Chỉ tìm thấy 1818 kết quả

gửi bởi kimcang
29/07/14 17:47
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: Cộng nghiệp và máy bay rơi MH17
Trả lời: 10
Xem: 1005

Re: Cộng nghiệp và máy bay rơi MH17

Kinh Ưu Bà Tắc Giới nói rõ về Cộng Nghiệp và Biệt Nghiệp. Cộng Nghiệp là nói nhiều cá nhân tạo chung một loại nghiệp có thể là đồng thời đồng chổ, có thể là khác thời, khác chổ...đến khi nghiệp chín mùi thì thọ cùng một quả báo. Tuy nhiên nặng nhẹ có khác tùy theo cái Nhân và Phước của mỗi cá nhân. ...
gửi bởi kimcang
29/07/14 17:35
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: TRỘM PHÁP LÀ THẾ NÀO?
Trả lời: 207
Xem: 11961

Re: TRỘM PHÁP LÀ THẾ NÀO?

Trộm Pháp trong Mật Tông nói là khi chưa Thọ Quán Đảnh chưa được Gia Trì của Kim Cang Thượng Sư mà tự ý trì tụng Chân Ngôn, lập đàn, tập các nghi quỹ... Mật Tông chia làm 4 bậc đó là Tác Mật, Nghiệp Mật, Du Già Mật, Tối Thượng Du Già Mật Mật Pháp lại có 2 loại Ngoại Mật và Nội Mật. Tác Mật và Nghiệp...
gửi bởi kimcang
29/07/14 17:04
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Niệm Phật pháp môn đệ nhất
Trả lời: 171
Xem: 11679

Re: Niệm Phật pháp môn đệ nhất

Vãng Sanh Hạ Hạ Phẩm cũng là vào vị Bồ Tát rồi. Vãng Sanh rồi thì chỉ tiến tu thành Phật không còn thối lui. Pháp Môn Niệm Phật cần phải đủ Tín Hạnh Nguyện chỉ Tín Hạnh mà Không Nguyện Vãng Sanh thì chẳng được Vãng Sanh. Tu Thiền muốn không đọa Luân Hồi thì phải Kiến Tánh như các vị Tổ Thiền Tông nế...
gửi bởi kimcang
28/07/14 17:45
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Niệm Phật pháp môn đệ nhất
Trả lời: 171
Xem: 11679

Re: Niệm Phật pháp môn đệ nhất

Tướng Niệm Phật và Lý Nhất Chân Pháp Giới là Pháp Niệm Phật dạy cho Bồ Tát. Phương Pháp Niệm Phật mà Các Tổ Tịnh Độ thường dạy là Trì Danh Niệm Phật đây là pháp niệm Phật cho tất cả mọi căn cơ. Tổ Thiện Đạo, Tổ Huễ Viễn chỉ dạy Trì Danh Niệm Phật chứ không nói Lý Pháp Thân Nhất Chân Pháp Giới. Tu hà...
gửi bởi kimcang
24/07/14 15:51
Chuyên mục: Thông Báo Của Ban Điều Hành
Chủ đề: CHỮ KÍ QUẢNG CÁO - XÓA NICK
Trả lời: 33
Xem: 16429

Re: CHỮ KÍ QUẢNG CÁO - XÓA NICK

Danh Từ Phật Giáo Nguyên Thủy vốn là vô nghĩa bởi vì cả hai nhánh Phật Giáo Nam Truyền và Phật Giáo Bắc Truyền đều là từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Giáo có 2 nhánh đó là Phật Giáo Nam Truyền và Phật Giáo Bắc Truyền. Kinh Điển Phật Giáo Nam Truyền và Bắc Truyền đều là từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ...
gửi bởi kimcang
24/07/14 04:05
Chuyên mục: Thông Báo Của Ban Điều Hành
Chủ đề: CHỮ KÍ QUẢNG CÁO - XÓA NICK
Trả lời: 33
Xem: 16429

