Thông tin cá nhân của kythuatvien

Tên tài khoản:
kythuatvien
Nhóm:

Liên hệ kythuatvien

Thống kê thành viên

Ngày:
08/10/07 12:18
Lần hoạt động trước:
-
Số bài viết:
110 | Tìm các bài viết của thành viên
(0.12% trong tổng số bài viết / 0.02 bài viết/ngày)
Chuyên mục hoạt động tích cực:
Thông Báo Của Ban Điều Hành
(31 bài viết / 28.18% trong tổng số bài viết của thành viên này)
Chủ đề hoạt động tích cực:
Xin thông báo lỗi kỹ thuật tại đây
(16 bài viết / 14.55% trong tổng số bài viết của thành viên này)

Chữ ký cá nhân

Tâm bất động giải thoát chính là mục đích cuối cùng của đời sống phạm hạnh này. MN. 30

Nếu một ai dụng ý làm thân, khẩu, ý nghiệp, có khả năng đưa đến lạc thọ, người ấy sẽ cảm giác lạc thọ.
Nếu một ai dụng ý làm thân, khẩu, ý nghiệp có khả năng đưa đến khổ thọ, người ấy sẽ cảm giác khổ thọ. MN. 135”