Chỉ tìm thấy 3712 kết quả

gửi bởi Thánh_Tri
31/10/15 19:56
Chuyên mục: Phật giáo và đời sống
Chủ đề: Pháp môn tu tập nào là nên theo nhất !!!
Trả lời: 41
Xem: 2961

Re: Pháp môn tu tập nào là nên theo nhất !!!

Huyền Bạch bấy lâu không gặp, nay đã hiểu nhiều về đạo Phật thật sự rồi đó (chính do sự trãi nghiệm thực hành cho bản thân mà được). Đáng khen, chúc mừng! Cứ thế mà sống, cứ thế mà tu, cứ thế mà làm. Từng bước một mà đi. Hãy sống đúng nhân quả để mang lại đời sống an vui hạnh phúc hiện tại và làm nề...
gửi bởi Thánh_Tri
24/10/15 06:14
Chuyên mục: Phật giáo và đời sống
Chủ đề: Pháp môn tu tập nào là nên theo nhất !!!
Trả lời: 41
Xem: 2961

Re: Pháp môn tu tập nào là nên theo nhất !!!

Người Phật Tử tại gia nên sống đúng với Nhân Quả là tốt nhất rồi, chứ còn tìm kiếm pháp nào nữa. Nên theo bài kệ nầy mà tu: Những việc ác chớ có làm Những việc lành cần nên làm Tự giữ tâm ý trong sạch Đó là lời dạy chư Phật - Kinh Pháp Cú Chư ác mạc tác Chúng thiện phụng hành Tự tịnh kỳ ý Thị chư Ph...
gửi bởi Thánh_Tri
23/07/15 07:29
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: Ai làm ra Phật Tính?
Trả lời: 179
Xem: 15569

Re: Ai làm ra Phật Tính?

Hỏi: Ai làm ra phật tính? Đáp: Tâm ông làm ra phật tính? Hỏi: Tại sao tâm tôi làm ra phật tính? Đáp: Bởi vì tâm ông vọng khởi về phật tính. Hỏi: Còn nếu tôi không khởi tâm về phật tính? Đáp: Không khởi tâm về nó thì đâu cần phải hỏi nó. Hỏi: Vậy rốt cuộc là có phật tính hay không có? Đáp: Khi nào ôn...
gửi bởi Thánh_Tri
23/07/15 07:12
Chuyên mục: Thiền và giáo lý Phật giáo Nam truyền
Chủ đề: CÓ THỂ BẠN SẼ BỊ SỐC KHI ĐỌC ĐIỀU NÀY.....
Trả lời: 20
Xem: 3591

Re: CÓ THỂ BẠN SẼ BỊ SỐC KHI ĐỌC ĐIỀU NÀY.....

Tâm là ông Họa công vẽ nên thiên đường mà cũng là chủ nhân tạo ra địa ngục. Do vậy kinh Hoa Nghiêm nói "Tất cả do tâm tạo". Kinh Pháp cú cũng nói: "Tâm làm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu các pháp, nếu tâm nghĩ ác, miệng nói lời ác, thân làm điều ác thì quả khổ đau (địa ngục) sẽ theo như xe theo chân ...
gửi bởi Thánh_Tri
19/07/15 07:51
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: Ngày và Đêm ở Cõi Cực Lạc?
Trả lời: 24
Xem: 1932

Re: Ngày và Đêm ở Cõi Cực Lạc?

"Lại còn đây nữa, ông Xá-lỵ-phất, nước đức Phật kia thường trổi âm nhạc của các cõi trời; đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời, thường thường rải xuống hoa mạn-đà-la. Chúng sinh cõi ấy cứ sáng sớm ra, đem những lẳng hoa, đựng nhiều hoa quý, cúng dường chư phương mười vạn ức Phật. Và trong giây lát...
gửi bởi Thánh_Tri
29/06/15 22:19
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: Rất mong các bậc thiện hữu sáng suốt khai thi
Trả lời: 37
Xem: 5977

