Thông tin cá nhân của phuoctuong

Hình đại diện của người dùng
Điều Hành Viên
Tên tài khoản:
phuoctuong
Nhóm:

Liên hệ phuoctuong

Thống kê thành viên

Ngày:
14/11/07 12:06
Lần hoạt động trước:
20/11/20 06:40
Số bài viết:
723 | Tìm các bài viết của thành viên
(0.81% trong tổng số bài viết / 0.15 bài viết/ngày)
Chuyên mục hoạt động tích cực:
Phật giáo bắc tông
(484 bài viết / 66.94% trong tổng số bài viết của thành viên này)
Chủ đề hoạt động tích cực:
BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO GIÁC NGỘ
(42 bài viết / 5.81% trong tổng số bài viết của thành viên này)

Chữ ký cá nhân

NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA