thay đổi cách Khai Thị Ngộ N...
gửi bởi Ma Ha Bát Nhã
19/02/18 21:38
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Thiền đốn ngộ của Chư Phật.
Trả lời: 33
Xem: 3229

Re: Thiền đốn ngộ của Chư Phật.

6. MHBN không bài bác Minh Sư của bạn, bạn có thể cho pháp của bạn thù thắng tối cao cũng được, Minh Sư của bạn là Phật Tại thế cũng được, Pháp Nhĩ Căn Viên Thông là Tối Thắng cũng được. NHưng đó là nhân duyên của bạn và minh sư của bạn. Nhưng xin nên nhớ là dù Pháp đó có thù thắng tốt nhất là tâm b...