Re: Rất mong các bậc thiện hữu sáng suốt khai thi

NK co Duyên mới được trao đổi cùng vị Thầy đó, cách nói của thầy như thầy Từ Thông, NK cũng đặt ra một số câu hỏi xoay quanh tu Niệm Phật và được thầy chỉ bày rất cụ thể và được dẫn dắt vào Bát Nhã để phá trừ các Tướng, hiểu thế nào là Tánh Không, vô thường, vô ngã...... Khi được nghe thuyết giảng ...
gửi bởi Thánh_Tri
23/04/15 04:47
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Thị chư pháp không tướng
Trả lời: 83
Xem: 8954

Re: Thị chư pháp không tướng

"Thị Chư Pháp Không Tướng" là đúng. Chữ "Không" nầy chính là ngoài tầm ý thức.... tức là Bát Nhã Không... thấy mọi sự vật hiện tượng bằng chính nó mà không qua vọng thức phân biệt. Như miền Nam thì gọi là ly, Trung thì gọi là tách, Bắc thì gọi là cốc... nhiều danh từ mà thật nó là nó chứ nó có là ly...
gửi bởi Thánh_Tri
22/04/15 17:44
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Thiền đốn ngộ của Chư Phật.
Trả lời: 33
Xem: 3572

Re: Thiền đốn ngộ của Chư Phật.

Làm sao các bạn mở con mắt tâm để nhìn thấy sự thật của khổ đau, sự thật của sanh lão bệnh tử, sự thật của sự luân hồi để mà tránh? Nếu mắt tâm đã mở thì chẳng thấy khổ cùng vui, chẳng thấy sinh cùng tử. Đã không khổ vui cũng không sinh tử thì lấy gì để Tránh? Nên biết hỏi tức là khổ vui sinh tử rồ...
gửi bởi Thánh_Tri
12/04/15 06:46
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Thị chư pháp không tướng
Trả lời: 83
Xem: 8954

Re: Thị chư pháp không tướng

Khi xưa vị thầy bắc truyền của tôi cũng từng dịch giải ''Bát Nhã Tâm kinh' nhưng cuối cùng rồi bị dính mắc, thầy nói với tôi '' Phi tưởng phi phi tưởng '' là Niết bàn, nhưng tôi đã đọc qua quyển '' Đức Phật và Phật pháp '' trong đó có ghi rõ Đức Bồ Tát đã từng chứng tầng thiền này và Ngài nhận biết...
gửi bởi Thánh_Tri
10/04/15 04:49
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Thị chư pháp không tướng
Trả lời: 83
Xem: 8954

Re: Thị chư pháp không tướng

Thầy Thánh_Tri sắp xuất gia rồi VÔ đây làm chi, nói KHÔNG nhưng lại VÔ. Mấy Đạo Hữu thử Thầy Thánh_Tri thì phải. Thôi Cát Tường vào nói chút thôi không biết, không hiểu gì hết :-P . À TT chưa xuất gia. Vì một chút việc nhà cần phải giải quyết cho xong nên Hè năm sau mới đi. Tại alphatran nhả ý hỏi ...
gửi bởi Thánh_Tri
09/04/15 17:13
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Thị chư pháp không tướng
Trả lời: 83
Xem: 8954

Re: Thị chư pháp không tướng

XÁ LỢI TỬ! THỊ CHƯ PHÁP KHÔNG TƯỚNG, BẤT SANH BẤT DIỆT, BẤT CẤU BẤT TỊNH, BẤT TĂNG BẤT GIẢM, THỊ CỐ KHÔNG TRUNG VÔ SẮC, VÔ THỌ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC, VÔ NHÃN, NHĨ, TỶ, THIỆT, THÂN, Ý, VÔ SẮC THINH, HƯƠNG, VỊ, XÚC, PHÁP, VÔ NHÃN GIỚI NÃI CHÍ VÔ Ý THỨC GIỚI : Đoạn nầy chữ VÔ thí dụ như cây chổi để quét ...
gửi bởi Thánh_Tri
09/04/15 16:03
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Thị chư pháp không tướng
Trả lời: 83
Xem: 8954

Re: Thị chư pháp không tướng

Thể Tánh của vạn pháp là KHÔNG. Cho nên cái tướng chân thật của vạn pháp là Không, cho nên gọi là THẬT TƯỚNG BÁT NHÃ. Nếu cho rằng vạn pháp có Tướng KHÔNG qua câu "tướng không của mọi pháp" thì kẹt. Cho: Vạn pháp là có Vạn pháp là không Vạn pháp là cũng có cũng không Vạn pháp là không có không không...