Chỉ tìm thấy 168 kết quả

gửi bởi Admin I
26/06/11 20:56
Chuyên mục: Chào Nhau Thân Ái
Chủ đề: Nội quy diễn đàn
Trả lời: 0
Xem: 42253

Nội quy diễn đàn

Mục Đích và Hoạt Động Diễn đàn Phật Pháp được thành lập bởi hai chúng xuất gia và tại gia trong và ngoài nước, mục đích KẾ THỪA - BẢO TỒN - PHÁT TRIỂN Phật giáo Việt, không phân biệt tông phái và làm nơi học hỏi, giao lưu cho những người con Phật. Tôn chỉ là đại chúng hòa hợp, sinh hoạt trên tinh t...
gửi bởi Admin I
06/06/10 11:32
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: Niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương Cực Lạc ?
Trả lời: 17
Xem: 3278

Re: Niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương Cực Lạc ?

Muốn Tu Niệm Phật Tam Muội Thì Phải Có Đạo Tràng Thanh Tịnh Mới Có Thể Thành Công. Trong Kinh Quán Phật Tạm Muội Hải Có Dạy Pháp Niệm Phật Tam Muội Nhưng Nếu Không Đầy Đủ Phương Tiện Thì Khó Thành Tựu. Kết Thất Tu Tập Miên Mật. Liên Tục Niệm Phật Không Gián Đoạn Trong Tất Cả Thời Gian Không Bị Ngoạ...
gửi bởi Admin I
06/06/10 11:05
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: Thế Nào Là Lời Chánh Thế Nào Là Lời Tà?
Trả lời: 12
Xem: 2501

Re: Thế Nào Là Lời Chánh Thế Nào Là Lời Tà?

Tâm Thật Muốn Tu Học Theo Phật Pháp Thì Không Cần Dùng Lời Lẽ văn Hoa Trau Chuốt Thì Là Lời Lành. Tâm Phỉ Báng Chê Bai Phật Pháp Chỉ Vì Muốn Tranh Luận Nói Trái Kinh Luật Luận Thì Dù Lời Lẽ Có Văn Hoa Lý Luận Có Cao Siêu Đều Là Lời Tà. Thời Mạt Pháp Tà Ma Hưng Thịnh Nên Có Nhiều Tà Thuyết Ra Đời Mê...
gửi bởi Admin I
06/06/10 08:53
Chuyên mục: Thắc mắc - ý kiến
Chủ đề: Hãy xem lại một lần.
Trả lời: 15
Xem: 3305

Re: “Ta” và “Của Ta” hãy để ở nhà

Là Phật Tử Dù Cho Là Chứng Thánh Quả Như Chư Bồ Tát, Tổ Xưa Mà Khi Làm Luận Giải Cũng Phải Y Theo Kinh Luật Luận Không Ai Ngoại Lệ. Ngay Cả Các Vị Thiền Sư Trung Hoa Dù Khi Dạy Chúng Có Dùng Các Phương Tiện Kỳ Đặc Nhưng Khi Làm Các Luận Giải Đều Y Theo Kinh Luật Luận, Các Luận Và Ngữ Lục Của Chư Thi...
gửi bởi Admin I
05/06/10 20:20
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: Thế Nào Là Lời Chánh Thế Nào Là Lời Tà?
Trả lời: 12
Xem: 2501

Thế Nào Là Lời Chánh Thế Nào Là Lời Tà?

Thế Nào Là Lời Chánh Thế Nào Là Lời Tà? Không Phải Hễ Dùng Lời Hòa Nhã Ngọt Dịu Êm Ái Mà Là Lời Chánh Có Khi Lời Ngọt Dịu Mà Loại Là Lời Tà. Như Có Người Rủ Người Khác Đi Bài Bạc Thì Nói Nghe Ngọt Dịu Êm Tai Nhưng Hậu Quả Là Đưa Đến Khổ Đau. Thầy Giáo Dạy Học Thấy Học Trò Lười Biếng Thì Chê Trách M...
gửi bởi Admin I
05/06/10 18:15
Chuyên mục: Linh ứng Phật pháp và Kinh Nghiệm Tu Tập
Chủ đề: MẤT THẦN THÔNG VÌ KIÊU NGẠO
Trả lời: 6
Xem: 2879

Re: MẤT THẦN THÔNG VÌ KIÊU NGẠO

Tu Đạo Quan Trọng Là Phải Kính Trọng Thiện Tri Thức Nhất Là Đối Với Bổn Sư.

