Thông tin cá nhân của Thích Huệ Viên

Tên tài khoản:
Thích Huệ Viên
Danh hiệu:
Điều Hành Viên
Tuổi:
64
Nhóm:
Giới tính:
Nam

Liên hệ Thích Huệ Viên

Thống kê thành viên

Ngày:
17/07/07 08:12
Lần hoạt động trước:
21/02/08 04:18
Số bài viết:
160 | Tìm các bài viết của thành viên
(0.18% trong tổng số bài viết / 0.03 bài viết/ngày)
Chuyên mục hoạt động tích cực:
Phật học tổng quát
(112 bài viết / 70.00% trong tổng số bài viết của thành viên này)
Chủ đề hoạt động tích cực:
CĐC(1)-CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO.
(55 bài viết / 34.38% trong tổng số bài viết của thành viên này)

Chữ ký cá nhân

"Nhứt thiết hữu vi pháp.
Như mộng huyễn bào ảnh.
Như lộ diệc như điện,
ưng tác như thị quán."

http://daitangkinhvietnam.org
http://daitangkinhvietnam.org/tudien
http://daitangkinhvietnam.org/diendan