Chỉ tìm thấy 7491 kết quả

gửi bởi binh
15/12/17 06:23
Chuyên mục: Tùy bút, hồi Ký, nhật ký và Truyện Phật Giáo
Chủ đề: NGỤ NGÔN THIỀN
Trả lời: 24
Xem: 113

Re: NGỤ NGÔN THIỀN

Tay chỉ mặt trăng Chú chó của thiền sư rất thích những buổi đi dạo chiều với thiền sư. Chú thường phóng tới trước, lượm cây gậy, ngoắt đuôi chạy trở lại, và chờ trò chơi khác. Chiều nay, thiền sư cho đồ đệ xuất sắc nhất của mình cùng đi. Anh trò thông minh đến nỗi bối rối vì những mâu thuẫn trong ki...
gửi bởi binh
15/12/17 06:18
Chuyên mục: Kinh Luật Luận
Chủ đề: KINH ĐẠI BẢO TÍCH
Trả lời: 879
Xem: 8068

Re: KINH ĐẠI BẢO TÍCH

Bấy giờ Tu Bi Phạm Thiên hỏi Hải Huệ Bồ Tát rằng : "Bạch Đại Sĩ ! Nói là Phật pháp ấy, thế nào gọi là Phật pháp ?". Hải Huệ đại Bồ Tát nói : "Thưa Thiên Tử ! Phật pháp ấy tên là tất cả pháp. Tất cả pháp ấy tên là Phật pháp. Như Phật pháp tánh tức là tất cả pháp tánh. Như tất cả pháp t...
gửi bởi binh
15/12/17 06:05
Chuyên mục: Kinh Luật Luận
Chủ đề: KINH ĐẠI BẢO TÍCH
Trả lời: 879
Xem: 8068

Re: KINH ĐẠI BẢO TÍCH

Đức Thế Tôn bảo Hải Huệ đại Bồ Tát : "Nầy thiện nam tử ! Lúc đức Cần Tinh Tiến Như Lai nói pháp tinh tiến như vậy có vô lượng Bồ Tát được Vô sanh pháp nhẫn. Hiện nay trong pháp hội này cũng có năm ngàn Bồ Tát được Vô sanh pháp nhẫn, bảy ngàn thiên nhơn phát tâm Vô thượng Bồ đề. Nầy thiện nam t...
gửi bởi binh
14/12/17 05:33
Chuyên mục: Tùy bút, hồi Ký, nhật ký và Truyện Phật Giáo
Chủ đề: NGỤ NGÔN THIỀN
Trả lời: 24
Xem: 113

Re: NGỤ NGÔN THIỀN

Quân bình của thiên nhiên Thiền sư nhái bén thông thái đang giảng dạy cho lũ nhái con nghe về sự quân bình của thiên nhiên. - Các cháu có thấy con ruồi kia đang ăn con nhặng không? Còn giờ thì (đớp một cái) bác ăn ruồi. Đây đều là bộ phận nằm trong sự an bài qui mô của mọi vật. Một chú nhái trầm tư ...
gửi bởi binh
14/12/17 05:30
Chuyên mục: Kinh Luật Luận
Chủ đề: KINH ĐẠI BẢO TÍCH
Trả lời: 879
Xem: 8068

Re: KINH ĐẠI BẢO TÍCH

Đức Thế Tôn bảo Hải Huệ đại Bồ Tát : "Nầy thiện nam tử ! Lúc đức Cần Tinh Tiến Như Lai nói pháp tinh tiến như vậy có vô lượng Bồ Tát được Vô sanh pháp nhẫn. Hiện nay trong pháp hội này cũng có năm ngàn Bồ Tát được Vô sanh pháp nhẫn, bảy ngàn thiên nhơn phát tâm Vô thượng Bồ đề. Nầy thiện nam tử...
gửi bởi binh
13/12/17 06:24
Chuyên mục: Tùy bút, hồi Ký, nhật ký và Truyện Phật Giáo
Chủ đề: NGỤ NGÔN THIỀN
Trả lời: 24
Xem: 113

Re: NGỤ NGÔN THIỀN

Dấu mực trên trán Sư tu hành rất tinh tấn nhưng lại gặp trục trặc về lòng dục khó ngăn, sợ phạm giới, bèn đến than với thầy mỗi khi sư vào sâu trong định lại có người con gái rất khêu gợi xuất hiện. Vị thầy trao sư cây bút lông chấm mực sẵn: - Đây! Lần sau cô ta còn làm rộn, con đánh dấu thập lớn tr...
gửi bởi binh
13/12/17 06:22
Chuyên mục: Kinh Luật Luận
Chủ đề: KINH ĐẠI BẢO TÍCH
Trả lời: 879
Xem: 8068