Bất Kính Với Bổn Sư Như Là Bất Kính Với Chư Phật.

Dù Tu Cao Đến Mấy Vẫn Phải Kính Trọng Bổn Sư.
gửi bởi Admin I
05/06/10 18:12
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: Đề Thi Phật Pháp? Mời vào!
Trả lời: 206
Xem: 22385

Re: Đề Thi Phật Pháp? Mời vào!

Tất Cả Chúng Ta Khi Tham Gia Diễn Đàn Phật Giáo Là Đều Muốn Tìm Hiểu Phật Pháp Thì Việc Cần Thiết Là Phải Y Cứ Theo Kinh Luật Luận . Kinh Luật Luận Của Đức Phật Dạy Rất Sâu Xa Mà Ngày Nay Các Nhà Bác Học Nổi Tiếng Thế Giới Cũng Bắt Đầu Nghiên Cứu Thấy Rất Đúng. Đức Phật Dạy Không Gian Thời Gian Đều ...
gửi bởi Admin I
05/06/10 05:41
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: Phật bảo Vô Thường !
Trả lời: 19
Xem: 3052

Re: Phật bảo Vô Thường !

Vô Thường Nghĩa Là Biến Đổi Không Ngừng.

Không Có Hiện Tượng Nào Trong Khắp Vũ Trụ Không Bị Vô Thường Chi Phối.
gửi bởi Admin I
05/06/10 05:27
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Phương Tiện Khai Thị - Lão Hòa Thượng Hư Vân
Trả lời: 21
Xem: 3357

Re: Phương Tiện Khai Thị - Lão Hòa Thượng Hư Vân

Đốn Ngộ Tiệm Tu Là Nói Ngộ Lý Thấy Tánh Nhưng Vẫn Phải Tu Tập Các Công Đức Để Dứt Sạch Tập Khí Phiền Não.

Đốn Ngộ Như Biết Trong Quặng Có Vàng Tiệm Tu Là Lọc Quặng Bỏ Tạp Chất Lấy Ra Vàng Ròng.
gửi bởi Admin I
04/06/10 13:13
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: Đề Thi Phật Pháp? Mời vào!
Trả lời: 206
Xem: 22385

Re: Đề Thi Phật Pháp? Mời vào!

Kinh nào cũng nói có khổ,có vô minh...Còn Bát nhã tâm kinh nói không có khổ,không có vô minh...vậy là Nói Trái Kinh Luật Kinh Bát Nhã Nói Vô Vô Minh Diệt Vô Vô Minh Tận, Vô Lão Tử Diệt Vô Lão Tử Tận Là Nói Vô Minh Cho Đến Lão Tử là Không Có Tự Tánh Không Phải Là Nói Không Có Vô Minh. Không Thật Có ...
gửi bởi Admin I
04/06/10 13:08
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: Đề Thi Phật Pháp? Mời vào!
Trả lời: 206
Xem: 22385

Re: Đề Thi Phật Pháp? Mời vào!

Vậy nó khác với Chân Ngã của Ấn giáo ở chỗ nào ?
Chân Ngã Của Ấn Độ Giáo Là Như Thế Nào?
Cho rằng các pháp là vô sanh,thế sao ai cũng thấy các pháp đều có sanh diệt ??
Sóng Có Sanh Diệt Tánh Ướt Chư Từng Sanh Diệt?

Nói Sanh Diệt Là Nói Sóng, Nói Vô Sanh Là Nói Tánh Ướt
gửi bởi Admin I
04/06/10 03:47
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: Niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương Cực Lạc ?
Trả lời: 17
Xem: 3278

Re: Niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương Cực Lạc ?

Có người nói niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương, chắc là... đúng thế. Không biết có ai ngồi nổi không ? Không biết họ có ngủ không ? Hì hì ! Có ai trong đây dám phát nguyện không ? Niệm Phật Nhất Tâm Không Có Tạp Niệm Liên Tục Không Gián Đoạn Trong 7 Ngày Thì Thấy Được Phật Hiện Thân. Không Ph...