Re: XIN ĐỪNG CHIA ĐẠO PHẬT THÀNH NHIỀU TÔNG PHÁI NỮA

Đạo Phật chỉ có một vị giải thoát nhưng pháp hành thì có sai khác tùy căn cơ vì vậy mà có nhiều pháp môn. Phật Tử thì nên tự thực hành rồi hãy lo đến việc tu hành của người khác. Trong Phật Giáo có Thiền Tịnh Mật ai muốn tu sao cũng là do căn cơ chẳng nên vì bản ngã của mình mà cho là pháp môn mình ...
gửi bởi kimcang
23/07/14 18:06
Chuyên mục: Thông Báo Của Ban Điều Hành
Chủ đề: CHỮ KÍ QUẢNG CÁO - XÓA NICK
Trả lời: 33
Xem: 16429

Re: XIN ĐỪNG BÀI BÁC TỊNH ĐỘ VÀ BẮC TÔNG

Nội qui của diễn đàn đã rất rõ rồi, VHBK không nhắc lại nữa. Không hiểu sao một số người bị đuổi hết lần này đến lần nọ, rồi cứ nhảy vào tiếp tục pjir báng Tịnh Độ Tông cho bằng được. =P~ VHBK sẽ không khoan nhượng nữa. Đành chịu vậy thôi, mong các vị bị khóa nick thông cảm và đừng vào đây để chống...
gửi bởi kimcang
23/07/14 15:48
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Gởi Các DH Nam Tông và Thiền Tông
Trả lời: 0
Xem: 611

Gởi Các DH Nam Tông và Thiền Tông

Gởi Các DH Nam Tông và Thiền Tông Các DH theo Nam Tông và Thiền Tông thì nên vào trong chuyên mục Nam Truyền và Thiền Tông mà thảo luận. Các DH không chịu vào chuyên mục Nam Truyền và Thiền Tông sẵn có mà cứ vào Chuyên Mục Tịnh Độ viết bài bài báng. Các DH tu Thiền thì cứ vào trong chuyên mục Thiền ...
gửi bởi kimcang
23/07/14 15:39
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH
Trả lời: 27
Xem: 2002

Re: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH

Các DH mà hay bài báng Tịnh Độ hãy tự xét mình tu tập đến đâu hay chỉ là biết Hý Luận.

Nói Lý Cao Sâu mà Hạnh chưa đến chỉ là Ngã Mạn.

KC sẽ khóa chủ đề này lại sao này có DH nào còn viết bài bài báng Tịnh Độ thì KC sẽ di chuyển vào chuyên mục Các Bài Di Chuyển.
gửi bởi kimcang
23/07/14 15:34
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH
Trả lời: 27
Xem: 2002

Re: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH

Các DH nào không tu Tịnh Độ mà lại lấy giáo lý Nam Truyền và Thiền Tông thì hãy vào trong chuyên Mục Giáo Nam Truyền và Thiền Tông mà thảo luận.

Diễn Đàn này có đầy đủ các chuyên mục mà sao các DH cứ khăng khăng vào trong chuyên Mục Tịng Độ viết bài phỉ báng.
gửi bởi kimcang
22/07/14 16:34
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Thưa các Mod.
Trả lời: 45
Xem: 2522

Re: Thưa các Mod.

Chư Phật Thể Tướng Dụng bình đẳng nhưng thị hiện giáo hóa có sai biệt chẳng đồng. Mỗi mỗi Đức Phật thị hiện đều tùy theo căn tánh của chúng sanh mà nói pháp cho nên pháp dạy ra đó không giống nhau. Trong Kinh Đại Bảo Tích nói chỉ có ở thế giới 5 trược thì Chư Phật mới nói Kim Cương Pháp Tâm Duyên Đà...
gửi bởi kimcang
22/07/14 16:17
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Thưa các Mod.
Trả lời: 45
Xem: 2522

Re: Thưa các Mod.

Pháp Trì Danh Niệm Phật là do Đức Phật cùng Chư Tổ Tịnh Độ truyền dạy. Từ Tổ Huệ Viễn cho đến Tổ Ấn Quang thì không có Tổ nào dạy Niệm Tự Tánh Di Đà cả mà các Ngài ai ai cũng chỉ là Trì Danh Niệm Phật . Niệm Tự Tánh Di Đà là nói cảnh giới của các Bậc Bồ Tát trong Thập Địa không phải là của Phàm Phu...