Re: KINH ĐẠI BẢO TÍCH

Nầy thiện nam tử ! Vô lượng kiếp quá khứ có đức Phật Thế Tôn hiệu Cần Tinh Tiến Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn, quốc độ tên Thiện Kiến, kiếp ấy tên Hoa Tụ. Lúc ấy đại thủy tràn đầy cả thế giới...
gửi bởi binh
12/12/17 05:52
Chuyên mục: Tùy bút, hồi Ký, nhật ký và Truyện Phật Giáo
Chủ đề: NGỤ NGÔN THIỀN
Trả lời: 24
Xem: 113

Re: NGỤ NGÔN THIỀN

Người mẹ mệt mỏi - Mẹ ơi, con muốn phát điên rồi. Cô gái tâm sự cùng mẹ khi cô đã hết sức mệt mỏi với bổn phận làm mẹ. Bà mẹ bảo: - Chắc chắn là con làm quá nhiều rồi đa. - Hai đứa nhóc, lại không có người phụ. Con mệt đừ, đầu quay mòng mòng mẹ à. - Cưng ạ, mẹ biết là mệt lắm, nhưng con sẽ nhìn lại ...
gửi bởi binh
12/12/17 05:48
Chuyên mục: Kinh Luật Luận
Chủ đề: KINH ĐẠI BẢO TÍCH
Trả lời: 879
Xem: 8068

Re: KINH ĐẠI BẢO TÍCH

Này Xá Lợi Phất ! Như trận mưa nước một vị, rơi xuống rồi thì tùy theo đất mà có các thứ vị. Một giải thoát trí của đại Bồ Tát cũng vậy, theo căn tánh của các chúng sanh mà nói nhiều pháp sai khác. Này Xá Lợi Phất ! Như dưới cây Diêm Phù có bùn hoàng kim, trong bùn này có các loại báu quý. Trong vô ...
gửi bởi binh
11/12/17 06:37
Chuyên mục: Tùy bút, hồi Ký, nhật ký và Truyện Phật Giáo
Chủ đề: NGỤ NGÔN THIỀN
Trả lời: 24
Xem: 113

Re: NGỤ NGÔN THIỀN

Chờ cứu Vị sư nọ rất thánh thiện, sống một mình nơi vùng hay bị lụt, về những tháng gió mùa, vùng này thật nguy hiểm. Lúc ấy nước dâng cao, nhiều người đến cảnh giác vị sư nên di tản, nhưng ông nhất quyết không chịu rời lều. Từng đoàn người di tản đến khuyên, ban cứu hộ địa phương đem xe bò đến kêu ...
gửi bởi binh
11/12/17 06:35
Chuyên mục: Kinh Luật Luận
Chủ đề: KINH ĐẠI BẢO TÍCH
Trả lời: 879
Xem: 8068

Re: KINH ĐẠI BẢO TÍCH

Nầy thiện nam tử ! Nếu Bồ Tát trước ngã thì tăng thêm ma sự. Đại Bồ Tát cũng biết có ngã cũng biết vô ngã, cũng biết có pháp chẳng phải có ngã chẳng phải vô ngã, biết như vậy thì không có một pháp nào tăng giảm. Vì tất cả chúng sanh bị vô minh che trùm nên Bồ Tát vì họ mà muốn trang nghiêm vô thượng...
gửi bởi binh
10/12/17 04:20
Chuyên mục: Tùy bút, hồi Ký, nhật ký và Truyện Phật Giáo
Chủ đề: NGỤ NGÔN THIỀN
Trả lời: 24
Xem: 113

Re: NGỤ NGÔN THIỀN

Khỉ ! Một vị thầy nổi tiếng dẫn học sinh vào rừng, đến một khoảng trống khỉ rừng thường ở. Ông lấy trái bầu rỗng ruột, đục một lỗ nhỏ, cho xôi ngọt vào (món ăn thích khẩu của khỉ). Xong, ông cột trái bầu vào cây cọc và cùng cả lớp đứng đợi. Có con khỉ lớn đi đến, hỉnh mũi đánh hơi mùi xôi, cho tay v...

Chọn tìm kiếm nâng cao